Publications & Works

Articles Published in Other Journals

ARİSTOTELES'İN BİLGİ GÖRÜŞÜNÜN EMPİRİZM VE RASYONALİZM BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Journal of International Social Research, vol.14, no.76, pp.414-420, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Micro-Analysis of the Conversation between a Counsellor and his Counselee Regarding the Guilty Conscience as a Result of a Stressful Life Experience

22th International Congress on Psychological Counseling and Guidance, Muş, Turkey, 7 - 10 October 2021, pp.2021000714 Creative Commons License

A COMPARISON OF THE PHILOSOPHY OF EDUCATION SOCIAL STUDIES CURRICULUM IS BASED ON AND THE ONE SOCIAL STUDIES TEACHERS ADOPT

3.Uluslararası Değişen Dünyada Fen, Sosyal ve Sağlık Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 - 14 November 2021, pp.205 Creative Commons License

DISCOURSE FORMS USED IN SOCIAL STUDIES LESSONS AND TEACHERS' DISCOURSE AWARENESS

6. Uluslararası İstanbul Bilimsel Araştırmalar Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 - 31 October 2021, pp.399 Creative Commons License

A QUALITATIVE STUDY ON DISCOURSE PATTERNS IN NATURAL CLASSROOM ENVIRONMENTS

6. Uluslararası İstanbul Bilimsel Araştırmalar Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 - 31 October 2021, pp.398 Creative Commons License

A Micro-Analytic Study on the Here and Now Sequences in Psychological Counselling

22th International Congress on Psychological Counseling and Guidance, Muş, Turkey, 7 - 10 October 2021, pp.2021000802 Creative Commons License

On the Possibility of a Peaceful Co-existence in an Equal and Sustainable World

2nd İstanbul International Geography Congress, İstanbul, Turkey, 17 - 18 June 2021, pp.238-239 Creative Commons License

Varoluşçu Teoride Otonomi Çıkmazı

II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (USBK), Gümüşhane, Turkey, 7 - 09 November 2019, pp.476-479 Creative Commons License

Comparison of Aristotle’s and John Locke's Views on Realism

II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (USBK), Gümüşhane, Turkey, 7 - 09 November 2019, pp.428-433 Creative Commons License

Eğitimin Biçimlenmesinde Etkili Olan İnsan Anlayışları ve Türk Eğitim Sistemine Yansımaları

I. Uluslararası Kapadokya Felsefe ve Sosyal Bilimler Kongresi (CAPPAS2019), Nevşehir, Turkey, 25 - 27 April 2019, pp.471-480 Creative Commons License

Sınıf İçi İletişime Yönelik Bir Durum Çalışması: Kaynaştırma Öğrencisi Örneği

7. ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLER SEMPOZYUMU, Kırşehir, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.365-366 Creative Commons License

An Investigation of the Perception Democracy as a Concept through Metaphors by Gifted and Talented Students

IV. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu , Bolu, Turkey, 23 - 25 April 2015, pp.171 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Modernleşme Sürecinde Türk Eğitim Sistemi

in: Modernleşme Bağlamında Türkiye’nin Sosyo-Politik Yapısı, Dursunoğlu,İ.,Şengün,H. & Kapusızoğlu,M., Editor, İMAJ YAYINEVİ, Ankara, pp.247-265, 2019