Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

  • 2015 - 2019 İslâm Araştırmaları Dergisi

    Yayın Kurul Üyesi

  • 2013 - 2015 İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

    Yardımcı Editör