Yabancı Diller

İngilizce, C1 İleri

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Yabancı Dil, Almanca Eğitimi, Göethe Institut, 2013
Yabancı Dil, Almanca Eğitimi, Hartnackschule Berlin, 2012

Yaptığı Tezler

Doktora, Principatus Döneminde Roma Devletinin Anadoluda Oluşturduğu Sınır Boyunca Konuşlandırılan Lejyonlar, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih / Eskiçağ Tarihi, 2017
Yüksek Lisans, Ksenophon'un Anabasis'inde Söylevlerin Yeri, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Yunan Dili Ve Edebiyatı, 2008

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Tarih, Eskiçağ Tarihi, Dil ve Edebiyat, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri, Yunan Dili ve Edebiyatı

Akademik Unvanlar / Görevler

Dr.Öğr.Üyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih , 2020 - Devam Ediyor
Öğretim Görevlisi Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, 2018 - 2020
Araştırma Görevlisi Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih , 2017 - 2018
Araştırma Görevlisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, 2016 - 2017
Araştırma Görevlisi, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, 2012 - 2016
Araştırma Görevlisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, 2011 - 2012

Verdiği Dersler

Roma Tarihi, Lisans, 2018 - 2019
Roma Askeri Tarihi, Yüksek Lisans, 2018 - 2019
Eski Yunancaya Giriş, Yüksek Lisans, 2018 - 2019
Eski Yunanca Metinler, Doktora, 2018 - 2019
Eski Yunan Tarihi, Lisans, 2018 - 2019

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

YARLIGAŞ O., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Letoon Antik Kenti Kazısı, 2012 - Devam Ediyor
YARLIGAŞ O., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Aizanoi Antik Kenti Kazısı, 2012 - Devam Ediyor
YARLIGAŞ O., Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje, Parion Antik Kenti Kazısı, 2012 - Devam Ediyor
YARLIGAŞ O., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Bolu İli Yüzey Araştırması, 2010 - Devam Ediyor

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

Society of Ancient Military Historians, Üye, 2015 - Devam Ediyor
British Institute of Archaeology at Ankara, Üye, 2014 - Devam Ediyor
Society for Classical Studies (eski adıyla American Philological Association APA), Üye, 2011 - Devam Ediyor

Bilimsel Hakemlikler

Cedrus, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Aralık 2020
Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Nisan 2020
Cedrus, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Nisan 2019
Cedrus, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Mayıs 2018

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

Roma İmparatorluğu'nun Anadolu'daki Sınır Lejyonları, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2019
Roma İmparatorluğu'nun Anadolu'daki Sınır Lejyonları, Katılımcı, Türkiye, 2018
Forschungskolloquium zur Alten Geschichte, Davetli Konuşmacı, Berlin, Almanya, 2016

Davetli Konuşmalar

Eski Yunan Tarihi ve Medeniyetinin Önemi, Seminer, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye, Aralık 2020
Cumhuriyet Dönemi Roma'sında Ordunun Gelişimi, Seminer, Eskiçağ Araştırmaları Merkezi, Türkiye, Mayıs 2020

Burslar

Yurtdışı Doktora Sırası Araştırma Bursu 2214/A, TÜBİTAK, 2015 - Devam Ediyor