Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

C-MRC Based Cooperative Spatial Modulation with Antenna Selection

International Journal Of Communication Systems, cilt.33, no.17, ss.1-15, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

A practical power allocation method for multi-user and multi-carrier networks

WIRELESS NETWORKS, cilt.25, ss.2997-3003, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

EM Based Data Detection Algorithm for Downlink of a Single Hop Relaying Network

WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS, cilt.69, ss.107-120, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

SAGE Based Suboptimal Receiver for Downlink MC-CDMA Systems

IEEE COMMUNICATIONS LETTERS, cilt.15, ss.1381-1383, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Target Tracking Using Particle Filters With Support Vector Regression

IEEE TRANSACTIONS ON VEHICULAR TECHNOLOGY, cilt.58, ss.2569-2573, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Wideband target tracking by using SVR-based sequential Monte Carlo method

SIGNAL PROCESSING, cilt.88, ss.2804-2816, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Support vector regression for surveillance purposes

MULTIMEDIA CONTENT REPRESENTATION, CLASSIFICATION AND SECURITY, cilt.4105, ss.442-449, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Deterministic maximum likelihood approach for 3-D near field source localization

AEU-INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS, cilt.57, ss.345-350, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Near Field Localization of Moving Sources with REM Algorithms

ISTANBUL UNIVERSITY-JOURNAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING, cilt.9, ss.769-779, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

3 boyutlu uzayda kaynak konumlandırması için en büyük olabilirlik yaklaşımı

itüdergisi/d - Mühendislik Serisi, cilt.5, ss.35-46, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Code Index Modulation and Spatial Modulation: A New High Rate and Energy Efficient Scheme for MIMO Systems

41st International Conference on Telecommunications and Signal Processing, TSP 2018, Athens, Yunanistan, 4 - 06 Temmuz 2018 identifier

A novel MIMO scheme based on code-index modulation and spatial modulation Kod-indis modülasyonu ve uzaysal modülasyon tabanli yeni bir MIMO sistem

26th IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2018, İzmir, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, ss.1-4 identifier

Kod İndis Modülasyonu ve Uzaysal Modülasyon Tabanlı Yeni bir MIMO Sistem

26. IEEE Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı (SIU-2018), İzmir, Türkiye, 02 Mayıs 2018, ss.1-4

Medikal Uygulamalarda Telsiz İletişim Teknolojilerinin Kullanımı

Ulusal Biyomedikal Cihaz Tasarımı Ve Üretimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 14 Mayıs 2016, ss.2-5

An Expectation-Maximization Type Receiver for Uplink of a Hopping System with Time Sharing

IEEE 17th Signal Processing and Communications Applications Conference, Antalya, Türkiye, 9 - 11 Nisan 2009, ss.447-450 identifier identifier

Recursive Tracking of Moving Near-Field Sources

International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications, İstanbul, Türkiye, 20 Haziran 2007

EM-Based recursive tracking algorithm for near-field moving sources

IEEE Intelligent Vehicles Symposium, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Haziran 2007, ss.182-183 identifier identifier

Application of Support Vector Regression on Target Tracking

Telecommunication and Signal Processing, Brno, Çek Cumhuriyeti, 01 Eylül 2006, ss.1-8

Tracking of Moving Sources with Recursive Expectatin Maximization Algorithm

29th international conference “Telecommunication and Signal Processing, Brno, Çek Cumhuriyeti, 01 Eylül 2006, no.2006, ss.1-5

Near field parameter estimation of moving sources with recursive expectation maximization algorithm

IEEE 14th Signal Processing and Communications Applications, Antalya, Türkiye, 16 - 19 Nisan 2006, ss.385-386 identifier identifier

Support vector machines based target tracking techniques

IEEE 14th Signal Processing and Communications Applications, Antalya, Türkiye, 16 - 19 Nisan 2006, ss.369-371 identifier identifier

Unconditional maximum likelihood approach for localization of near-field sources in 3-D space

4th IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology, Rome, İtalya, 8 - 21 Aralık 2004, ss.233-237 identifier

Performance Analysis of Maximum Likelihood 3-D Source Localization

International Conference on Electrical and Electronics Engineering, Bursa, Türkiye, 03 Aralık 2003

3 - Boyutlu Yakın Alan Kaynak Konum Kestirimcisi İçin Cramer-Rao Sınır İfadeleri

11. IEEE Sinyal Isleme ve Uygulamalari Kurultayi, SIU-2003, İstanbul, Türkiye, 18 Haziran 2003

Maximum likelihood 3-d near-field source localization using the EM algorithm

8th IEEE International Symposium on Computers and Communication (ISCC 2003), Antalya, Türkiye, 30 Haziran - 03 Temmuz 2003, ss.492-497 identifier identifier

3-Boyutlu Uzayda Kaynak Konum Kestirimi

10. IEEE Sinyal Isleme ve Uygulamalari Kurultayi, SIU-2002, Denizli, Türkiye, 12 Haziran 2002

Ortodontik Tedavi Sırasında Oluşan TME Seslerinin İncelenmesi.

9. IEEE Sinyal Isleme ve Uygulamalari Kurultayi, SIU-2001, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 25 Nisan 2001

Evolutionary Spectral Based Classification of Machine Vibrations

EUSIPCO-2000, European Signal Processing Conference, Tampere, Finlandiya, 05 Eylül 2000

Makina Titreşimlerinin Evrimsel İzge Tabanlı Sınıflandırılması

8. IEEE Sinyal Isleme ve Uygulamalari Kurultayi, SİU-2000, Antalya, Türkiye, 12 Haziran 2000

Detection of Machinery Failure by Using Time-Frequency Analysis

IEEE Balkan Conference on Signal Processing, Communications, Circuits, and Systems, Antalya, Türkiye, 01 Haziran 2000

Yaygın Spektrum İletişim Sistemlerinde Gabor Açılımı Kullanarak Bozucu Giriş Yok Etme

7. IEEE Sinyal Isleme ve Uygulamalari Kurultayi, SIU’99, Ankara, Türkiye, 17 Haziran 1999

Broadband jammer excision in spread spectrum communication systems using time-frequency masking

IEEE Signal Processing Workshop on Higher-Order Statistics, CAESAREA, İsrail, 14 - 16 Haziran 1999, ss.48-51 identifier identifier