Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Smoothing Spline Anova Modelleri

XX. Ulusal ve III. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 26 Ekim 2018, ss.1