Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sınıf öğretmen adaylarının grafikler ile ilgili görüşler

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.6, ss.309-328, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Proje ve etkinlik destekli öğretimin sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimine yönelik yeterlik inançlarına etkisi

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.10, ss.87-98, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Sosyal Bilgiler Dersinin Matematik Dersi ile İlişkilendirilmesinin Değerlendirlmesi

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, ss.103-123, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Okuma Güçlüğünün Teşhisi Ve Giderilmesine Yönelik Bir Çalışma.

Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi, ss.115-131, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Penis fraktürlerinde tedavi yaklaşımımız

Klinik Gelişim Dergisi, ss.4208, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kriptorşid olgunun analizi

TÜRK ÜROLOJİ DERGİSİ, ss.15, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Parkinson hastalığında ürodinami bulguları

TÜRK ÜROLOJİ DERGİSİ, ss.342, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İlkokul Öğrencilerinin Gerçekçi Çözüm Gerektiren Problemlerin Çözümlerinde Yaşadıkları Sorunların İncelenmesi

17. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 11 Nisan 2018, ss.317-318

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Geometri Kavramına İlişkin Metaforları

17. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 11 Nisan 2018, ss.406-407

Elementary School Students’ Non-Standard Word Problem Solving Performance

International Congress on Education Sciences and Learning Technology, Atina, Yunanistan, 15 Kasım 2017, ss.1

Elementary School Students’ Metaphoric Expressıons About Mathematical Problem

International Congress on Education Sciences and Learning Technology, Atina, Yunanistan, 15 Kasım 2017, ss.1

Estimation Performance of the Third and Fourth Grade Students about Measurement

International Conference on New Horizons in Education, Berlin, Almanya, 17 Temmuz 2017, no.1, ss.1242-1246

Primary School Students'Metaphors about the Concept of Mathematics

International Conference on New Horizons in Education, Berlin, Almanya, 17 Temmuz 2017, no.2, ss.979-983

FOURTH GRADE STUDENTS’ METAPHORIC PERCEPTIONS ABOUT MATHEMATICS AND MUSIC

International Conference on New Horizons in Education, Viyana, Avusturya, 13 Temmuz 2017, cilt.11, no.1, ss.1057-1064

ATTITUDES TOWARDS MATHEMATICS AND MUSIC OF FOURTH GRADE STUDENTS

International Conference on New Horizons in Education, Viyana, Avusturya, 13 Temmuz 2016, cilt.11, no.1, ss.358-361

Pre-service Class Teachers' Feelings about Graphs

Proceedings of 6th World Conference on Educational Sciences, Valletta, Malta, 6 - 09 Şubat 2014, cilt.191, ss.1813-1817

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GRAFİK İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

12. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, Aydın, Türkiye, 01 Mayıs 2013, ss.1-3

Determining relationship between life studies and mathematics lectures in Turkish life studies curriculum

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, İspanya, 2 - 05 Şubat 2012, cilt.46, ss.538-542

The assessment of web sites and portals related with mathematics

13th International conference on ICT in the Balkan Countries, Bulgaristan, 01 Haziran 2010, cilt.1, no.1, ss.1-5

The views of class teachers on the integration between social studies and mathematics

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Türkiye, 4 - 08 Şubat 2010, cilt.2, ss.2876-2880

The relationship between the methods teachers use against the misbehaviour performed in the classroom and emphatic tendencies of teachers

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Türkiye, 4 - 08 Şubat 2010, cilt.2, ss.2932-2936

Mathematics teaching efficacy of pre-service and in-service elementary teachers in Turkey and Finland

11th International Further Education in the Balkan Countries, Türkiye, 01 Ekim 2009, cilt.2, no.9, ss.877-882

ilköğretim matematik programının (1.-5. sınıflar)muhakeme (akıl yürütme) becerisi açısından incelenmesi

7. ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 01 Eylül 2006, cilt.1, no.1, ss.499

Finnish and Turkish National Core Curriculums for Basic Education in Mathematics

World Second Curriculum Conference, Finlandiya, 01 Mayıs 2006, ss.26-27

Matematik Öğretiminde Açıklayıcı Yazı Yazma Tekniği

Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 01 Nisan 2006, cilt.2, no.1, ss.437-440

Sınıf Öğretmenliği 3. sınıf öğrencilerinin "doğal sayılar" konularına ilişkin Kavramsal ve işlemsel bilgi düzeyleri

Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 01 Nisan 2006, cilt.2, no.1, ss.548-555