Mesleki Deneyim

Yönetimsel Görevler

 • 2013 - 2016Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2014 - 2014Senato Üyesi

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi

 • 2014 - 2014BAP Bilimsel Komisyon Üyesi

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi

 • 2014 - 2014Enstitü Müdürü

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 • 2008 - 2010Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi

 • 2003 - 2004Başhekim Yardımcısı

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi

Yönetilen Tezler

 • SIÇANLARDA YARA YERİ İYİLEŞMESİNDE TOPİKAL KURKUMİN İLE ORAL KUARSETİNİN SİNERJİSTİK ETKİLERİNİN HİSTOPATOLOJİK , BİYOKİMYASAL ve İMMUNOHİSTOKİMYASAL OLARAK GÖSTERİLMESİ, AKDENİZ N. , S.Taşkın(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2016
 • PSORİYAZİSLİ HASTALARDA OKSİDAN VE ANTİOKSİDAN SEVİYELERİNİN ARASTIRILMASI, AKDENİZ N. , O.Kızılyel(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2014
 • Kronik ürtikerli hastalarda otolog serum ve plazma deri testlerinin karşılaştırılması, AKDENİZ N. , S.Aktar(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2010
 • Akkiz melanositik nevüslerde melanoma riskinin dijital dermatoskopik ve 3 puanlı kontrol listesine göre değerlendirilmesi, AKDENİZ N. , G.Özaydın(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2009
 • Vitiligoda dar uvb, kalsipotriol-dar band uvb, betametazon-kalsipotriol-dar band uvb kombinasyon tedavilerinin etkinliğinin karşılaştırılması, AKDENİZ N. , İ.Halil(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2009
 • İsotretinoin verilen rat modelinde serum kas karnitin seviyesi ve histopatolojik bulguların değerlendirilmesi, AKDENİZ N. , B.Özçakmak(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2007
 • Türkiye’nin doğusunda yaşayan Doğurganlık çağındaki kadınlarda normal kıl dağılımı ve hirsutizm sıklığı, AKDENİZ N. , F.Yıldız(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2002