Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Health Services and Health Policies from Past to Present in Turkey

International Journal of Caring Sciences, vol.10, pp.1082-1088, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

The Transformation of Primary Healthcare Services in Turkey: Family Medicine Model

International Journal of Caring Sciences, vol.9, pp.1129-1133, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Sağlık Sisteminde Güçlendirilmiş Hemşire Personel ve Önemi

Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, vol.27, pp.30-32, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Adaptation of the Gender Role Attitudes Scale (GRAS) to Turkish: A Reliability and Validity Study

2nd International 5th National Transcultural Nursing Congress, Bursa, Turkey, 31 October - 01 November 2019, pp.2

Toplumsal Cinsiyet Rol Tutum Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması: Pilot Çalışma

I.Uluslararası ve II.Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 March 2018, pp.152

Vardiyalı Çalışma Biçiminin Hemşireler Üzerindeki Psikolojik Etkisi: Depresyon

Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 06 December 2017, pp.222

Examination of Postgraduate Theses on Gender in the Field of Nursing

International Congress of Black Sea Nursing Education, Samsun, Turkey, 12 October 2017, pp.163

Evaluation of the Nursing Management Course in Undergraduate Nursing Programs of State Universities in Turkey

ICNCNE 2017 : 19th International Conference on Nursing Care and Nursing Education, Barcelona, Spain, 26 May 2017, pp.2981

Hasta Güvenliği Konusunda Yapılmış Çalışmaların Lisansüstü Tezlere Dayalı Analizi

10. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, Antalya, Turkey, 11 May 2016, pp.75-76

Sağlık Çalışanlarının İstihdam Biçimlerinde Dönüşüm: Esnek İstihdam Biçimi

1. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, Kocaeli, Turkey, 06 May 2016, pp.131-132 Sustainable Development

Vardiyalı-Nöbet Usulü Çalışma Düzeninin Hemşirelerin Sağlığı ve İş Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi

1. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, Kocaeli, Turkey, 06 May 2016, pp.164-165

Books & Book Chapters

Yönetim Kavram ve Kuramları

in: Hemşirelikte Yönetim, Ülkü Tatar Baykal,Emine Ercan Türkmen, Editor, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, pp.1-30, 2021

Digital Transformation in Healthcare Services

in: Advances in Health Sciences Research, Plamen Milchev CHERNOPOLSKI,Nelya Lukpanovna SHAPEKOVA,Bilal AK,Behire SANÇAR, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, pp.523-538, 2020

Güç Zehirlenmesi

in: Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış Vaka Analizleri, Ali Arslanoğlu, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.98-113, 2019