Achievements & Reputation

Edit Congress and Symposium Activities

 • 2019 2. Uluslararası 5. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi

  Working Group

  Bursa, Turkey

 • 2018 2.Uluslararası Kadın Kongresi “Güçlendirmek Yerine Güçlenmek ve İlerlemek

  Working Group

  İzmir, Turkey

 • 2018 1.Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi

  Working Group

  İstanbul, Turkey

 • 2018 17. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

  Attendee

  Çanakkale, Turkey

 • 2018 Hemşireler İçin Olumlu Çalışma Ortamı Oluşturma Sempozyumu

  Working Group

  Çanakkale, Turkey

 • 2018 Tıpta Yenilikler Sempozyumu

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2018 I.Uluslararası ve II.Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2017 International Occupational Health and Safety Congress

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2017 International Congress of Black Sea Nursing Education

  Attendee

  Samsun, Turkey

 • 2016 1. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi

  Attendee

  Kocaeli, Turkey

 • 2016 24. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2016 8. TSK Ulusal Hemşirelik Kongresi

  Attendee

  Turkey

 • 2016 Toplumsal Cinsiyet Eşit(SİZ)liği Yansımaları - "Engeller ve Çözüm Önerileri"Sustainable Development

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2016 Sağlıkta Uçurum: Eşitsiz Dünyanın Zor sınavı

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2016 1. Uluslararası Hemşirelik Eğitminde Simülasyon Sempozyumu

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2015 3. Örgütsel Davranış Kongresi

  Attendee

  Tokat, Turkey

 • 2015 Hemşirelik Eğitiminde Akreditasyon Sempozyumu

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2015 Yüksek Nitelikli Bilimsel Makale Geliştirme Çalıştayı

  Attendee

  Turkey

 • 2015 15. Ulusal Hemşirelik Kongresi

  Attendee

  Erzurum, Turkey

 • 2015 Hemşirelik Yönetimi Standartları Çalıştayı

  Attendee

  Turkey

 • 2015 Ekonomiye Değer Katan Yönü ile Hemşirelik Sempozyumu-I

  Attendee

  Turkey

 • 2015 VII. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi (Uluslararası Katılımlı)

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2014 22.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi

  Attendee

  Konya, Turkey

 • 2013 I. Ulusal Hemşirelikte Yönetim Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı)

  Attendee

  Turkey

 • 2012 III.Koç Üniversitesi Hemşirelik Öğrencileri Sempozyumu

  Attendee

  İstanbul, Turkey

Awards

 • October 2019 1st prize for best oral presentation

  2. Uluslararası Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi

Citations

Total Citations (WOS): 1

h-index (WOS): 1