Scientific Activities

Activities in Scientific Journals

 • 2015 - 2019 İslâm Araştırmaları Dergisi

  Publication Committee Member

 • 2013 - 2015 İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

  Assistant Editor

Tasks In Event Organizations

 • Eylül 2022 Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi (OSARK)

  Scientific Congress

  Arıcı M.

  İstanbul, Turkey

 • Haziran 2022 F.S.M. V.Ü. Yazma Eser Kültürü Sempozyumları I Sebeb-i Telif: Osmanlı Müelliflerinin Açık ve Örtük Yazma Nedenleri

  Scientific Congress

  Arıcı M.

  İstanbul, Turkey

 • Ekim 2021 Uluslararası Kutbuddin Şîrâzî Sempozyumu (710. Vefat Yıldönümü Vesilesiyle) 13-14 Ekim 2021, Sivas, Türkiye

  Scientific Congress

  Arıcı M.

  İstanbul, Turkey

 • Nisan 2017 İslâm Düşünce ve İlim Geleneğinde Beyzâvî ve Îcî, 6-7 Nisan 2017, İSAM

  Scientific Congress

  Arıcı M.

  İstanbul, Turkey

 • Aralık 2015 Uluslararası Sempozyumlar Dizisi II: Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası: Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler: XVI. Yüzyıl 18-20 Aralık 2015, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

  Scientific Congress

  Arıcı M.

  İstanbul, Turkey

 • Aralık 2014 Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası: Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler: İstanbul’un Fethinden Süleymaniye Medreselerinin Kuruluşuna Kadar, Aralık 2014, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

  Scientific Congress

  Arıcı M.

  İstanbul, Turkey