Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hârizmşah Muhammed’in Siyasi ve Askeri Faaliyetleri Örneğinden Târîh-i Elfî Değerlendirmesi

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, ss.361-372, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

New Interpretation of Alan-Gho’a in Akbar-Name

Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, cilt.14, ss.165-182, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk-Moğol Tarihindeki Vezirlik Kurumunun İlhanlı Hanedanlığındaki Uygulamaları Çerçevesinde Yeniden Düşünmek

Vakanüvis-Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.148-170, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sati Beg (Sati Bik) and the Post-Ilkhānid Middle East

e-Fe Dergi, cilt.9, no.4023631, ss.71-81, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İlhanlı Valisi Emir Timurtaş’ın İsyanı

Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, cilt.21, ss.301-324, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alevi Kızılbaş Kimliğinin Oluşumunun Tarihsel Arka Planına Bir Bakış

Alevilik Araştırmaları Dergisi (Journal Of Alevi Studies), cilt.3, ss.241-256, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)