Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Bucak Sözcüğünün Etimolojisi Üzerine

Dil ve Edebiyat Araştırmaları, no.23, pp.401-415, 2020 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Eski Anadolu Türkçesi Metinlerinde Degül’ün Kullanım Alanları ve Bir Sözlük Birimi Olarak Degülmise ~ Degülmisse

III. Uluslararası Rumeli [Dil, Edebiyat ve Çeviri] Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 26 - 27 June 2021, pp.48-55

Farsçanın Türkçe Sentaksa Tesiri: Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi’nde Degil-Ki Bağlacı

Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu-II, İstanbul, Turkey, 16 - 18 April 2021, pp.261-268