Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kamu Görevlileri Sendikalarının Dava Açma Ehliyeti ve Sınırları

Medeniyet Law Review, cilt.4, sa.7, ss.1-31, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İş Kanunu ve Devlet Memurları Kanunu Kapsamında Çalışanların Ebeveynliğe İlişkin Hakları

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.22, sa.3, ss.663-684, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kitap & Kitap Bölümleri

Turkish Collective Labour Law

On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2021

Turkish Individual Labour Law

On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2020

Turkish Individual Labour Law

Turkish Private Law, Korkusuz R.,İpekel Kayalı,F., Editör, Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.109-135, 2018