Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2003 - 2008
  Doktora

  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, Türkiye

 • 2006 - 2006
  Post Doktora

  University Of Tampere, Education Faculty, Class Teacher Education Department, Finlandiya

 • 2001 - 2003
  Yüksek Lisans

  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilm Dalı, Türkiye

 • 1994 - 1998
  Lisans

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2008
  Doktora

  Türkiye_Finlandiya sınıf öğretmenliği matematik öğretimi programları,sınıf öğretmeni adayları ile öğretmenlerinin öz-yetkinlik ve öğenme- öğretme süreçleri açısındarı karşılaştırılması

  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı

 • 2003
  Yüksek Lisans

  Sınıf Öğretmeni Adaylarının ilkogretim Matematik Programındaki "Doğal Sayılar" ve "işlemler" Konularına ilişkin Durumlan

  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü
  İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 1999Yabancı Dil

  İngilizce Kursu
  , ODTÜ Yabancı Diller Bölümü