Araştırma Alanları

  • Haberleşme Sistem Kuramı

  • Kablosuz İletişim

  • Haberleşme Uygulamaları

  • Algılayıcı Dizileri İçin Sinyal İşleme

  • Haberleşme için Sinyal İşleme