Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İstanbul Ataköy’de Yağmur Suyunun Sifon Suyu Amaçlı Kullanımı Üzerine Bir Çalışma

1. Çevre Mühendisliği Kaynak Geri Kazanımı Uluslararası Kongresi, İstanbul, Türkiye, 15 - 16 Kasım 2018, ss.20-25 Özet

EXAMINING THE ELEMENTS OF THE CITY'S IMAGE IN THE CASE OF ISTANBUL SARIYER DISTRICT

IDENTITY STUDIES '17 / II. International Interdisciplinary Conference on Identity and Philosophy of the Self, İstanbul, Türkiye, 29 Eylül 2017, ss.96-107

Kitap & Kitap Bölümleri

İklim Değişikliği ve Kentler: Yapısal Çevre ve Yeşil Alanlar

BREEAM COMMUNITIES Sertifikasının İklim Değişikliğine Etkisi Bağlamında İrdelenmesi, Yıldız AKSOY, Editör, DAKAM Yayınları, İstanbul, ss.568-583, 2019 Özet

Kuşadası Peyzaj Değerleri

Kuşadası Marina Bölgesinde Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Gürültünün Azaltılmasında Bitkisel Gürültü Engeli Kullanım Örnekleri, Tanay BİRİŞÇİ,Ayşe KALAYCI ÖNAÇ, Editör, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, İzmir, ss.38-48, 2018 Özet

Çevre Bilim ve Teknoloji

İstanbul Ataköy’de Yağmur Suyu Potansiyeli Ve Bölgenin Sifon Suyu İhtiyacının Karşılanması Yönünden Analizi, Ayşegül AKDOĞAN EKER,Fatma İlter TÜRKDOĞAN,Fatma Gülen İSKENDER,Neşe TÜFEKÇİ,Süleyman ÖVEZ, Editör, Güven Plus Grup Yayınları, İstanbul, ss.637-655, 2018 Özet