Akademik İdari Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2020 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü

 • 2017 - 2020 Doç.Dr.

  İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölüm

 • 2012 - 2017 Dr.Öğr.Üyesi

  İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölüm

Yönetimsel Görevler

 • 2020 - Devam Ediyor Bölüm Başkan Yardımcısı

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe

 • 2020 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe

Verdiği Dersler

 • Doktora Osmanlı Felsefesi: Filozoflar ve Metinler

 • Yüksek Lisans İslam Felsefesinde İlimler Tasnifi

 • Doktora İslam Ahlak Felsefesi: Filozoflar ve Metinler

 • Lisans Türk Felsefe Tarihi: Selçuklu Dönemi

 • Lisans Osmanlı Felsefesi

 • Lisans Modern/Çağdaş Türk Düşüncesi

 • Yüksek Lisans Türk Felsefesi Tarihi Okumaları

 • Yüksek Lisans Klasik Dönem İslâm Bilim Tarihi

 • Lisans İslâm Felsefesi: İşrâkîlik

 • Doktora Klasik Siyaset Felsefesi Metinleri

 • Yüksek Lisans İslam Düşüncesinde İlimler Tasnifi

 • Doktora İslam Ahlak Felsefesi Metinleri

 • Yüksek Lisans Tabakat Literatürü Açısından Felsefe ve Filozoflar

 • Lisans İslam Felsefesi Tarihi II

 • Lisans İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi

 • Lisans İslam Siyaset Düşüncesi

 • Lisans Mantık

 • Lisans İslam Felsefesi Tarihi I

 • Lisans İslam Ahlak Felsefesi