Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Bülent Hünerli: Mihail Çakir'in Gagauzca (Türkçe)-Rumence Sözlüğü

Dil Araştırmaları, vol.15, no.29, pp.261-264, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Bucak Sözcüğünün Etimolojisi Üzerine

Dil ve Edebiyat Araştırmaları, no.23, pp.401-415, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bir Göstergebilim Alanı Olarak Pragmatik ve Türkçedeki Görünümleri: Genel Bir Değerlendirme

4. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu, Van, Turkey, 20 - 22 October 2022, pp.260-261

Eski Anadolu Türkçesi Metinlerinde Degül’ün Kullanım Alanları ve Bir Sözlük Birimi Olarak Degülmise ~ Degülmisse

III. Uluslararası Rumeli [Dil, Edebiyat ve Çeviri] Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 26 - 27 June 2021, pp.48-55

Farsçanın Türkçe Sentaksa Tesiri: Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi’nde Degil-Ki Bağlacı

Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu-II, İstanbul, Turkey, 16 - 18 April 2021, pp.261-268 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Episodes in the Encyclopedia

Tiryâkî Hasan Paşa Gazavât-nâmesi

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı & Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.*, 2022