Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Robert Wilson'ın Faust'u: "Şeytan'ın Müziği"

TEB OYUN DERGİSİ, ss.16-18, 2018 (Hakemsiz Dergi)

Türkiye’de Kültür Politikaları ve Türkiye Tiyatrosu Üzerine Kısa Bir Deneme

Medeniyet Sanat, cilt.1, ss.9-19, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Erken Cumhuriyet Dönemi Oyunlarında Değişen Erkeklik Paradigması ve Unutuşun Yeni Paradigmadaki Konumu

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölüm Dergisi, ss.69-95, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bedensiz Kadın

Tiyatro Tiyatro Dergisi, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Leonce ile Lena

Yeni Tiyatro Dergisi, 2009 (Hakemsiz Dergi)

Kitap & Kitap Bölümleri

DİKMEN GÜRÜN'E YAZILAR

Hölderlin’in Caesura Kavramının Çağdaş Yorumu: Romeó Castellucci’nin Ödipus Der Tyrann’ı, Yavuz Pekman,Oğuz Arıcı, Editör, Doğan Yayıncılık, İstanbul, ss.22-35, 2020

Tiyatroda Zaman/Mekan

Öteki Mekan Olarak Tiyatro, Kerem Karaboğa, Editör, Habitus, İstanbul, ss.35-44, 2018

Haldun Taner'le Yaşamak

Haldun Taner ve Dario Fo’nun Halk Tiyatrosunu Kullanma Biçimleri", Haldun Taner'le Yaşamak, Kerem Karaboğa, Editör, Yapı Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, ss.191-198, 2017

Tiyatroyla Düşünmek

Kız Doğdu Adlı Oyunda Örtük "Kadın" Söyleminin Temsil Biçimine Dair Bir Çözümleme, Yavuz Pekman, Editör, Habitus Yayınları, İstanbul, ss.303-311, 2016

Diğer Yayınlar