Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2011 - 2012Diğer

  University Of Maryland, School Of Medıcıne, Bıochemıstry And Molecular Bıology Department

 • 2001 - 2010Araştırma Görevlisi

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya

 • 2006 - 2007Araştırma Görevlisi

  --Seçiniz--, Natıonal Academy Of Scıences Of Ukraıne, Molecular Bıology And Genetıc Instıtute

Yönetilen Tezler

 • JWH-122 ve JWH-122 N-(4-HİDROKSİPENTİL) METABOLİTİNİN LC-MS/MS İLE KANDA TAYİNİ, AKBAY N. , M.Yılmaz(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017
 • Quantitative analysis of MDMA by GC/FID and method validation, AKBAY N. , M.Şahin(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Çeşitli hidrazon türevleri ile nükleik asitlerin bağlanma mekanizmalarının florimetrik yöntemle incelenmesi, AKBAY N. , Ş.Özkan(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016