Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2019 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Kimya

 • 2016 - 2019Doç.Dr.

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Kimya

 • 2014 - 2016Doç.Dr.

  Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

 • 2010 - 2014Yrd.Doç.Dr.

  Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

 • 2011 - 2012Diğer

  University Of Maryland, School Of Medıcıne, Bıochemıstry And Molecular Bıology Department

 • 2001 - 2010Araştırma Görevlisi

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya

 • 2006 - 2007Araştırma Görevlisi

  --Seçiniz--, Natıonal Academy Of Scıences Of Ukraıne, Molecular Bıology And Genetıc Instıtute

Yönetilen Tezler

 • JWH-122 ve JWH-122 N-(4-HİDROKSİPENTİL) METABOLİTİNİN LC-MS/MS İLE KANDA TAYİNİ

  AKBAY N.

  M.Yılmaz(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017

 • Quantitative analysis of MDMA by GC/FID and method validation

  AKBAY N.

  M.Şahin(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • Çeşitli hidrazon türevleri ile nükleik asitlerin bağlanma mekanizmalarının florimetrik yöntemle incelenmesi

  AKBAY N.

  Ş.Özkan(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016