Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Decolourization of four different azo dyes and their mixtures in anaerobic batch reactors

ROMANIAN BIOTECHNOLOGICAL LETTERS, cilt.24, ss.856-865, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Treatment of a chemical industry effluent by nanofiltration and reverse osmosis

DESALINATION AND WATER TREATMENT, cilt.75, ss.274-283, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Sulfur-based autotrophic denitrification of drinking water using a membrane bioreactor

CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, cilt.268, ss.180-186, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

IMPACTS OF CLIMATE CHANGE ON WATER RESOURCES IN TURKEY

ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL, cilt.13, no.4, ss.881-889, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Pollution loads and surface water quality in the Kizilirmak Basin, Turkey

DESALINATION AND WATER TREATMENT, cilt.51, ss.1533-1542, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Phosphorus removal and effect of adsorbent type in a constructed wetland system

DESALINATION AND WATER TREATMENT, cilt.37, ss.152-159, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Adsorption and cometabolic bioregeneration in activated carbon treatment of 2-nitrophenol

JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, cilt.177, ss.956-961, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Cometabolic bioregeneration of activated carbons loaded with 2-chlorophenol

BIORESOURCE TECHNOLOGY, cilt.100, ss.4604-4610, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Bioregeneration of activated carbon: A review

INTERNATIONAL BIODETERIORATION & BIODEGRADATION, cilt.59, ss.257-272, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Competitive adsorption and desorption of a bi-solute mixture: effect of activated carbon type

ADSORPTION-JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ADSORPTION SOCIETY, cilt.13, ss.159-169, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Adsorption, desorption and bioregeneration in the treatment of 2-chlorophenol with activated carbon

JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, cilt.141, ss.769-777, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Adsorption reversibility and bioregeneration of activated carbon in the treatment of phenol

WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.55, ss.237-244, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Effect of activation type on bioregeneration of various activated carbons loaded with phenol

JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, cilt.81, ss.1081-1092, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Effect of type of carbon activation on adsorption and its reversibility

JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, cilt.81, ss.94-101, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Upgrading of the biotreatment in a pharmaceutical industry with activated carbon addition

WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.48, ss.437-444, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Powdered activated carbon-assisted biotreatment of a chemical synthesis wastewater

JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, cilt.76, ss.1249-1259, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Nitrification inhibition in landfill leachate treatment and impact of activated carbon addition

BIOTECHNOLOGY LETTERS, cilt.23, ss.1607-1611, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Addition of activated carbon to batch activated sludge reactors in the treatment of landfill leachate and domestic wastewater

JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, cilt.76, ss.793-802, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kimya Endüstrisi Atık Suyunun Pilot Ölçekte Anaerobik/Anoksik/ Aerobik Membran Biyoreaktörde Arıtımı

International journal of advances in engineering and pure sciences (Online), cilt.31, ss.139-147, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İlaç Endüstrisi Atıksularının Arıtımında Aktif Çamura Toz Aktif Karbon İlavesinin Etkisi

Su Kirlenmesi Kontrolü Dergisi, cilt.13, ss.19-26, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Treatment of a chemical industry effluent by nanofiltration and reverse osmosis

PERMEA Membrane Conference of Visegrad Countries, Prag, Çek Cumhuriyeti, 15 Mayıs 2016, ss.68

Drinking water denitrification using a novel sulfur-based autotrophic membrane bioreactor

3rd International Molecular Biology and Biotechnology Congress, Saraybosna, Bosna-Hersek, 02 Haziran 2014, ss.9

Biodegradation of Various Azo Dyes in Anaerobic Batch Reactors

The International Conference on Civil and Environmental Engineering, Nevşehir, Türkiye, 20 Mayıs 2015, ss.398-406

Pilot-Scale Treatment of Domestic Wastewater Sequentially by Anaerobic Reactors and Constructed Wetlands: Evaluation for Water Reuse

The 5th International Symposium on Wetland Pollutant Dynamics and Control, WETPOL 2013, Nantes, Fransa, 01 Ekim 2013, ss.161-162

., Treatment of Domestic Wastewater by Full-Scale Hybrid Constructed Wetlands Following Anaerobic Pretreatment: Two Cases in a Drinking Water Catchment Area

The 5th International Symposium on Wetland Pollutant Dynamics and Control, WETPOL 2013, Nantes, Fransa, 01 Ekim 2013, ss.199-200

Aklime Edilmiş Aktif Çamurla Fenolik Bileşiklerin Kometabolik Ayrışmasının Respirometrik Metotla İncelenmesi

Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu VII, İstanbul, Türkiye, 01 Kasım 2012, ss.82-83

Atik Yönetimi Genel Esaslarina İlişkin Yönetmelik Çerçevesinde Tehlikeli Atik Analizleri

IWES 2011- 3.Atık Teknolojileri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 01 Kasım 2011, ss.58-62

Havza bazında yüzeysel su kalitesinin değerlendirilmesi; örnek çalışma: Ceyhan Havzası

1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu, Tekirdağ, Türkiye, 01 Kasım 2011, ss.47-57

Türkiye’nin On Bir Havzasi için Koruma Eylem Planlarının Hazırlanması

9. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Samsun, Türkiye, 01 Ekim 2011, ss.38-45

Comparison of Surface Water Quality in the Basins of Küçük Menderes and Seyhan

International Conference on Sustainable Watershed Management, Türkiye, 01 Eylül 2011, ss.155-158

Konya Kapalı Havzasında yüzeysel su kalitesi

Uluslararası Sürdürülebilir Su ve Atıksu Yönetimi Sempozyumu, Konya, Türkiye, 01 Aralık 2010, ss.455-461

Fenol gideriminde aktif karbonun biyorejenerasyonunun belirlenmesi

10. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 01 Haziran 2006, ss.35-42

Nitrification Characteristics in the Co-treatment of High-strength Nitrogenous Landfill Leachates with Domestic Wastewaters

International Conference on Wastewater Treatment for Nutrient Removal and Reuse, Tayland, 01 Ocak 2004, cilt.2, ss.326-330

Kitap & Kitap Bölümleri

Xenobiotics in the Urban Water Cycle; Mass Flows, Environmental Process, Mitigation and Treatment Strategies

Chapter 9: Metabolic and co-metabolic degradation of industrially important chlorinated organics under aerobic conditions, Kassinos D.F., Bester K., Kuemmerer K., Editör, Springer Science + Business Media B.V., Dordrecht, ss.161-178, 2010