Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Hârizmşah Muhammed’in Siyasi ve Askeri Faaliyetleri Örneğinden Târîh-i Elfî Değerlendirmesi

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, no.14, pp.361-372, 2019 (National Refreed University Journal)

Hindistan ve Türkler; İklimsel ve Coğrafi Özelliklerin Göç yönü üzerindeki Etkisi

Aktüel Arkeoloji, no.68, pp.23-25, 2019 (National Non-Refereed Journal) Sustainable Development

New Interpretation of Alan-Gho’a in Akbar-Name

Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, vol.14, no.27, pp.165-182, 2019 (Other Refereed National Journals)

Türk-Moğol Tarihindeki Vezirlik Kurumunun İlhanlı Hanedanlığındaki Uygulamaları Çerçevesinde Yeniden Düşünmek

Vakanüvis-Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.1, pp.148-170, 2018 (National Refreed University Journal)

Sati Beg (Sati Bik) and the Post-Ilkhānid Middle East

e-Fe Dergi, vol.9, no.2, pp.71-81, 2017 (National Refreed University Journal)

İlhanlı Valisi Emir Timurtaş’ın İsyanı

Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, vol.21, no.43, pp.301-324, 2017 (Other Refereed National Journals)

Alevi Kızılbaş Kimliğinin Oluşumunun Tarihsel Arka Planına Bir Bakış

Alevilik Araştırmaları Dergisi (Journal Of Alevi Studies), vol.3, pp.241-256, 2012 (Other Refereed National Journals)