Araştırma Alanları

  • Fizik

  • Nükleer Fizik

  • Genel Nükleer Tepkimeler

  • Kütle aralıklarına göre özel çekirdeklerin özellikleri

  • Nükleer mühendislik ve nükleer enerji çalışmaları

  • Parçacık fiziği ve nükleer fizikte deneysel yöntemler ve enstrümantasyon

  • Radyoaktif bozunum ve in-beam spektroskopi

  • Temel Bilimler