Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Otomyiasis by Wohlfahrtia magnifica

JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, cilt.20, ss.2123-2124, 2009 Özet

Abiotrophia defectiva: A rare cause of infective endocarditis

SCANDINAVIAN JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES, cilt.38, ss.939-941, 2006 Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Grip tanımı

Hıpokrat, ss.3-7, 1995

Lice and pediculosis

Türk Paraz Derg, cilt.17, ss.87-90, 1993

Listeryoz ve toplum sağlığı

Klinik Gelişim, ss.523-529, 1989

Kalıcı virus infeksiyonları

Cer Tıp Fak Derg, ss.235-242, 1987

Virolojideki gelişmelerin tarihçesi

Turk Mikrobiol Cem Derg, ss.85-100, 1987

Kuduz aşıları

Yeni Symposium, ss.38-47, 1986

Yavaş virus infeksiyonları

Yeni Symposium, ss.47-58, 1986

Balıklı bikarbonatlı besiyeri

Cerrahpaşa Tıp Fak Derg, ss.263-270, 1980

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Gümüşün Antimikrobiyal Etkisi Üzerine Bir Çalışma

XXXV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Aydın, Türkiye, 01 Kasım 2012, ss.38

The evaluation of bottled water in point of bacteriological in Istanbul

2.International concress on Food and Nutrition,Food for Future,Tubitak NAM, Türkiye, 01 Ekim 2007

The evaluation of drinking water in point of bacteriological in Istanbul,Turkey

2.International concress on Food and Nutrition,Food for Future,Tubitak NAM, Türkiye, 01 Ekim 2007, ss.162

Endoskopi hazırlama işlemleri

4.Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi, Samsun, Türkiye, 01 Nisan 2005, ss.565-573

İstanbulun şebeke ve depo sularından izole edilen aeromonaslar ve direnç profilleri

III.Sindirim Yolu İle Bulaşan İnfeksiyonlar Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 01 Mayıs 2003, ss.101

Corynebacterium jeikeum ile oluşan iki sepsis olgusu

XXIX.Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Ekim 2000, ss.339

Kan kültürlerinden izole edilen Acinetobacter kökenlerinin antibiyotik direnç durumları

XXIX.Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Ekim 2000, ss.379

Kan kültürlerinden izole edilen enterik bakterilerin antibiyotiklere direnç durumları

XXIX.Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Ekim 2000, ss.379

İstanbulda üç eğitim hastanesinde depo ve musluk sularında Legionella bakterilerinin araştırılması

9.Türk Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Konkresi, Antalya, Türkiye, 01 Ekim 1999, ss.176

İstanbulda depo suları ile şebekelerinin indikatör ve patojen barsak bakterileri yönünden incelenmesi

9.Türk Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Konkresi, Antalya, Türkiye, 01 Ekim 1999, ss.176

The sensitivity of beta hemolytic streptococci from throat to antibiotics

6. Scientific Meeting of European Society of Chemotherapy-Infectious Diseases, Türkiye, 01 Mayıs 1999, ss.81

Kingella kingae sepsisi

5.Ulusal İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 01 Eylül 1995, ss.100

Acinetobacter cinsi bakterilerin antimikrobik maddelere duyarlılığı

10.Türkiye Antibiyotik ve Kemoterapi Konkresi, Antalya, Türkiye, 01 Haziran 1995, ss.121

Copro-parasitological investigations in some villages of Istanbul situated on Marmara Sea cost

The First Mediterannean Conference on Parasitology, Türkiye, 01 Ekim 1980, ss.80-82

Investigations on the treatment of trichuriasis with mebendazole

The First Mediterannean Conference on Parasitology, Türkiye, 01 Ekim 1980, ss.120-121

Investigation on treatment of giardiasis with various oral drugs in rural areas

The First Mediterannean Conference on Parasitology, Türkiye, 01 Ekim 1980, ss.107-108

Investigations on the treatment of ascariasis with mebendazole in rural areas

The First Mediterannean Conference on Parasitology, Türkiye, 01 Ekim 1980, ss.117-119

Investigation on the treatment of hymenolepiasis with mebendazole in rural areas

The First Mediterannean Conference on Parasitology, Türkiye, 01 Ekim 1980, ss.109-110

New investigation on the treatment of giardiasis with tinidazole

The First Mediterannean Conference on Parasitology, Türkiye, 01 Ekim 1980, ss.109-110

Kitap & Kitap Bölümleri

Klinik Mikrobiyoloji Uygulamaları

Protozoonların Laboratuvar Tanısı:İntestinal Sistem Protozoonları, Kiraz,N, Editör, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, ss.240, 2015
Link

Klinik Mikrobiyoloji Uygulamaları

Protozoonların Laboratuvar Tanısı;Kan,Doku veDiğer Vücut Sıvılarında Bulunan Protozoonlar, Kiraz,N, Editör, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, ss.240, 2015
Link

Temel Mikrobiyoloji Uygulamaları

Dezenfeksiyon,Antisepsi ve Sterilizasyon Uygulamaları, Kiraz,N, Editör, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, ss.208, 2015

İstanbul'un Şıfalı Suları

İktisadi Araştırmalar Vakfı, İstanbul, 2011

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Ders Kitabı Cilt 2

Sindirim kanalı protozoonları, Nuri Kiraz,Mustafa Samastı,Gökhan Aygün, Editör, İ.Ü.Basım-Yayınevi, İstanbul, ss.1339-1361, 2011

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Ders Kitabı Cilt 2

Ürogenital sistem protozoonları, Nuri Kiraz,Mustafa Samastı,Gökhan Aygün, Editör, İ.Ü.Basım-Yayınevi, İstanbul, ss.1361-1365, 2011

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Ders Kitabı Cilt 2

İnsanda hastalık yapan virüsler, Nuri Kiraz,Mustafa Samastı,Gökhan Aygün, Editör, İ.Ü.Basım-Yayınevi, İstanbul, ss.1105-1139, 2011

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Ders Kitabı Cilt 2

Poksvirüsler, Nuri Kiraz,Mustafa Samastı,Gökhan Aygün, Editör, İ.Ü.Basım-Yayınevi, İstanbul, ss.1133-1139, 2011

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Ders Kitabı Cilt 1

Sağlık alanında mikropların ortadan kaldırılması, Nuri Kiraz,Mustafa Samastı,Gökhan Aygün, Editör, İ.Ü.Basım-Yayınevi, İstanbul, ss.581-613, 2011

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Ders Kitabı Cilt 2

Tümör yapan virüsler, Nuri Kiraz,Mustafa Samastı,Gökhan Aygün, Editör, İ.Ü.Basım-Yayınevi, İstanbul, ss.1281-1339, 2011

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Ders Kitabı Cilt 1

Bulaşıcı hastalıklardan korunma yöntemleri, Nuri Kiraz,Mustafa Samastı,Gökhan Aygün, Editör, İ.Ü.Basım-Yayınevi, İstanbul, ss.705-711, 2011

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Ders Kitabı Cilt 2

Pikornavirüsler, Nuri Kiraz,Mustafa Samastı,Gökhan Aygün, Editör, İ.Ü.Basım-Yayınevi, İstanbul, ss.1177-1187, 2011

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Ders Kitabı Cilt 1

Enfeksiyonlarla ilgili temel kavramlar, Nuri Kiraz,Mustafa Samastı,Gökhan Aygün, Editör, İ.Ü.Basım-Yayınevi, İstanbul, ss.275-285, 2011

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Ders Kitabı Cilt 2

Protozoonların genel özellikleri, Nuri Kiraz,Mustafa Samastı,Gökhan Aygün, Editör, İ.Ü.Basım-Yayınevi, İstanbul, ss.1323-1339, 2011

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Ders Kitabı Cilt 1

Giriş ve Tarihçe, Nuri Kiraz,Mustafa Samastı,Gökhan Aygün, Editör, İ.Ü.Basım-Yayınevi, İstanbul, ss.1-17, 2011

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Ders Kitabı Cilt 1

Mikroorganizma çevre ilişkisi, Nuri Kiraz,Mustafa Samastı,Gökhan Aygün, Editör, İ.Ü.Basım-Yayınevi, İstanbul, ss.537-543, 2011

Viral İnfeksiyonlar

Virus-kanser ilişkisi, S.Ulusoy,H.Leblebicioğlu, Editör, Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara, ss.315-355, 2011

Hastane Enfeksiyonları:Korunma ve Kontrol

Hastanelerde Dezenfeksiyon,Kullanım Esasları, R.Öztürk,N.Saltoğlu,G.Aygün, Editör, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Basımevi, İstanbul, ss.143-168, 2008

Hocaların Hocası

Unat hocadan esintiler, K.Altaş, Editör, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Basımevi, İstanbul, ss.35-38, 1999

Tıp Protozoolojisi Pratik Notları

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Basımevi, İstanbul, 1997

Unat'ın Tıp Parazitolojisi 4.Baskı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Basımevi, İstanbul, 1991

Mekteb-i Tibbiye-i Mülkiye

İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, 1990