Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The Factors Affecting the Family Burden and Depression Status of Families of Children with down Syndrome in Turkey

JOURNAL OF MENTAL HEALTH RESEARCH IN INTELLECTUAL DISABILITIES, vol.12, pp.176-195, 2019 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Predictors of Caregiver Burden in Caregivers of Bedridden Patients

JOURNAL OF NURSING RESEARCH, vol.27, no.3, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

BURNOUT LEVEL OF THE NURSES WORKING IN RESIDENTIAL HOUSES

TURK GERIATRI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS, vol.11, no.3, pp.128-135, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Adolesanlarda Obezite ile İlişkili Faktörler: Kesitsel Bir Çalışma

Halk Sağlığı Hemşireliği Dergisi, vol.1, no.1, pp.31-44, 2021 (Other Refereed National Journals)

Bir Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Kadınların Pap Smear Testi Yaptırma Durumları ile Serviks Kanserine ve Pap Smear Testine Yönelik Sağlık İnançları

Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, vol.17, no.1, pp.323-327, 2020 (National Refreed University Journal)

The relationship between mental health and basic need fulfillment of university students

JOURNAL OF PSYCHIATRIC NURSING, vol.10, no.4, pp.286-295, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

The Effect of Behavior-Image Model-Based Brief Interventions on Health Behaviors in Adolescents

GUNCEL PEDIATRI-JOURNAL OF CURRENT PEDIATRICS, vol.16, no.2, pp.55-71, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Psychometric Characteristics of the Turkish Version of Adolescent Lifestyle Profile R2

JOURNAL OF NURSING MEASUREMENT, vol.26, no.2, pp.249-263, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier identifier

Quality of Life and Factors Affecting the Quality of Life of Elderly Nursing Home Residents

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, vol.6, no.2, pp.56-65, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Üniversite Öğrencilerinin Ruhsal Durumları ile Sağlık Davranışları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.4, no.4, pp.207-215, 2014 (International Refereed University Journal)

Behavior of College Students in Health Related Departments Towards Early Diagnosis of Breast Cancer.

The journal of breast health, vol.10, pp.147-153, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları

Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, vol.3, no.3, pp.34-44, 2010 (National Refreed University Journal)

Evsizler ve Toplum Sağlığı

Aile ve Toplum Dergisi, vol.5, no.10, pp.79-90, 2010 (Other Refereed National Journals)

Yaşlılarda Üretken Olmanın Umutsuzluk Düzeyine Etkisi

İstanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.15, no.58, pp.48-53, 2007 (National Refreed University Journal)