Education Information

Education Information

 • 2016 - 2022 Doctorate

  Istanbul Medeniyet University, Social Sciences Institute, Felsefe/İslam Felsefesi, Turkey

 • 2012 - 2018 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Economıcs, Uluslararası İlişkiler, Turkey

 • 2009 - 2012 Associate Degree

  Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Tarım, Turkey

 • 2004 - 2010 Doctorate

  Marmara University, Institute For Graduate Studies İn Pure And Applied Sciences, Biyoloji, Turkey

 • 2001 - 2004 Postgraduate

  Marmara University, Institute For Graduate Studies İn Pure And Applied Sciences, Biyoloji, Turkey

 • 1997 - 2001 Undergraduate

  Marmara University, Ataturk Faculty Of Education, Biyoloji Öğretmenliği, Turkey

Dissertations

 • 2022 Doctorate

  Plants with regard to the Kitab al-Nabat Tradition in the Islamic Philosophy-Science

  Istanbul Medeniyet University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Philosophy

 • 2010 Doctorate

  Gölcük Tabiat Parkı Liken Florası ve Isparta Hava Kirliliğinin Likenlerle Derecelendirilmesi

  Marmara University, Institute For Graduate Studies İn Pure And Applied Sciences, Biyoloji

 • 2004 Postgraduate

  Pamukkale Yöresi Likenleri Üzerinde Taksonomik ve Ekolojik Bir Araştırma

  Marmara University, Institute For Graduate Studies İn Pure And Applied Sciences, Department Of Biology

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

 • A1 Beginner Arabic

 • A1 Beginner Romanian