Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2012 - 2015 Doktora

  İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Türkiye

 • 2008 - 2011 Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Türkiye

 • 2003 - 2007 Lisans

  Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Hemşirelik Yüksekokulu, Hemşirelik, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2015 Doktora

  Açık Kalp Ameliyatı Olan Hastalarda Endotrakeal Ekstübasyon Sonrası Uygulanan Progresif Kas Gevşeme Egzersizlerinin Yaşam Bulgularına ve Kaygı Düzeyine Etkisi

  İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi

 • 2011 Yüksek Lisans

  Asker Hastanelerindeki Günübirlik Genel Cerrahi Uygulamalarında Ameliyat Öncesi Hasta Hazırlık Kriterlerinin İncelenmesi

  Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Yabancı Diller

 • B1 Orta İngilizce