Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

In 1969 man landed on the moon how can we also eradıcate COVID-19?

Perspectives In Psychiatric Care, cilt.57, no.0, ss.409-410, 2021 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Learning Needs of Patients and Their Caregivers After Ambulatory Surgery

JOURNAL OF PERIANESTHESIA NURSING, cilt.35, ss.283-287, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Social media usage and alexithymia in nursing students

PERSPECTIVES IN PSYCHIATRIC CARE, cilt.56, ss.401-408, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Compassionate love, burnout and professional commitment in nurses

JOURNAL OF NURSING MANAGEMENT, cilt.28, ss.72-81, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kalp Nakli Olan Hastanın Roy Adaptasyon Modeli’ne Göre Hemşirelik Bakımı

Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi, cilt.11, ss.140-148, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Retrospective Analysis of Pain Localizations in Emergency Department

International Journal of Caring Sciences, cilt.13, ss.1923-1929, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Professional Values of Nursing Students in Turkey

International Journal of Caring Sciences, cilt.13, ss.878-884, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Profesyonellerinde Tükenmişliğin Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonlar Üzerine Etkisi

Türkiye Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.61-68, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Learning Outcomes of Nursing Curriculum in Turkey: A Cross-sectional Study

The Journal of Frontiers of Nursing, cilt.7, ss.129-134, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Transpediküler Fiksasyon Cerrahisinde Vida Sayisi ile Hastanede Kaliş Süresi Arasindaki İlişki

Journal of Academic Research in Nursing, cilt.6, ss.61-66, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dyadic adjustment and sexual Function in Postmemopausal Women

Annals of Medical Research, cilt.27, ss.955-963, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelik Bakımında Duyarlı Sevgi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Dergisi, cilt.29, ss.26-32, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

D Vitamini ve Vücut Sistemlerine Etkisi

Sağlık Akademisyenleri Dergisi, cilt.6, ss.201-206, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Knowledge, Attitudes and Behaviours of Healthcare Workers About Organ Donation

Sağlık Akademisyenleri Dergisi, cilt.6, ss.142-149, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelik Eğitim Müfredatı ve Öğrenme Çıktıları

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, cilt.9, ss.12-16, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rehospitalization With Surgical Site Infections After Cardiac Surgery

Cardiovascular Surgery and Interventions, cilt.6, ss.104-112, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Early-term results of deep brain stimulation in Parkinson's disease: a case report

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, cilt.44, ss.1499-1505, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The Effect of Progressive Muscle Relaxation Exercises After Endotracheal Extubation on Vital Signs and Anxiety Level in Open Heart Surgery Patients

TURKISH JOURNAL OF INTENSIVE CARE-TURK YOGUN BAKIM DERGISI, cilt.15, ss.98-106, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Son Dönem Yoğun Bakım Hastalarının Bakımında Etik Sorunlar ve Etik Yaklaşım

Sağlık Akademisyenleri Dergisi, cilt.4, ss.216-220, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Intraoperative variables associated with extubation time in patients undergoing open heart surgery

New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, cilt.4, ss.261-269, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Patience, Acceptance of Diversity, and Compassionate Love in Nursing Care: A Mixed-Method Study

3rd International Clinical Nursing Research Congress, İstanbul, Türkiye, 8 - 11 Aralık 2020, ss.1

Yoğun Bakım Ünitesinde Halüsinasyon: Örnek Vakalar

INCARE-2019 International Nursing Care and Research Congress, Gaziantep, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019, ss.119

Patient Safety Indicators in Surgery

4th International Health Science and Management Conference, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2019, ss.781-788

Hemşirelik Öğrencilerinin Profesyonel Değerleri ve Etkileyen Faktörler

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Aralık 2019, ss.1

Menopoz Dönemindeki Kadınlarda Eş Uyumu ve Cinsel Fonksiyon Durumu

4th International Congress on Woman and Child Health and Education, Ankara, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2019, ss.412

Yoğun Bakım Ünitesi Mobilizasyon Ölçeğinin Türkçe'ye Uyarlanması

INCARE-2019 International Nursing Care and Research Congress, Gaziantep, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019, ss.40

Nöroşirurji Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Komorbid Hastalıklarının Enfeksiyon Gelişimi Üzerine Etkisi

. INCARE 2019 International Nursing Care and Research Congress, Gaziantep, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019, ss.46-47

Yoğun Bakım Ünitesinde Hasta Konforunu Etkileyen Çevresel Faktörler

2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi, Aydın, Türkiye, 18 - 19 Ekim 2019, ss.356

Böbrek Nakli Sonrası Biyopsikososyal Sağlığın Değerlendirilmesi

5. Ulusal 1. Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi , Sakarya, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2018, ss.502-503

Bireylerin Sağlık Okuryazarlığı Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler

5. Ulusal 1. Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi , Sakarya, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2018, ss.244-245

Kalp Cerrahisi ve Kardiyopulmoner Rehabilitasyon

5. Ulusal 1. Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Sakarya, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2018, ss.494-495

Derin Beyin Stimulasyonu Uygulanan Olgunun Fiziksel, Emosyonel ve Kognitif Fonksiyonlari ile Günlük Yaşam Aktivitelerinin Değerlendirilmesi

5. Ulusal 1. Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi , Sakarya, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2018, ss.134-135

What Can Be Done to Increase The Visibility of Nursing Care? A Qualitative Study

7th International Nursing Management Conference , Muğla, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018

Knowledge, Attitudes And Behaviours Of Healthcare Workers About Organ Donation

1st International Transplant Network Congress, 6th National Transplant Coordination Symposium , Antalya, Türkiye, 17 - 21 Ekim 2018

Psychometric Evaluation of the Turkish Version of The Engagement with Beauty Scale

2nd International Congress on Nursing-ICON 2018, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Nisan 2018, ss.72

Using of Relaxation Techniques in Nursing Practice

2nd International Congress on Nursing-ICON 2018, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Nisan 2018, ss.73

Diyabet ve yaşlanmanın intrakranial cerrahi sonrası kognitif/bilişsel durum üzerindeki etkisi

3. Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 5 - 07 Nisan 2018

Hemşirelik Bakımını Etkileyen Kültürel Faktörler ve Örnek Vakalar

5. Uluslararası, 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2017, ss.185

Cerrahi Süreç ve Hasta Eğitimi

5. Uluslararası, 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2017, ss.207

Evaluation of Developmental Areas in Nursing Education

ICOBNE-International Congress of Black Sea Nursing Education, Samsun, Türkiye, 12 - 13 Ekim 2017, ss.157

Adaptation of Software Systems to Nursing Practice

ICOBNE-International Congress of Black Sea Nursing Education, Samsun, Türkiye, 12 - 13 Ekim 2017, ss.105

Animal Research in Nursing

ICOBNE-International Congress of Black Sea Nursing Education, Samsun, Türkiye, 12 - 13 Ekim 2017, ss.113

Son Dönem Yoğun Bakım Hastalarının Bakımında Etik Sorunlar ve Etik Yaklaşım

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Türkiye, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017, ss.464

Bilişim teknolojilerinin hemşirelik uygulamalarında kullanımı

4. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Muğla, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2017

Cerrahi bakım teknolojisindeki yeniliklerin hemşirelik bakımındaki etkileri

4. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Muğla, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2017

Hemşirelikte profesyonel kimlik kazanmada özerkliğin rolü

4. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Muğla, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2017

Hemşirelerin iş stresi ve başetmeleri

4. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Muğla, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2017

Yaşam Sonu Yoğun Bakım Hastalarının Bakımında Yaşam Kalitesi

11. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2017

İntrakranial kanamalı hastalarda epidemiyolojik çalışma

13. Nöroşirurji Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017

Travmatik beyin hasarı sonrası iyileşme döneminde ajitasyon ve bakım yönetimi

13. Nöroşirurji Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017

Intraoperative Variables Associated with Extubation Time in Patients After Open Heart Surgery

First International Congress on Nursing-ICON, Antalya, Türkiye, 16 - 18 Mart 2017, ss.28

Hemşirelik bakımını güçlendirmede kanıta dayalı uygulamalar

8. Türk Silahlı Kuvvetleri Ulusal Hemşirelik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2016

21. yüzyılda sağlığı geliştirme için öncelikler ve hemşirenin rolü

8. Türk Silahlı Kuvvetleri Ulusal Hemşirelik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2016

Sağlığın geliştirilmesinde sağlık eğitiminin önemi

8. Türk Silahlı Kuvvetleri Ulusal Hemşirelik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2016

Asker hastanelerindeki günübirlik genel cerrahi uygulamalarında ameliyat öncesi hasta hazırlık kriterlerinin incelenmesi

9. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Muğla, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2015

Ameliyat sonrası erken dönemde hemşirelik bakımı

9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2013

Cerrahi ekip üyelerinin cerrahi hemşiresine ilişkin bilgi ve düşünceleri

9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2013

Güvenli çevrenin sürdürülmesinde infeksiyon kontrolü

9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2013

Acil birimlerde hasta ailesinin gereksinimleri

9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2013

Kitap & Kitap Bölümleri

Mikrobiyota ile biyo-psiko-sosyal sağlık ilişkisi

Akademisyen Kitabevi Bilimsel Araştırmaları 2018, Özkan Oğuz,Ümit Lüleyap,Sait Polat, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.137-146, 2018

İngiltere

10 Ülkenin Kıdemli Yaştakiler İçin Politikaları, Nilay Gemlik,Ali Arslanoğlu, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.74-97, 2018