Prof.ÖZKAN GÖZEL


Faculty of Arts and Humanities, Philosophy

Systematic Philosophy


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Philosophy, Systematic Philosopy and Logic

Metrics

Publication

43

Open Access

12
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2001 - 2009

2001 - 2009

Doctorate

Galatasaray University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe, Turkey

1997 - 1999

1997 - 1999

Postgraduate

Mimar Sinan Fine Arts University, Instıtute Of Socıal Scıences, Sosyoloji, Turkey

1990 - 1997

1990 - 1997

Undergraduate

Marmara University, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi (Fr), Turkey

Dissertations

2009

2009

Doctorate

Altérité et Signification a travers la Concretisation Ethique chez Emmanuel Levinas

Galatasaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe

1999

1999

Postgraduate

Althusser'in İdeoloji Kuramı Üzerine Bir Araştırma

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

French

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Philosophy, Systematic Philosopy and Logic

Academic Titles / Tasks

2012 - Continues

2012 - Continues

Associate Professor

Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Arts And Humanities, Philosophy

Courses

Doctorate

Doctorate

Varlıkbilim Kuramları

Undergraduate

Undergraduate

Felsefi Metin Çözümleme Yöntemleri II

Undergraduate

Undergraduate

Bitirme Çalışması II

Undergraduate

Undergraduate

Modern Çağ Felsefesi Tarihi: XVIII-XIX. /

Undergraduate

Undergraduate

Bitirme Çalışması II

Postgraduate

Postgraduate

Fenomenoloji Okumaları

Postgraduate

Postgraduate

Modern Çağ Felsefesi Tarihi

Postgraduate

Postgraduate

Çağdaş Fransız Felsefesi Okumaları

Doctorate

Doctorate

Fenomenoloji

Undergraduate

Undergraduate

Modern Çağ Felsefesi Tarihi: XVI-XVII.

Undergraduate

Undergraduate

Varlık Felsefesi

Doctorate

Doctorate

Varlıkbilim Kuramları

Undergraduate

Undergraduate

Bitirme Çalışması I

Undergraduate

Undergraduate

Modern Çağ Felsefesi Tarihi: XVIII-XIX.

Undergraduate

Undergraduate

Varlık Felsefesi

Postgraduate

Postgraduate

Çağdaş Felsefe Okumaları

Postgraduate

Postgraduate

Varlık Felsefesi Okumaları

Doctorate

Doctorate

Yeniçağ Felsefe Okumaları: Descartes, Locke, Leibniz, Spınoza, Hume, Kant

Articles Published in Other Journals

2020

2020

Heidegger'de 'Herkes' Sorunsalı

Gözel Ö.

FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi) , no.30, pp.17-35, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

2020

2020

Varlık ve Zaman'da Kendi-Olma ve Birlikte-Olma

Gözel Ö.

ETHOS: Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar , no.13, pp.76-103, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2020

2020

Heidegger'in Varlık ve Zaman'ında Dünya ve Anlamlılık

Gözel Ö.

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, no.41, pp.95-110, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2020

2020

Heidegger'de Mekanın Egzistansiyal Anlamı

Gözel Ö.

ETHOS: Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar , vol.13, pp.77-96, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

2019

2019

Bir Ara Fenomenolojisine Doğru: Berzahtaki İslam Sanatı

Gözel Ö.

FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, no.14, pp.30-52, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2019

2019

Heidegger'in Kartezyen Dünya Ontolojisine Yönelik Eleştirisi

Gözel Ö.

FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), no.28, pp.1-16, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2019

2019

Çevre-Dünya’dan Dünyaya: Heidegger’in ‘Dünyası’na Bir Giriş

Gözel Ö.

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, no.39, pp.129-146, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2017

2017

Kripto-Pozitivist Bir Çağda Sanatın İşlevi

Gözel Ö.

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, no.36, pp.465-482, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2016

2016

Özne, Dil, Hakikat

Gözel Ö.

DİVAN: DİSİPLİNLERARASI ÇALIŞMALAR DERGİSİ, pp.71-95, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2016

2016

Egzistansiyal Bir Ölümle Ölmek: Heidegger'de Ölüme Doğru Varlık

Gözel Ö.

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, no.30, pp.401-429, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

2014

2014

Teknoloji ve Teemmül

Gözel Ö.

DİVAN: DİSİPLİNLERARASI ÇALIŞMALAR DERGİSİ, no.36, pp.173-202, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2014

2014

Öznenin Hakikat Kaygısı

Gözel Ö.

KUTADGUBİLİG: FELSEFE BİLİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.26, pp.79-104, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

Miladi 21. Asırda Sanattan Medet Ummak

Gözel Ö.

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, no.25, pp.213-227, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2012

2012

In a Foucaultian Perspective Sufism as an Art of Existence

Gözel Ö.

Kaygı Uludağ Üniv. Fen-Ed Fak. Dergisi, no.18, pp.153-164, 2012 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2011

2011

Olmak ve Aramak

Gözel Ö.

KUTADGUBİLİG: FELSEFE BİLİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.19, pp.397-415, 2011 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2008

2008

E. Levinas - Fenomenolojik Varlık Kuramı: Bilincin Yönelimselliği

Gözel Ö.

Kutadgubilim Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, no.13, pp.81-93, 2008 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2008

2008

E. Levinas - Fenomenolojik Varlık Kuramı: Bilincin Mutlak Varlığı

Gözel Ö.

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, no.13, pp.65-80, 2008 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

1999

1999

Jacques Derrida - İnsanbilimlerinin Söyleminde Yapı, Gösterge ve Oyun

Gözel Ö.

Toplumbilim , no.10, pp.165-173, 1999 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2015

2015

Medyatizm Çağında İletişimin Özünü Yeniden Düşümmek

GÖZEL Ö.

Medya ve Din Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 01 April 2015, pp.108-115

Books & Book Chapters

2021

2021

Ne - Varlık ve Ahlak

Gözel Ö.

Ketebe, İstanbul, 2021

2021

2021

E. Levinas - Zaman ve Başka

Gözel Ö.

Fol Yayınları, İstanbul, 2021

2020

2020

Ne - Varlık ve Hiçlik

Gözel Ö.

Ketebe Yayınları , İstanbul, 2020

2020

2020

Martin Heidegger (Bölüm 3)

Gözel Ö.

in: Çağdaş Felsefe II, Prof. Dr. Mustafa Altunoğlu,Doç. Dr. Mehmet Kocaoğlu, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları , Eskişehir, pp.63-85, 2020

2020

2020

Emmanuel Levinas (Bölüm 5)

Gözel Ö.

in: Çağdaş Felsefe II, Prof. Dr. Mustafa Altunoğlu,Doç. Dr. Mehmet Kocaoğlu, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları , Eskişehir, pp.127-154, 2020

2020

2020

Çekiver Kuyruğunu Ejderhanın

Gözel Ö.

in: Bitmemiş İnşa: Postmodernizm, Ahmet Melih Karauğuz, Editor, Ketebe Yayınları, İstanbul, pp.79-85, 2020

2019

2019

Deliler, Veliler, Dahiler

Gözel Ö.

in: Tarihsel Serüvende İstanbul'un Meczupları ve Delileri , F. Yıldız,H. Feyiz,İ. U. Çelik, Editor, Bağımsız Sanat Vakfı Yayınları , İstanbul, pp.62-79, 2019

2017

2017

Metafizik Bir İmkan Olarak: Levinas'ta Başkası ve Başkalık

GÖZEL Ö.

in: Ahlak ve Başkası, L. Sunar ve S. Varlık, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.89-108, 2017

2012

2012

Levinas

GÖZEL Ö.

Say, İstanbul, 2012

2012

2012

Levinas: Öte/ki Metafiziktir

GÖZEL Ö.

in: Kant Sonrası Metafizik Üzerine Konuşmalar, Yılmaz E., Editor, Küre, İstanbul, pp.345-373, 2012

2011

2011

Çıkış Yok: Levinas’ta Aşkınlığın Aporetik İzahı. R. Bernasconi. Çeviri

GÖZEL Ö.

in: Levinas Okumaları, Direk, Z. , Editor, Pinhan Yayınları, İstanbul, pp.52-74, 2011

2008

2008

İslamiyet ve Pozitivizm A. Comte

GÖZEL Ö.

Dergah Yayınları, İstanbul, 2008

2008

2008

Mistisizm. M. Blondel

GÖZEL Ö.

Dergah Yayınları, İstanbul, 2008

2003

2003

Erosun Fenomenolojisi. Çeviri

GÖZEL Ö.

in: Sonsuza Tanıklık. E. Levinas, Direk Z. & Gökyaran E., Editor, Metis Yayınları, İstanbul, pp.103-114, 2003

2003

2003

Etik ve Sonsuz. Çeviri

GÖZEL Ö.

in: Sonsuza Tanıklık. E. Levinas, Direk Z. & Gökyaran E., Editor, Metis Yayınları, İstanbul, pp.295-344, 2003

2003

2003

Tanrı ve Felsefe. Çeviri

GÖZEL Ö.

in: Sonsuza Tanıklık. E. Levinas, Direk Z. & Gökyaran E., Editor, Metis Yayınları, İstanbul, pp.163-190, 2003

2003

2003

Fenomenolojiden Etiğe. Çeviri

GÖZEL Ö.

in: Sonsuza Tanıklık. E. Levinas, Direk Z. & Gökyaran E., Editor, Metis Yayınları, İstanbul, pp.260-283, 2003

2003

2003

Etik ve Siyaset. Çeviri

GÖZEL Ö.

in: Sonsuza Tanıklık. E. Levinas, Direk Z. & Gökyaran E., Editor, Metis Yayınları, İstanbul, pp.284-294, 2003

2002

2002

Hala Tarihin Sonundayız

GÖZEL Ö.

in: Tarihin Sonu Mu? F. Fukuyama. Çeviri, Aydın M. & Özensel E., Editor, Vadi Yayınları, İstanbul, pp.30-35, 2002

2001

2001

Batı'nın 'Üstünlüğü' Meselesi

GÖZEL Ö.

in: ABD, Terörizm ve İslam: 12 Eylül Üzerine. Çeviri, Demirhan, A. , Editor, Vadi Yayınları, İstanbul, pp.20-25, 2001 Sustainable Development

1999

1999

Modern Batı Düşüncesinde Din ve Siyaset M. Barbier

GÖZEL Ö.

Kaknüs Yayınları, İstanbul, 1999


Congress and Symposium Activities

01 April 2015 - 01 April 2015

01 April 2015 - 01 April 2015

"Medyatizm Çağında İletişimin Özünü Yeniden Düşünmek"

Attendee

İstanbul-Turkey