Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Fascioliasis: 3 cases with three different clinical presentations

TURKISH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, cilt.23, sa.3, ss.267-271, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

External ophthalmomyiasis caused by Oestrus ovis in Istanbul

TROPICAL DOCTOR, cilt.40, sa.3, ss.186-187, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Otomyiasis by Wohlfahrtia magnifica

JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, cilt.20, sa.6, ss.2123-2124, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Causative Agents of Superficial Mycoses in Istanbul, Turkey: Retrospective Study

MYCOPATHOLOGIA, cilt.168, sa.3, ss.117-123, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Abiotrophia defectiva: A rare cause of infective endocarditis

SCANDINAVIAN JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES, cilt.38, sa.10, ss.939-941, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Retrospective evaluation of the prevalence of intestinal parasites in Istanbul,Turkey

Türk Parazitol Derg, cilt.34, sa.3, ss.166-171, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kliniklerde dezenfeksiyon ve sterilizasyon uygulaması

Klinik Gelişim, sa.20, ss.5-7, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kan örneklerinden üretilen Gram negatif çomakların amtibiyotiklere duyarlılıkları

Türk Mikrobiyol Cem Derg, cilt.37, sa.4, ss.201-203, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İstanbulda polikarbonat damacanalarla satılan içme sularının bakteriyolojik yömden incelenmesi

Türk Mikrobiyol Cem Derg, cilt.37, sa.4, ss.221-224, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İstanbul içme sularının bakteriyolojik yönden incelenmesi:Aeromonas sorunu

Türk Mikrobiyol Cem Derg, cilt.37, sa.3, ss.164-168, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar

Türk Mikrobiyol Cem Derg, sa.32, ss.187-192, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kan kültürlerinden izole edilen stafilokoklarda antibiyotik direnci

ANKEM Derg, cilt.16, sa.1, ss.10-13, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir vak'a nedeniyle alveolar kist hastalığı

Klimik derg, cilt.12, sa.1, ss.24-26, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gardnerella vaginalis ve B grubu streptokokların etken olduğu idrar yolu infeksiyonları

Klimik derg, cilt.9, sa.3, ss.147-149, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Neisseria elongata subspecies nitroredusscens'in neden olduğu sepsis olgusu

Klimik derg, cilt.9, sa.3, ss.162-163, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Grip tanımı

Hıpokrat, sa.44, ss.3-7, 1995 (Hakemsiz Dergi)

Aeromonas bakterilerinin sürgünlü hastalardaki sıklığı

Klimik Derg, sa.7, ss.45-47, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Merkez sinir sistemi toksoplazmozu

Cer Tıp Fak Derg, sa.24, ss.45-47, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Lice and pediculosis

Türk Paraz Derg, cilt.17, sa.2, ss.87-90, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ticaretteki dezenfektanların mikrobbbiyolojik incelenmesi

Cer Tıp Fak Derg, sa.23, ss.533-542, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Listeryoz ve toplum sağlığı

Klinik Gelişim, sa.2, ss.523-529, 1989 (Hakemsiz Dergi)

Tüberkülozda mikrobiyolojik tanı yöntemleri

Klimik Derg, sa.2, ss.6-9, 1989 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ameliyatlı hastalarda oluşan enterit salgını

Türk Mikrobiol Cem Derg, sa.19, ss.335-341, 1989 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Virolojideki gelişmelerin tarihçesi

Turk Mikrobiol Cem Derg, sa.17, ss.85-100, 1987 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kalıcı virus infeksiyonları

Cer Tıp Fak Derg, sa.18, ss.235-242, 1987 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hastane infeksiyonlarında el temizliğinin önemi

Turk Mikrobiol Cem Derg, sa.17, ss.213-222, 1987 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yurdumuzda ilk defa izole edilen Salmonella makoma ve Salmonella arechavelata kökenleri

Turk Mikrobiol Cem Derg, sa.17, ss.103-109, 1987 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Değişik biyokimya özellikleri gösteren salmonella kökenleri

Turk Mikrobiol Cem Derg, sa.17, ss.110-115, 1987 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kuduz aşıları

Yeni Symposium, sa.1, ss.38-47, 1986 (Hakemsiz Dergi)

Bir Dirofilariasis conjunctivae vak'ası

Cer Tıp Fak Derg, sa.17, ss.105-109, 1986 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Uterus ve adneksleri tutan enterobiyaz vak'ası

Cer Tıp Fak Derg, sa.17, ss.110-113, 1986 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yavaş virus infeksiyonları

Yeni Symposium, sa.24, ss.47-58, 1986 (Hakemsiz Dergi)

Ascaris lumbricoides yumurtalarının morfolojik gelişimleri sırasında boyanma özellikleri

Cerrahpaşa Tıp Fak Derg, sa.13, ss.413-415, 1982 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Giyardiyazın tinidazol ile iyiletimi üzerine araştırmalar

Türk mikrobiol Cem Derg, sa.7, ss.37-44, 1980 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hidatik kist çengellerinin boyanmasının aside dirençliliği üzerine

Cerrahpaşa Tıp Bülteni, sa.10, ss.77-80, 1980 (Hakemsiz Dergi)

Hidatik kist protoskolekslerinin çengewllerinin malaşit yeşili ile boyanması

Cerrahpaşa Tıp Fak Derg, sa.18, ss.27-29, 1980 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Trihuriyazın mebendazol ile iyiletimi üzerine araştırmalar

Türk mikrobiol Cem Derg, sa.7, ss.45-53, 1980 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Balıklı bikarbonatlı besiyeri

Cerrahpaşa Tıp Fak Derg, sa.7, ss.263-270, 1980 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Gümüşün Antimikrobiyal Etkisi Üzerine Bir Çalışma

XXXV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Aydın, Türkiye, 01 Kasım 2012, ss.38

The evaluation of bottled water in point of bacteriological in Istanbul

2.International concress on Food and Nutrition,Food for Future,Tubitak NAM, Türkiye, 01 Ekim 2007

The evaluation of drinking water in point of bacteriological in Istanbul,Turkey

2.International concress on Food and Nutrition,Food for Future,Tubitak NAM, Türkiye, 01 Ekim 2007, ss.162

Endoskopi hazırlama işlemleri

4.Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi, Samsun, Türkiye, 01 Nisan 2005, ss.565-573

İstanbulun şebeke ve depo sularından izole edilen aeromonaslar ve direnç profilleri

III.Sindirim Yolu İle Bulaşan İnfeksiyonlar Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 01 Mayıs 2003, ss.101

Corynebacterium jeikeum ile oluşan iki sepsis olgusu

XXIX.Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Ekim 2000, ss.339

Kan kültürlerinden izole edilen Acinetobacter kökenlerinin antibiyotik direnç durumları

XXIX.Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Ekim 2000, ss.379

Kan kültürlerinden izole edilen enterik bakterilerin antibiyotiklere direnç durumları

XXIX.Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Ekim 2000, ss.379

İstanbulda üç eğitim hastanesinde depo ve musluk sularında Legionella bakterilerinin araştırılması

9.Türk Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Konkresi, Antalya, Türkiye, 01 Ekim 1999, ss.176

İstanbulda depo suları ile şebekelerinin indikatör ve patojen barsak bakterileri yönünden incelenmesi

9.Türk Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Konkresi, Antalya, Türkiye, 01 Ekim 1999, ss.176

The sensitivity of beta hemolytic streptococci from throat to antibiotics

6. Scientific Meeting of European Society of Chemotherapy-Infectious Diseases, Türkiye, 01 Mayıs 1999, ss.81

Kingella kingae sepsisi

5.Ulusal İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 01 Eylül 1995, ss.100

Acinetobacter cinsi bakterilerin antimikrobik maddelere duyarlılığı

10.Türkiye Antibiyotik ve Kemoterapi Konkresi, Antalya, Türkiye, 01 Haziran 1995, ss.121

Copro-parasitological investigations in some villages of Istanbul situated on Marmara Sea cost

The First Mediterannean Conference on Parasitology, Türkiye, 01 Ekim 1980, ss.80-82

Investigations on the treatment of trichuriasis with mebendazole

The First Mediterannean Conference on Parasitology, Türkiye, 01 Ekim 1980, ss.120-121

Investigation on treatment of giardiasis with various oral drugs in rural areas

The First Mediterannean Conference on Parasitology, Türkiye, 01 Ekim 1980, ss.107-108

Investigations on the treatment of ascariasis with mebendazole in rural areas

The First Mediterannean Conference on Parasitology, Türkiye, 01 Ekim 1980, ss.117-119

Investigation on the treatment of hymenolepiasis with mebendazole in rural areas

The First Mediterannean Conference on Parasitology, Türkiye, 01 Ekim 1980, ss.109-110

New investigation on the treatment of giardiasis with tinidazole

The First Mediterannean Conference on Parasitology, Türkiye, 01 Ekim 1980, ss.109-110

Kitap & Kitap Bölümleri

Protozoonların Laboratuvar Tanısı:İntestinal Sistem Protozoonları

Klinik Mikrobiyoloji Uygulamaları, Kiraz,N, Editör, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, ss.240, 2015

Protozoonların Laboratuvar Tanısı;Kan,Doku veDiğer Vücut Sıvılarında Bulunan Protozoonlar

Klinik Mikrobiyoloji Uygulamaları, Kiraz,N, Editör, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, ss.240, 2015

Dezenfeksiyon,Antisepsi ve Sterilizasyon Uygulamaları

Temel Mikrobiyoloji Uygulamaları, Kiraz,N, Editör, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, ss.208, 2015

İstanbul'un Şıfalı Suları

İktisadi Araştırmalar Vakfı, İstanbul, 2011

Sindirim kanalı protozoonları

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Ders Kitabı Cilt 2, Nuri Kiraz,Mustafa Samastı,Gökhan Aygün, Editör, İ.Ü.Basım-Yayınevi, İstanbul, ss.1339-1361, 2011

Ürogenital sistem protozoonları

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Ders Kitabı Cilt 2, Nuri Kiraz,Mustafa Samastı,Gökhan Aygün, Editör, İ.Ü.Basım-Yayınevi, İstanbul, ss.1361-1365, 2011

İnsanda hastalık yapan virüsler

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Ders Kitabı Cilt 2, Nuri Kiraz,Mustafa Samastı,Gökhan Aygün, Editör, İ.Ü.Basım-Yayınevi, İstanbul, ss.1105-1139, 2011

Poksvirüsler

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Ders Kitabı Cilt 2, Nuri Kiraz,Mustafa Samastı,Gökhan Aygün, Editör, İ.Ü.Basım-Yayınevi, İstanbul, ss.1133-1139, 2011

Sağlık alanında mikropların ortadan kaldırılması

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Ders Kitabı Cilt 1, Nuri Kiraz,Mustafa Samastı,Gökhan Aygün, Editör, İ.Ü.Basım-Yayınevi, İstanbul, ss.581-613, 2011

Tümör yapan virüsler

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Ders Kitabı Cilt 2, Nuri Kiraz,Mustafa Samastı,Gökhan Aygün, Editör, İ.Ü.Basım-Yayınevi, İstanbul, ss.1281-1339, 2011

Bulaşıcı hastalıklardan korunma yöntemleri

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Ders Kitabı Cilt 1, Nuri Kiraz,Mustafa Samastı,Gökhan Aygün, Editör, İ.Ü.Basım-Yayınevi, İstanbul, ss.705-711, 2011

Pikornavirüsler

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Ders Kitabı Cilt 2, Nuri Kiraz,Mustafa Samastı,Gökhan Aygün, Editör, İ.Ü.Basım-Yayınevi, İstanbul, ss.1177-1187, 2011

Enfeksiyonlarla ilgili temel kavramlar

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Ders Kitabı Cilt 1, Nuri Kiraz,Mustafa Samastı,Gökhan Aygün, Editör, İ.Ü.Basım-Yayınevi, İstanbul, ss.275-285, 2011

Protozoonların genel özellikleri

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Ders Kitabı Cilt 2, Nuri Kiraz,Mustafa Samastı,Gökhan Aygün, Editör, İ.Ü.Basım-Yayınevi, İstanbul, ss.1323-1339, 2011

Giriş ve Tarihçe

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Ders Kitabı Cilt 1, Nuri Kiraz,Mustafa Samastı,Gökhan Aygün, Editör, İ.Ü.Basım-Yayınevi, İstanbul, ss.1-17, 2011

Mikroorganizma çevre ilişkisi

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Ders Kitabı Cilt 1, Nuri Kiraz,Mustafa Samastı,Gökhan Aygün, Editör, İ.Ü.Basım-Yayınevi, İstanbul, ss.537-543, 2011

Virus-kanser ilişkisi

Viral İnfeksiyonlar, S.Ulusoy,H.Leblebicioğlu, Editör, Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara, ss.315-355, 2011

Hastanelerde Dezenfeksiyon,Kullanım Esasları

Hastane Enfeksiyonları:Korunma ve Kontrol, R.Öztürk,N.Saltoğlu,G.Aygün, Editör, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Basımevi, İstanbul, ss.143-168, 2008

Unat hocadan esintiler

Hocaların Hocası, K.Altaş, Editör, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Basımevi, İstanbul, ss.35-38, 1999

Tıp Protozoolojisi Pratik Notları

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Basımevi, İstanbul, 1997

Unat'ın Tıp Parazitolojisi 4.Baskı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Basımevi, İstanbul, 1991

Mekteb-i Tibbiye-i Mülkiye

İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, 1990