Mesleki Deneyim

Yönetimsel Görevler

 • 2015 - Devam Ediyor Dekan

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi

 • 2011 - 2014Dekan

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi

 • 2009 - 2011Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Temel Tıp

Yönetilen Tezler

 • HIV pozitif hastalarda Cryptosporidium,İsospora,Giardia ve Blastocyctis hominis parazitlerinin ishalli ve ishalsiz dönem dışkılarında araştırılması, SAMASTI M. , H.Yaşar(Öğrenci), Doktora, 2016
 • Uzun süre etkili dezenfektan 'Bacoban' uygulamasının hastanelerde vankomisine dirençli enterokok yayılımını önlemedeki rolü, SAMASTI M. , B.Yolburun(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2012
 • İstanbul'un çevre ilçelerindeki ilköğretim okulu öğrencilerinde barsak parazitlerinin araştırılması, SAMASTI M. , İ.Başlantı(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2011
 • Piyasada satılan ıslak mendillerin mikrobiyolojik açıdan değerlendirilmesi, SAMASTI M. , B.Erdoğan(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2010
 • Bahar ve yaz mevsimlerinde görülen çocukluk çağı akut solunum yolları infeksiyonlarında bocavirus DNS'sının saptanması, SAMASTI M. , E.Çelebi(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2008
 • Sağlıklı çocuklarda dışkıda kinolon dirençli Escherichia coli taşıyıcılığının ve direnç mekanizmalarının saptanması, SAMASTI M. , Ö.Güven(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2007
 • Pediyatrik nozokomiyal ishallerde viral etkenlerin saptanması, SAMASTI M. , M.Özdamar(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2004
 • Nozokomiyal ishallerde Cryptosporidium sıklığının araştırılması, SAMASTI M. , H.Yaşar(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2002
 • Yenidoğan yoğunbakım ünitelerinde izlenen hastalarda sürveyans çalışması, SAMASTI M. , N.Yücel(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2002
 • 65 yaş üzerindeki kişilerde tetanoz aşı yanıtlarının ELİSA yöntemiyle değerlendirilmesi, SAMASTI M. , H.Bilgehan(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1999
 • İstanbul'un su kaynaklarının patojen barsak bakterileri bakımından değerlendirilmesi, SAMASTI M. , F.Köksal(Öğrenci), Doktora, 1999
 • Gastroenteritli hastalarda hamburger,süt ve sığır dışkısında Escherichia coli O157:H7 serotipinin araştırılması, SAMASTI M. , H.Şengül(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1999
 • Hemodiyalizli hastalarda HTLV-I ve II antikor sıklığının araştırılması, SAMASTI M. , S.Mumcu(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1999
 • Klinik ve poliklinik hastalarında Gram negatif çomakların ürettiği beta laktamaz enzim sıklığının ve beta laktam antibiyotiklere direncin belirlenmesi, SAMASTI M. , E.Gülseren(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1997
 • Klinik ve poliklinik hastalarında stafilokok ve enterokoklara karşı gelişen çoklu antibiyotik direncinin belirlenmesi ve bunun önemi, SAMASTI M. , S.Köksal(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1997
 • İnfeksiyon kaynağı olarak hastane gıda servisleri ve Bacillus cereus infeksiyonları, SAMASTI M. , E.Elmas(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1994
 • İnfeksiyon kaynağı olarak hastane gıda servisleri ve salmonella infeksiyonları, SAMASTI M. , N.Uysal(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1994
 • Mycobacterium tuberculosis'in çeşitli ilaçlara duyarlığı üzerine araştırmalar, SAMASTI M. , S.Reza(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1993
 • Yenidoğan ve prematür servislerinde hastane infeksiyonları, SAMASTI M. , B.Ebrahimi(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1991
 • İstanbul'un bir kısım içme ve kullanma sularının bakteriyoloji yönünden araştırılması, SAMASTI M. , H.Avni(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1991