Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

OTUR BAŞTAN YAZ BENİ: OTO/BİYOGRAFİYE TAZE BAKIŞLAR

Arşiv Dünyası, cilt.7, sa.2, ss.157-158, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı Uleması ve Türkiye Cumhuriyeti: Değişimin Failleri ve Geleneğin Muhafızları

Bilgi Dünyası, cilt.21, sa.2, ss.421-425, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GALATA KADILIĞI TEREKE KAYITLARINA GÖRE KİTAP SAHİPLİĞİNE NİCEL BİR BAKIŞ

Arşiv Dünyası, cilt.7, sa.2, ss.113-138, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Avrupa Bilgi Bilimi Yaz Okulundan İzlenimler

Türk Kütüphaneciliği, cilt.33, sa.4, ss.413-414, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yücel Dağlı Anısına; Geldi Yücel, Gitti Yücel, Bir Nefes Gibi…

Bilgi Dünyası, cilt.20, sa.1, ss.89-94, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of estates as an information source for the protection of the cultural heritage

Qualitative and Quantitative Methods in Libraries, cilt.6, sa.3, ss.489-494, 2019 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

18. YY Osmanlı Dönemi Galatası’nda yaşayan bir müderristen geriye kalanlar: Esseyid Mehmed Efendi’nin Terekesi

International Journal of Social Sciences and Education Research, Ankara, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2016, ss.667-674

Kitap & Kitap Bölümleri

Osmanlı ’dan Cumhuriyet’e Toplum ve Siyaset

16. Yüzyıl Tereke Kayıtlarında Osmanlı Kitap Kültürünün İzlerini Aramak: Kâtip Mustafa Bin Yusuf’un Terekesi, Ali Okumuş,Ali Murat Kurşun, Editör, Taş Mektep Yayınevi, İstanbul, ss.21-34, 2016