Genel Bilgiler

Biyografi

Prof. Dr. Özlem FEDAİ

1973te Samsun’da doğdu. İlk orta ve lise eğitimini Samsun’da tamamladı (1991). Aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde eğitime başladı. 1995’te tamamladığı lisans eğitimi ardından 1996’da DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak yüksek lisans eğitimine başladı. Aynı yıl Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda asistan olarak göreve başladı. “Kemal Tahir’in Romanlarında Tarih ve Toplum Konulu” teziyle 1998’de yüksek lisans eğitimini tamamladı. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde başladığı Doktora eğitimini 2006 yılında “Tarık Dursun K.’nın Hayatı, Edebi Kişiliği, Hikâye ve Romanları Üzerine Bir İnceleme” adlı teziyle tamamladı. 2009 yılında Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent, 2012 yılında Doçent, 2018 yılı Mart ayında Profesör oldu.

Kurum Bilgileri

Birim
EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER VE TÜRKÇE EĞİTİMİ
Ana Bilim Dalı
TÜRKÇE EĞİTİMİ

İletişim