Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2020 - Continues Associate Professor

  Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Arts And Humanities, Philosophy

 • 2017 - 2020 Associate Professor

  Istanbul University, Faculty Of Theology, Phlilosophy Abd Religious Studies

 • 2012 - 2017 Assistant Professor

  Istanbul University, Faculty Of Theology, Phlilosophy Abd Religious Studies

Managerial Experience

 • 2020 - Continues Head of Department

  Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Arts And Humanities, Philosophy

 • 2020 - 2021 Deputy Head of Department

  Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Arts And Humanities, Philosophy

Courses

 • Doctorate Osmanlı Felsefesi: Filozoflar ve Metinler

 • Postgraduate İslam Felsefesinde İlimler Tasnifi

 • Doctorate İslam Ahlak Felsefesi: Filozoflar ve Metinler

 • Undergraduate Türk Felsefe Tarihi: Selçuklu Dönemi

 • Undergraduate Osmanlı Felsefesi

 • Undergraduate Modern/Çağdaş Türk Düşüncesi

 • Postgraduate Türk Felsefesi Tarihi Okumaları

 • Postgraduate Klasik Dönem İslâm Bilim Tarihi

 • Undergraduate İslâm Felsefesi: İşrâkîlik

 • Doctorate Klasik Siyaset Felsefesi Metinleri

 • Postgraduate İslam Düşüncesinde İlimler Tasnifi

 • Doctorate İslam Ahlak Felsefesi Metinleri

 • Postgraduate Tabakat Literatürü Açısından Felsefe ve Filozoflar

 • Undergraduate İslam Felsefesi Tarihi II

 • Undergraduate İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi

 • Undergraduate İslam Siyaset Düşüncesi

 • Undergraduate Mantık

 • Undergraduate

 • Undergraduate İslam Ahlak Felsefesi

Advising Theses