Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

The Views of University Students on Gamification-Enhanced Online Learning Experiences

Sakarya University Journal of Education, vol.11, no.1, pp.121-154, 2021 (International Refereed University Journal)

Social Networking Literacy Scale: A Study of Validity and Reliability

Malaysian Online Journal of Educational Technology, vol.9, no.1, pp.97-107, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Investigation of the Effectiveness of a CEIT Undergraduate Program on Students’ Competencies

Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education, vol.10, no.1, pp.12-26, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

Psychometric Properties of University Student Form of Student Engagement Scale in Online Learning

International Journal of Human Sciences, vol.17, no.1, pp.104-116, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Effects of Face to Face and E-Learning Trainings on Improving In-Service Teachers Educational Internet Use Self-Efficacy Beliefs

Osmangazi Journal of Educational Research, vol.6, no.2, pp.79-92, 2019 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Effects of Cloud Computing Tools, Study Type and Task Difficulty on Cognitive Load and Performance

Malaysian Online Journal of Educational Technology, vol.7, no.4, pp.155-167, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

The Scales for Acceptance, Usability, and Satisfaction for Web-Based Monitoring and Support System

International Online Journal of Education and Teaching, vol.6, no.3, pp.563-580, 2019 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Teachers’ Views about The Use of Tablet Computers Distributed in Schools as Part of The FATIH Project

Malaysian Online Journal of Educational Technology, vol.6, no.2, pp.21-37, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Adaptation of the Gamification User Types Hexad Scale into Turkish

INTERNATIONAL JOURNAL OF ASSESSMENT TOOLS IN EDUCATION, vol.5, no.3, pp.389-402, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Augmented Reality in Turkey with Researchers’ Comments for Educational Use: Problems, Solutions and Suggestions

Journal of Education and Training Studies, vol.5, no.11, pp.201-218, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effects of lectures with PowerPoint or Prezi presentations on cognitive load recall and conceptual learning

International Online Journal of Educational Sciences, vol.8, no.3, pp.1-11, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Lise öğretmenlerinin Fatih projesi teknolojlerini kullanmaya yönelik öz-yeterlik inançları

Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.2, no.4, pp.259-276, 2015 (Other Refereed National Journals)

Eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerinin bilişim güvenliği farkındalıkları: Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği

SAKARYA UNİVERSİTY JOURNAL OF EDUCATİON, vol.5, no.2, pp.98-121, 2015 (National Refreed University Journal)

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretmen Adaylarının Bilişim Güvenliği Bilgilerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.44, no.1, pp.61-84, 2015 (National Refreed University Journal)

Eğitim fakültesinde okuyan öğretmen adaylarinin eğitim amaçli internet kullanimi öz-yeterlik algilarinin incelenmesi: Sakarya Üniversitesi örneği

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.23, no.1, pp.343-364, 2015 (National Refreed University Journal)

Sözel veya görsel baskın öğrenme stilini belirleme ölçeği türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması

MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.3, no.1, pp.277-297, 2014 (National Refreed University Journal)

Eğitim fakültesi böte son sinif öğrencilerinin okul deneyimi ve öğretmenlik uygulamasi derslerinde karşilaştiklari sorunlar

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.28, pp.1-14, 2014 (National Refreed University Journal)

Visual literacy scale: The study of validity and reliability

The Online Journal of New Horizons in Education, vol.2, no.2, pp.73-83, 2012 (Other Refereed National Journals)

Öğrencilerin okul seçimlerinde öğrencilerle ilgili faktörlerin etkisi

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.13, pp.98-110, 2007 (National Refreed University Journal)

Düzeltici metin ve tahmin-gözlem-açıklama stratejilerinin öğrencilerin bilişsel çelişki düzeyleri ve kavramsal değişimleri üzerindeki etkisi

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.40, no.1, pp.17-40, 2007 (National Refreed University Journal)

Öğrencilerin ortaöğretim kurumu tercihinde okullarla ilgili faktörlerin etkisi

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, vol.4, no.1, pp.1-22, 2007 (Other Refereed National Journals)

Uygulayanların deneyim ve görüşleriyle yapıcı yaklaşım ve yapıcı yaklaşımların uygulanması öncesinde yapılması önerilen araştırmalar

Yüzüncüyıl Üniversitesi, Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi,, vol.2, no.2, pp.1-18, 2005 (National Refreed University Journal)

Bilgisayar destekli ve fen bilgisi laboratuvarında yapılan gösterim deneylerinin öğrencilerin fen bilgisi başarısı ve tutumları üzerindeki etkisi

Yüzüncüyıl Üniversitesi, Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2, no.1, pp.1-20, 2005 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Education faculty students’ attitudes and perceptions towards distance education.

VI. International Curriculum and Instruction Congress, Kars, Turkey, 11 October 2018, pp.1073-1074

Developing and Evaluating a Program for Training Supported Employment Specialists

27th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Turkey, 18 April 2018

¨Lisansüstü Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşleri

VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 10 May 2013, pp.134-141

An innovative use of concept mapping for improving and assessing STEM teachers’ conceptual understanding

Society for Information Technology & Teacher Education International Conference, Lousiana, United States Of America, 25 March 2013, vol.2013, no.1, pp.4777-4780

). Descriptive analysis of a sixth-grade Turkish science text with recommendations for development of future e-resources for multi-touch tablets

Society for Information Technology & Teacher Education International Conference, Texas, United States Of America, 05 March 2012, pp.4537-4542

Learners’ views on designing functional models with robotics: A case study

Society for Information Technology & Teacher Education International Conference, Texas, United States Of America, 05 March 2012, pp.4350-4354

How Computer Course Enrollment is Related with Students STEM Major Choice, AP Taking, SAT Scores, Gender and Socio Economic Level

Society for Information Technology & Teacher Education International Conference, Texas, United States Of America, 05 March 2012, pp.4297-4302

Lisansüstü Derslerin Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesini Karşılama Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Örneği

Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar 2, İstanbul, Turkey, 27 May 2011, pp.897-904

BÖTE mezun adaylarının yapmak istedikleri mesleğe yönelik görüşleri

11th International Educational Technology Conference, İstanbul, Turkey, 25 May 2011, vol.2, pp.1431-1437

Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin öğretim sürecinde yaşadiklari sorunlarin belirlenmesi

International Conference on New Horizons in Education, Famagusta, Cyprus (Kktc), 23 June 2010, pp.105-112

Ders destek web sitesinin öğrencilerin bilişim teknolojileri dersi başarıları üzerindeki etkisi

The Tenth International Educational Technology Conference, İstanbul, Turkey, 26 April 2010, vol.1, pp.325-328

Yeni ilköğretim programinin uygulanmasiyla eğitim teknolojileri kullanimina ilişkin öğretmen görüşleri

The Tenth International Educational Technology Conference, İstanbul, Turkey, 26 April 2010, vol.3, pp.1818-1822

8. sınıf öğrencilerinin geometri başarısında bilgisayar destekli öğretimin etkisi

Yedinci Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, Girne, Cyprus (Kktc), 03 May 2007, pp.674-681

Books & Book Chapters

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Öğretim Tasarımı

in: Sosyal Bilgiler Öğretiminde Teknolojinin Kullanımı: Uzaktan Eğitim için Alternatifler, Yakup Ayaydın, Editor, Yeni İnsan Yayınevi, İstanbul, pp.11-34, 2020

Keller’ın ARCS Modeli

in: Eğitimde Motivasyon, Avcı,Ömer ve Ayyıldız,Emine, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.85-101, 2020

Bulut bilişim tabanlı öğrenme-öğretme yaklaşımı

in: Etkinlik örnekleriyle güncel öğrenme-öğretme yaklaşımları II, Gülay Ekici, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.1-47, 2015

Technology in STEM project-based learning

in: STEM Project Based Learning, R. M. Capraro, M.M. Capraro & J.R. Morgan, Editor, Sense Publishers, New-York, pp.65-75, 2013 Creative Commons License

T e z Y a z ı m K ı l a v u z u

Sakarya Üniversitesi Yayınları, Sakarya, 2011

Bilgisayar Özyeterlik Algısı

in: Bilişim teknolojileri öğretiminde sosyo-psikolojik değişkenler, Deniz Deryakulu, Editor, Maya Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, pp.1-32, 2008

). University Students’ Motivation and Use of Learning Strategies: Turkish Version of Motivated Strategies for Learning Questionnaire

in: International reflections on education and business, Niki Kyriakidou , Editor, Athens Institute For Education & Research, Athens, pp.233-246, 2006

Other Publications