Education Information

Education Information

  • 1997 - 2005 Doctorate

    Ankara University, Department Of Western Languages And Lıterature, Turkey

  • 1989 - 1995 Undergraduate

    Ankara University, Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Batı Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü, Turkey