Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Alışılmış Negatif Orta Kulak Basıncı ve Ters Valsalva Manevrası: Olgu Sunumu

Marmara Odyoloji Günleri 2021, İstanbul, Türkiye, 10 - 11 Nisan 2021, ss.21

Ani İşitme Kaybı Şikayeti Olan Bireylerde Odyolojik Bulgular

10.Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, İzmir, Türkiye, 25 - 27 Aralık 2020, ss.94