Eğitim Bilgileri

Post Doktora, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı (Prof. Dr. - Anabilim Dalı Bşk.), Türkiye 2012 - Devam Ediyor
Post Doktora, İstanbul Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, (Doç. Dr. - Klinik Şefi), Türkiye 2008 - 2012
Post Doktora, İstanbul Vakıf Gureba Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, (Doç. Dr.), Türkiye 2006 - 2008
Post Doktora, İstanbul Vakıf Gureba Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, (Op. Dr.), Türkiye 1996 - 2006
Tıpta Uzmanlık, İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, (Asistan Dr. - Tıpta Uzmanlık Öğrencisi), Türkiye 1992 - 1996
Lisans, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Türkiye 1984 - 1990

Yabancı Diller

İngilizce, C1 İleri

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Eğitim Yönetimi ve Planlama, Visiting Professor, University of Jordan, School of Medicine, 2015
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Visiting Professor, Benadir University, School of Medicine, 2013
Sağlık ve Tıp, Visiting Professor, Science Technology Üniversitesi, Sana'a, Yemen, 2012
Sağlık ve Tıp, Uzm. Dr., Karl-Franzens Üniversitesi, Graz, Avusturya, 2003
Sağlık ve Tıp, Uzm. Dr., Toronto Üniversitesi, ST Michael’s Hastanesi, Toronto, Kanada, 1998

Yaptığı Tezler

Tıpta Uzmanlık, Koledok Taşlarında Koledokoskopinin Yeri ve Önemi., İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Genel Cerrahi, 1996

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Tıp, Cerrahi Tıp Bilimleri, Genel Cerrahi, Cerrahi Onkoloji, Deneysel Cerrahi

Akademik Unvanlar / Görevler

Prof.Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri, 2012 - Devam Ediyor

Mesleki Deneyim

Diğer İdari Görev, Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, 2008 - 2012

Yönetilen Tezler

ALİMOĞLU O., Subtotal kolesistektomi uygulanan olguların analizi., Tıpta Uzmanlık, T.Özdemir(Öğrenci), 2018
ALİMOĞLU O., Sağ ve sol kolon kanserlerinin prognostik, histopatolojik ve biyokimyasal farklılıklarının değerlendirilmesi., Tıpta Uzmanlık, F.Özyalvaç(Öğrenci), 2016
ALİMOĞLU O., The evaluation of the protective effects of thymoquinone on experimentally created left colonic anastomosis., Tıpta Uzmanlık, B.Burcu(Öğrenci), 2016
ALİMOĞLU O., Akut apandisit olgularında preoperatif değerlendirmede kullanılan laboratuvar parametrelerinin tanısal ve prognostik değeri., Tıpta Uzmanlık, E.Tombalak(Öğrenci), 2015
ALİMOĞLU O., Klinik olarak aksilla negatif meme kanserinde sentinel lenf nodu pozitifligine etkili faktörlerin araştırılması., Tıpta Uzmanlık, K.Orhun(Öğrenci), 2015
ALİMOĞLU O., Meme kanserinde ve selim meme hastalıklarında plazma neutrophil gelatinase associated lipocalin (NGAL) düzeylerinin tanısal ve prognostik değeri., Tıpta Uzmanlık, Z.Anadolulu(Öğrenci), 2015
ALİMOĞLU O., Meme cerrahisinde sık karşılaşılan bir semptom olan mastaljiye neden olan faktörlerin incelenmesi, Tıpta Uzmanlık, A.Aslan(Öğrenci), 2014
ALİMOĞLU O., Akut non-biliyer pankreatitli hastalarda TRL-2 gen polimorfizminin araştırılması., Tıpta Uzmanlık, M.Kayağ(Öğrenci), 2014
ALİMOĞLU O., Akut biliyer pankreatitli hastalarda TRL-4 ve IL-8 gen polimorfizmlerinin araştırılması., Tıpta Uzmanlık, E.Anılır(Öğrenci), 2014
ALİMOĞLU O., İdiyopatik Granülomatöz Mastitli Hastaların Analizi., Tıpta Uzmanlık, T.Atak(Öğrenci), 2014
ALİMOĞLU O., Meme Kanserli Hastalarda Aksiller Lenf Nodu Tutulumunun Değerlendirilmesinde Sentinel Lenf Nodu Örneklemesinin PET/CT ile karşılaştırılması., Tıpta Uzmanlık, M.Demir(Öğrenci), 2014
ALİMOĞLU O., Adezyona Bağlı Akut Mekanik Bağırsak Tıkanıklığı Yönetimi., Tıpta Uzmanlık, S.Bölük(Öğrenci), 2013
ALİMOĞLU O., Meme Kanserli Hastaların Çok Yönlü Değerlendirilmesi., Tıpta Uzmanlık, A.Acar(Öğrenci), 2012
ALİMOĞLU O., Akut Biliyer Pankreatitin Çok Yönlü Değerlendirlmesi., Tıpta Uzmanlık, İ.Atak(Öğrenci), 2011
ALİMOĞLU O., İnguinal Hernilerde Lokal Anestezi ile Lichtenstein Yönteminin Prospektif Olarak Değerlendirilmesi., Tıpta Uzmanlık, İ.Subaşı(Öğrenci), 2011
ALİMOĞLU O., Acil Cerrahi Polikliniğine Karın Ağrısı ile Başvuran Hastaların Çok Yönlü Prospektif Değerlendirilmesi., Tıpta Uzmanlık, A.Coşkun(Öğrenci), 2009

Jüri Üyelikleri

Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Dr. Merve GÜNEŞ ÖZAYDIN, İstanbul Medeniyet Üniv. Göztepe EAH, Kasım, 2014
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Tıpta Uzmanlık Sınavı, İstanbul Medeniyet Üniv. Göztepe EAH, Kasım, 2014
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Dr. Arzu DOĞAN, İstanbul Medeniyet Üniv. Göztepe EAH, Kasım, 2014
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Dr. Mehmet Ali GÖK, Kartal Lütfi Kırdar EAH, Ekim, 2014
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Dr. Serkan Fatih YEĞEN, Kartal Lütfi Kırdar EAH, Ekim, 2014
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Dr. Uğur CAN, Kartal Lütfi Kırdar EAH, Şubat, 2014
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Tıpta Uzmanlık Sınavı, Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH, Şubat, 2014
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sözlü Sınavı Jürisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Şubat, 2014
Akademik Kadroya Atama, Profesörlük jürisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eylül, 2013
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Dr. Ali Osman ÇETİNKAYA, Ümraniye EAH, Eylül, 2013
Akademik Kadroya Atama, Profesörlük jürisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eylül, 2013
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Dr. Özkan BOZKURT, Ümraniye EAH, Eylül, 2013
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Dosya Sınavı Jürisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mayıs, 2013
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Dosya Sınavı Jürisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mayıs, 2013
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Tıpta Uzmanlık Sınavı, Ümraniye EAH, Ağustos, 2012
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Tıpta Uzmanlık Sınavı, Ümraniye EAH, Haziran, 2012
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Tıpta Uzmanlık Sınavı, Ümraniye EAH, Mayıs, 2012
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Tıpta Uzmanlık Sınavı, Ümraniye EAH, Ocak, 2012
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Tıpta Uzmanlık Sınavı, Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH, Aralık, 2011
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Tıpta Uzmanlık Sınavı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH, Kasım, 2011
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Tıpta Uzmanlık Sınavı, Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH, Ekim, 2011
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Tıpta Uzmanlık Sınavı, Ümraniye EAH, Ekim, 2011
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Tıpta Uzmanlık Sınavı, Fatih Sultan Mehmet EAH, Eylül, 2011
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Tıpta Uzmanlık Sınavı, Haydarpaşa Numune EAH, Eylül, 2011
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Tıpta Uzmanlık Sınavı, Şişli Etfal EAH, Temmuz, 2011
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Tıpta Uzmanlık Sınavı, Fatih Sultan Mehmet EAH, Haziran, 2011
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Tıpta Uzmanlık Sınavı, Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH, Haziran, 2011
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Tıpta Uzmanlık Sınavı, Bağcılar EAH, Nisan, 2011
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Tıpta Uzmanlık Sınavı, Haydarpaşa Numune EAH, Nisan, 2011
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Tıpta Uzmanlık Sınavı, Ümraniye EAH, Mart, 2011
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Tıpta Uzmanlık Sınavı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH, Mart, 2011
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Tıpta Uzmanlık Sınavı, Ümraniye EAH, Mart, 2011
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Tıpta Uzmanlık Sınavı, Haydarpaşa Numune EAH, Mart, 2011
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Tıpta Uzmanlık Sınavı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH, Şubat, 2011
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Tıpta Uzmanlık Sınavı, Ümraniye EAH, Şubat, 2011
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Tıpta Uzmanlık Sınavı, Ümraniye EAH, Ocak, 2011
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Tıpta Uzmanlık Sınavı, Haydarpaşa Numune EAH, Eylül, 2010
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Tıpta Uzmanlık Sınavı, Haydarpaşa Numune EAH, Mayıs, 2010
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Tıpta Uzmanlık Sınavı, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas EAH, Nisan, 2010
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Tıpta Uzmanlık Sınavı, Haydarpaşa Numune EAH, Kasım, 2009
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Tıpta Uzmanlık Sınavı, Ümraniye EAH, Kasım, 2009
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Tıpta Uzmanlık Sınavı, Göztepe EAH, Eylül, 2009
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Tıpta Uzmanlık Sınavı, Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH, Eylül, 2009
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Tıpta Uzmanlık Sınavı, Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH, Eylül, 2009
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Tıpta Uzmanlık Sınavı, Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba EAH, Ağustos, 2009
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Tıpta Uzmanlık Sınavı, Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH, Temmuz, 2009
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Tıpta Uzmanlık Sınavı, Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH, Temmuz, 2009
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Tıpta Uzmanlık Sınavı, Süreyyapaşa Göğüs Hast. ve Göğüs Cerr. EAH, Haziran, 2009
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Tıpta Uzmanlık Sınavı, Süreyyapaşa Göğüs Hast. ve Göğüs Cerr. EAH, Haziran, 2009
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Tıpta Uzmanlık Sınavı, Göztepe EAH, Mayıs, 2009
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Tıpta Uzmanlık Sınavı, Fatih Sultan Mehmet EAH, Nisan, 2009
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Tıpta Uzmanlık Sınavı, Göztepe EAH, Nisan, 2009
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Tıpta Uzmanlık Sınavı, Süreyyapaşa Göğüs Hast. ve Göğüs Cerr. EAH, Mart, 2009
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Tıpta Uzmanlık Sınavı, Ümraniye EAH, Şubat, 2009
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Tıpta Uzmanlık Sınavı, Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH, Ocak, 2009
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Tıpta Uzmanlık Sınavı, Haydarpaşa Numune EAH, Ocak, 2009
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Tıpta Uzmanlık Sınavı, İstanbul EAH, Ocak, 2009
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Tıpta Uzmanlık Sınavı, Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH, Ocak, 2009
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Tıpta Uzmanlık Sınavı, Göztepe EAH, Ocak, 2009
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Tıpta Uzmanlık Sınavı, Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH, Ocak, 2009
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Tıpta Uzmanlık Sınavı, Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH, Ocak, 2009
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Tıpta Uzmanlık Sınavı, Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH, Kasım, 2008
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Tıpta Uzmanlık Sınavı, Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH, Ekim, 2008
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Tıpta Uzmanlık Sınavı, Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH, Ekim, 2008
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Tıpta Uzmanlık Sınavı, Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH, Eylül, 2008
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Tıpta Uzmanlık Sınavı, Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH, Mayıs, 2008
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Tıpta Uzmanlık Sınavı, Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH, Nisan, 2008
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Tıpta Uzmanlık Sınavı, Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH, Ocak, 2008
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Tıpta Uzmanlık Sınavı, Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH, Ocak, 2008
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Tıpta Uzmanlık Sınavı, Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH, Ocak, 2008

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

ARTIŞ A. T. , AKAY A., ALİMOĞLU O., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Tek Kesili Laparoskopik Kolesistektomide Hasta Memnuniyeti ve Uzun Dönem Sonuçları., 2014 - 2015

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

Frontiers in Oncology, section Surgical Oncology , Yardımcı Editör, 2017 - Devam Ediyor
International Journal of Human and Health Sciences , Yardımcı Editör, 2017 - Devam Ediyor
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi, Danışma Kurul Üyesi, 2013 - Devam Ediyor
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, Danışma Kurul Üyesi, 2012 - Devam Ediyor
Ümraniye Tıp Dergisi, Danışma Kurul Üyesi, 2012 - Devam Ediyor
Yemeni Journal for Medical Sciences, Danışma Kurul Üyesi, 2012 - Devam Ediyor
International Journal of Medical Robotics & Computer Assisted Surgery, Danışma Kurul Üyesi, 2012 - Devam Ediyor
Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, Danışma Kurul Üyesi, 2009 - Devam Ediyor
Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi, Yayın Kurul Üyesi, 2004 - 2008

Bilimsel, Dernek Organizasyon ve Kuruluşlarındaki Üyelikler / Görevler

Üye, 2003 - Devam Ediyor
Üye, 2002 - Devam Ediyor
Yeterlik Kurulu - Eğitim Kurumları ve Programlarını Değerlendirme Komisyonu (EKPDK), Üye, 2002 - Devam Ediyor
Üye, 2002 - Devam Ediyor
Başkan, 2010 - 2012

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

Albanian Society of Trauma and Emergency Surgery (ASTES), Ohrid, Kasım, 2018
2. Ulusal Gastrointestinal Araştırma Kongresi, Malatya, Eylül, 2018
Travmada Temel Ultrasonografi Kursu III, FAST/EFAST, İstanbul, Ağustos, 2018
Temel Sütür Teknikleri Kursu, İstanbul, Temmuz, 2018
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 3.Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi, İstanbul, Nisan, 2018
21.Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan, 2018
Trauma and Emergency Ultrasonography Course, Aralık, 2017
Travmada Temel Ultrasonografi Kursu, FAST/EFAST, İstanbul, Aralık, 2017
1st Albanian Conference of Trauma and Emergency Surgery, Tirane, Ekim, 2017
Congress on Health in Africa, Africa and Aid Dependency, İstanbul, Temmuz, 2017
58. Österreichischer Chirurgenkongress, Vienna, Haziran, 2017
Travma Hastasına Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumu, İstanbul, Mayıs, 2017
Genel Cerrahide Robotik Cerrahinin Dünü, Bugünü ve Geleceği Sempozyumu, Adana, Nisan, 2017
13.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan, 2017
11. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Nisan, 2017
The 3rd International Conference of the School of Medicine, University of Jordan, The 8th International Conference for the Scientific Society of the Arab Faculties of Medicine, Arab Simulation Conference in Medical Education (ASCME 2016),, Amman, Ekim, 2016
Point of Care Ultrasonography Course for Family Medicine, Amman, Temmuz, 2016
Basic Surgical Skills Course, Nisan, 2016
2nd Turkish Arab Congress on Higher Education (TACHE 2016), İstanbul, Nisan, 2016
Vascular Surgery Course, Ghazzah, Mart, 2016
Biostatistics and Scientific Research Course, Mart, 2016
10. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Kasım, 2015
8. Cerrahi Araştırma Kongresi, Konya, Ekim, 2015
4th Annual Conference of Surgery in Palestine, Ghazzah, Mayıs, 2015
İstanbul Endokrin Toplantıları, İstanbul, Nisan, 2015
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Salı Toplantıları, İstanbul, Mart, 2015
İstanbul Cerrahi Derneği Cerrahide Yeni Ufuklar Toplantısı, İstanbul, Mart, 2015
1st Turkish Arab Congress on Higher Education, İstanbul, Nisan, 2014
19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan, 2014
Marmara Anadolu Yakası Meme Hastalıkları Sürekli Eğitim Toplantısı (MAYMET), İstanbul, Şubat, 2014
1st Yemeni / Turkey Emergency Congress, Sana'a, Aralık, 2013
7. Cerrahi Araştırma Kongresi, Ankara, Kasım, 2013
11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Bodrum, Ekim, 2013
21st International Congress of the European Assosiation for Endoscopic Surgery (EAES), Viyana, Haziran, 2013
9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan, 2013
XVI. European Society of Surgery, İstanbul, Kasım, 2012
18. Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, Mayıs, 2012
1. Turkey-Yemen General Surgical Congress, Sana'a, Mayıs, 2012
8. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, Eylül, 2011
Training in Minimal Access Surgery, IRCAD, University of Strasburg., Alsace, Haziran, 2011
10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, İstanbul, Nisan, 2011
“Acil Cerrahi ve Travmalı Hastaya Yaklaşım” Sempozyomu, Isparta, Nisan, 2011
Emergency Surgery Course., İstanbul, Mart, 2011
1. Ulusal Robotik Cerrahi Kongresi, İstanbul., Mart, 2011
Single- Port Laparoscopy, Robotics and NOTES., Cleveland, Ohio, Mayıs, 2010
Yeni Teknik ve Teknolojiler Kongresi, Bakırköy Tıp Günleri, İstanbul, Nisan, 2010
Laparoscopic suturing, hemostasis and anastomoses technıques. 10th European Congress of Trauma and Emergency Surgery., Antalya, Mayıs, 2009
10th European Congress of Trauma and Emergency Surgery., Antalya, Mayıs, 2009
8 th European Congress of The Trauma and Emergency Surgery, Graz, Mayıs, 2007
12. Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu, Cerrahi Gastroenteroloji, İstanbul, Ocak, 2007
10. Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu, Cerrahi Gastroenteroloji, İstanbul, Ocak, 2005
Gastroenterolojide Klinik Yaklaşım Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Eğitim Etkinlikleri, İstanbul, Mart, 2004
Uygulamalı Flow-sitometri, PCR ve Hücre Kültürü Kursu, Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği, İstanbul, Şubat, 2004
Workshop in Viszeraltrauma in Theorie und Praxis mit Erfolg absolviert. International Association for he Surgery of Trauma and Surgical Intensive Care., Graz, Eylül, 2003
3. Tagung der Österreichischen Wissenschaftlichen Gesellschaft für Telemedizin., Graz, Eylül, 2003
First experimental workshop for Zeus users., Graz, Nisan, 2003
5th European Congress of Trauma and Emergency Surgery., Istanbul, Ekim, 2002
12th World Congress of the International Association of Surgeons and Gastroenterologists., Istanbul, Ekim, 2002
4. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, İstanbul, Ekim, 2002
Definitive Surgical Trauma Care Course. International Association for the Surgery of Trauma and Surgical Intensive Care., Istanbul, Eylül, 2002
Eurosurgery 2002., Lisboa, Haziran, 2002
İleus Olgu Sunumu, İstanbul Üniversitesi Sürekli Tıp Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul. , Mayıs, 2002
Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Mayıs, 2002
Özofagus Kanserinin Güncel Tedavisi, İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD, İstanbul. , Nisan, 2002
5. Ulusal Endoskopik- Laparoskopik Cerrahi Kongresi, İstanbul, Nisan, 2002
Çekum Divertikül Perforasyonu Olgu Sunumu, İstanbul Üniversitesi Sürekli Tıp Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul, Mart, 2002
European LAP- BAND System Workshop., Istanbul, Ocak, 2002
Hepato- Bilier Sistem ve Pankreas Hastalıkları Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, İstanbul, Ocak, 2002
Mide Kanseri Cerrahisinde Son Gelişmeler, Bursa, Aralık, 2001
11th World Congress of the International Association of Surgeons and Gastroenterologists., Kasım, 2001
Uluslararası Katılımlı 3. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Konya, Ekim, 2001
ISW 2001 International Surgical Week., Ağustos, 2001
International Congress of Hydatidology. June 4-8, 2001., Kuşadası, Haziran, 2001
2. Gastrointestinal Endoskopi Kursu, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD, İstanbul, Haziran, 2001
II. Travma ve Acil Cerrahi Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, İstanbul, Nisan, 2001
Video- Laparoskopik Cerrahi Uygulama Eğitimi. SSK İstanbul Eğitim Hastanesi, İstanbul, Ocak, 2001
Meme Hastalıkları Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Aralık, 2000
Rektum Kanserinin Tedavisi, İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD, İstanbul , Kasım, 2000
Eurosurgery 2000 & Turkish Surgical Congress., Istanbul, Haziran, 2000
12. Türk- Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi, İstanbul, Haziran, 2000
I. Ulusal Telemedicine Sempozyumu ve 4. Ulusal Endoskopik- Laparoskopik Cerrahi Kongresi, İstanbul, Nisan, 2000
Hidatik Hastalık ve Selim Karaciğer Tümörleri, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD, İstanbul, Nisan, 2000
Kolorektal Cerrahi Sempozyumu, Amerikan Hastanesi, İstanbul, Şubat, 2000
III. Ulusal Endoskopik- Laparoskopik Cerrahi Kongresi, İstanbul, Mayıs, 1997
Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Mayıs, 1996
Laparoskopik Cerrahinin Yayılan Uygulama Alanları, Alman Hastanesi, İstanbul, Nisan, 1996
II. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, İstanbul, Ekim, 1995
I. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, İstanbul, Eylül, 1995
II. Ulusal Endoskopik- Laparoskopik Cerrahi Kongresi, İstanbul, Eylül, 1995
2. Uluslar arası katılımlı hepato-pankreato-bilier Cerrahi Günleri, İstanbul, Eylül, 1995

Bilimsel Hakemlikler

TÜBİTAK Projesi
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
TÜBİTAK Projesi

Bilimsel Danışmalıklar

Benadir University Medical School, Department of General Surgery, BOARD üyeliği, Kurum veya Organizasyonlar İçin İzin Alınarak Yapılan Bilimsel Danışmanlık, 2013 - Devam Ediyor
University of Science & Technology, BOARD Üyeliği, Kurum veya Organizasyonlar İçin İzin Alınarak Yapılan Bilimsel Danışmanlık, 2012 - Devam Ediyor

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

Training Course in Intensive Care, Emergency Medicine & Surgery, Moderatör, Al-Khartum, Sudan, 2019 - 2019
Albanian Society of Trauma and Emergency Surgery (ASTES), Davetli Konuşmacı, Tirane, Arnavutluk, 2018 - 2018
2. Ulusal Gastrointestinal Araştırma Kongresi, Davetli Konuşmacı, Malatya, Türkiye, 2018 - 2018
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 3.Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2018 - 2018
21.Ulusal Cerrahi Kongresi, Davetli Konuşmacı, Antalya, Türkiye, 2018 - 2018
1st Albanian Conference of Trauma and Emergency Surgery, Davetli Konuşmacı, Tirane, Arnavutluk, 2017 - 2017
Congress on Health in Africa, Oturum Başkanı, İstanbul, Türkiye, 2017 - 2017
58. Österreichischer Chirurgenkongress, Davetli Konuşmacı, Vienna, Avusturya, 2017 - 2017
Travma Hastasına Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumu, Davetli Konuşmacı, Adana, Türkiye, 2017 - 2017
Genel Cerrahide Robotik Cerrahinin Dünü, Bugünü ve Geleceği Sempozyumu, Moderatör, Adana, Türkiye, 2017 - 2017
11. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Moderatör, Antalya, Türkiye, 2017 - 2017
13.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Moderatör, Antalya, Türkiye, 2017 - 2017
The 3rd International Conference of the School of Medicine, University of Jordan, The 8th International Conference for the Scientific Society of the Arab Faculties of Medicine, Davetli Konuşmacı, Amman, Ürdün, 2016 - 2016
Basic Surgical Skills Course, Davetli Konuşmacı, Amman, Ürdün, 2016 - 2016
Vascular Surgery Course, Davetli Konuşmacı, Ghazzah, Filistin, 2016 - 2016
Biostatistics and Scientific Research Course, Davetli Konuşmacı, Amman, Ürdün, 2016 - 2016
10. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Davetli Konuşmacı, Antalya, Türkiye, 2015 - 2015
Marmara Anadolu Yakası Meme Hastalıkları Sürekli Eğitim Toplantısı (MAYMET), Oturum Başkanı, İstanbul, Türkiye, 2014 - 2014
1st Yemeni / Turkey Emergency Congress, Oturum Başkanı, Yemen, 2013 - 2013
1st Yemeni / Turkey Emergency Congress, Oturum Başkanı, Yemen, 2013 - 2013
1st Yemeni / Turkey Emergency Congress, Panelist, Yemen, 2013 - 2013
1st Yemeni / Turkey Emergency Congress, Davetli Konuşmacı, Yemen, 2013 - 2013
7. Cerrahi Araştırma Kongresi, Oturum Başkanı, Ankara, Türkiye, 2013 - 2013
21st International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES), Davetli Konuşmacı, Avusturya, 2013 - 2013
21st International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES), Oturum Başkanı, Avusturya, 2013 - 2013
9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Davetli Konuşmacı, Antalya, Türkiye, 2013 - 2013
Congress of the European Society of Surgery, Oturum Başkanı, İstanbul, Türkiye, 2012 - 2012
Congress of the European Society of Surgery, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2012 - 2012
XVI. European Congress of Surgery, Oturum Başkanı, İstanbul, Türkiye, 2012 - 2012
XVI. European Congress of Surgery, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2012 - 2012
I. Turkey-Yemen General Surgical Congress, Davetli Konuşmacı, Yemen, 2012 - 2012
I. Turkey-Yemen General Surgical Congress, Davetli Konuşmacı, Yemen, 2012 - 2012
I. Turkey-Yemen General Surgical Congress, Davetli Konuşmacı, Yemen, 2012 - 2012
I. Turkey-Yemen General Surgical Congress, Oturum Başkanı, Yemen, 2012 - 2012
I. Turkey-Yemen General Surgical Congress, Davetli Konuşmacı, Yemen, 2012 - 2012
Emergency Surgery Course, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2011 - 2011
8. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Moderatör, Antalya, Türkiye, 2011 - 2011
8. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Oturum Başkanı, Antalya, Türkiye, 2011 - 2011
10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Oturum Başkanı, İstanbul, Türkiye, 2011 - 2011
“Acil Cerrahi ve Travmalı Hastaya Yaklaşım” Sempozyomu, Davetli Konuşmacı, Isparta, Türkiye, 2011 - 2011
1. Ulusal Robotik Cerrahi Kongresi, Panelist, İstanbul, Türkiye, 2011 - 2011
Emergency Surgery Course, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2011 - 2011
1. Ulusal Robotik Cerrahi Kongresi, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2011 - 2011
Bakırköy Tıp Günleri, Oturum Başkanı, İstanbul, Türkiye, 2010 - 2010
10 th European Congress of The Trauma and Emergency Surgery, Panelist, Antalya, Türkiye, 2009 - 2009
8 th European Congress of The Trauma and Emergency Surgery, Oturum Başkanı, Avusturya, 2007 - 2007

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):388
h-indeksi (WOS):11

Ödüller

ALİMOĞLU O., Künt travmalarda algoritma temelli yaklaşım sonuçlarımız (Seçilmiş sözlü bildiri) - Üçüncülük ödülü, Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği (9.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi), Mayıs 2013