Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2012 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri

Yönetimsel Görevler

Yönetilen Tezler

 • Subtotal kolesistektomi uygulanan olguların analizi.

  ALİMOĞLU O.

  T.Özdemir(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2018

 • Sağ ve sol kolon kanserlerinin prognostik, histopatolojik ve biyokimyasal farklılıklarının değerlendirilmesi.

  ALİMOĞLU O.

  F.Özyalvaç(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2016

 • The evaluation of the protective effects of thymoquinone on experimentally created left colonic anastomosis.

  ALİMOĞLU O.

  B.Burcu(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2016

 • Akut apandisit olgularında preoperatif değerlendirmede kullanılan laboratuvar parametrelerinin tanısal ve prognostik değeri.

  ALİMOĞLU O.

  E.Tombalak(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2015

 • Klinik olarak aksilla negatif meme kanserinde sentinel lenf nodu pozitifligine etkili faktörlerin araştırılması.

  ALİMOĞLU O.

  K.Orhun(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2015

 • Meme kanserinde ve selim meme hastalıklarında plazma neutrophil gelatinase associated lipocalin (NGAL) düzeylerinin tanısal ve prognostik değeri.

  ALİMOĞLU O.

  Z.Anadolulu(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2015

 • Meme cerrahisinde sık karşılaşılan bir semptom olan mastaljiye neden olan faktörlerin incelenmesi

  ALİMOĞLU O.

  A.Aslan(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2014

 • Akut non-biliyer pankreatitli hastalarda TRL-2 gen polimorfizminin araştırılması.

  ALİMOĞLU O.

  M.Kayağ(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2014

 • Akut biliyer pankreatitli hastalarda TRL-4 ve IL-8 gen polimorfizmlerinin araştırılması.

  ALİMOĞLU O.

  E.Anılır(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2014

 • İdiyopatik Granülomatöz Mastitli Hastaların Analizi.

  ALİMOĞLU O.

  T.Atak(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2014

 • Meme Kanserli Hastalarda Aksiller Lenf Nodu Tutulumunun Değerlendirilmesinde Sentinel Lenf Nodu Örneklemesinin PET/CT ile karşılaştırılması.

  ALİMOĞLU O.

  M.Demir(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2014

 • Adezyona Bağlı Akut Mekanik Bağırsak Tıkanıklığı Yönetimi.

  ALİMOĞLU O.

  S.Bölük(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2013

 • Meme Kanserli Hastaların Çok Yönlü Değerlendirilmesi.

  ALİMOĞLU O.

  A.Acar(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2012

 • Akut Biliyer Pankreatitin Çok Yönlü Değerlendirlmesi.

  ALİMOĞLU O.

  İ.Atak(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2011

 • İnguinal Hernilerde Lokal Anestezi ile Lichtenstein Yönteminin Prospektif Olarak Değerlendirilmesi.

  ALİMOĞLU O.

  İ.Subaşı(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2011

 • Acil Cerrahi Polikliniğine Karın Ağrısı ile Başvuran Hastaların Çok Yönlü Prospektif Değerlendirilmesi.

  ALİMOĞLU O.

  A.Coşkun(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2009