Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Study on Turkish Motherese in the context of Toy Play

Journal of Language and Linguistic Studies, cilt.12, sa.1, ss.20-31, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Turkish Fathers’ Utterance Complexity during the Interaction of Toy Play with Their Preschoolers

Open Journal of Modern Linguistics, cilt.6, sa.2, ss.105-112, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Socioeconomic Status on Parents’ Dialogicality

Creative Education, cilt.7, sa.4, ss.676-686, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Grammatical metaphor in Turkish Classrooms

International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, cilt.26, sa.2, ss.118-135, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Turkish Fathers' Language Use in the context of Toy Play

European Scientific Journal, cilt.12, sa.8, ss.430-447, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Use of Open Ended versus Closed Ended Questions in Turkish Classrooms

Open Journal of Modern Linguistics, cilt.6, sa.2, ss.60-70, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Developing Pedagogical Practices in Turkish Classrooms

Creative Education, cilt.7, sa.3, ss.506-519, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Annelerin Çocuklarına Kitap Okurken Kullandıkları Dil

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.1, sa.30, ss.97-114, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkçe Karşılıklı Konuşma Söyleminde Ezgi Birimlerinin Yapısı

Dilbilim Araştırmaları, sa.1, ss.1-11, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Öğretmen Soruları: Açık uçlular kapalı uçlulara karşı!

29. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Kocaeli, Türkiye, 21 Mayıs 2015, ss.38

Raising Turkish Class Teachers’ Awareness by Bloom’s Taxonomy

17. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı, Rouen, Fransa, 03 Eylül 2014, ss.44

Teachers’ Questioning Techniques: Open-ended versus Closed-ended Questions

7. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, Muğla, Türkiye, 19 Haziran 2014, ss.31

Adlaştırma Kullanımı: Türkçe Öğretmenleri

28. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Sakarya, Türkiye, 08 Mayıs 2014, ss.39-40

Ortaokul 6. ve 7. Sınıf Türkçe Öğretmenlerinin Sınıf Ortamındaki Adlaştırma Kullanımı

6. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, Niğde, Türkiye, 04 Temmuz 2013, ss.140

“Oyun Oynama” Bağlamında Adlaştırma Kullanımı: Babalar ve Çocukları

27. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Antalya, Türkiye, 02 Mayıs 2013

Turkish mothers’ story book reading styles in the preschool period

12. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, Edirne, Türkiye, 18 Ekim 2012

Okulöncesi Çocuklarla Kitap Okuma: Evde Okuryazarlık ve Gelismekte Olan Okuryazarlık.

21. Egitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 Eylül 2012, ss.115

). A Study of Fathers’ Language Input with regard to Bloom’s Taxonomy of Cognitive Domain

International Symposium on Language and Communication: Research trends and challenges, İzmir, Türkiye, 10 Haziran 2012, ss.565-578

An Investigation of Turkish motherese with regard to Bloom’s Taxonomy

Akdeniz Language Studies Conference, Antalya, Türkiye, 09 Mayıs 2012

Turkish Mothers’ Interaction Style in the Context of Shared Book Reading

15. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı, Szeged, Macaristan, 20 Ağustos 2010

Annelerin Birlikte Kitap Okuma Bağlamında Kullandıkları Dilsel Kodlar

24. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Ankara, Türkiye, 17 Mayıs 2010, ss.30-31

Transitivity and Preferred Clause Structure in Turkish Spoken Discourse

Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı, İzmir, Türkiye, 13 Ağustos 2004, ss.389-398

Kitap & Kitap Bölümleri

An investigation of maternal input within the framework of Bloom's taxonomy of cognitive domain

Ankara Papers in Turkish and Turkic Linguistics, Zeyrek D., Sağın-Şimşek, Ç., Ataş, U., Rehbein, J., Editör, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, ss.225-235, 2015