Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Balkanlar'da Osmanlı Kenti ve Mimarlık Mirası

Vakıf Restorasyon Yıllığı, ss.120-133, 2016

Tekirdağ- Saray'daki Osmanlı Dönemi Yapıları

Yöre Aylık Kültür Dergisi, cilt.8, ss.57-85, 2008

Kırklareli-Pınarhisar ve Çevresindeki Osmanlı Dönemi Yapıları

Yöre Aylık Kültür Dergisi, cilt.8, ss.40-59, 2007

Edirne'nin Tarihi Mezarlıkları-1

Yöre Aylık Kültür Dergisi, cilt.8, ss.3-36, 2007

Kırklareli-Vize'de Türk Mimarisi

Yöre Aylık Kültür Dergisi, cilt.7, ss.20-35, 2006

Kosova’da Türk Mimarisi

Yöre Aylık Kültür Dergisi, cilt.7, ss.5-11, 2006

Edirne- Lalapaşa'daki Türk Devri Eserleri

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.8, ss.54-72, 2006

Sitti Şah Sultan’ın Edirne’deki Eserleri ve Mezarına Ait Taşlar

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.4, ss.50-62, 2004

Edirne- Süloğlu Tatarlar Köyü Türbesi

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.4, ss.50-62, 2004

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Edirne Sarayı (Saray-I Cedîd- İ Âmire) Kazısı 2014 Yılı Çalışmaları

37. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 11 Mayıs 2016, cilt.3, ss.595-622

Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedid-i Amire) Kazısı 2012 Yılı Çalışmaları

35. Uluslar arası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Kazı Sonuçları Toplantısı, Muğla, Türkiye, 27 Mayıs 2013, ss.383-399

Edirne Yeni Saray Kazısı 2009- 2010 Yılı Çalışmaları

Uluslar arası Katılımlı XV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 19 Ekim 2011, ss.615-626

Edirne Yeni Saray’ın Avadis Benliyan Tarafından Hazırlanan 1905 Tarihli Vaziyet Planı Hakkında Düşünceler

14th International Congress of Turkish Art Proceedings, Paris, Fransa, 19 Eylül 2011, ss.559-566

Yeni Dönem Kazılarına Başlarken Edirne Yeni Sarayı’nın Sorunları ve Yapılması Gerekenler

XIV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, Konya, Türkiye, 20 Ekim 2010, ss.463-482

The Complex of Ayas Pasha in Tekirdag- Saray in context of the contrubitions of his building activities in Ottoman cities

16th- 17th Centuries Otoman Art and Arch– itecture in Hungary and in the Centre of the Empire, International Symposium, Pecs, Macaristan, 02 Ekim 2010, ss.112-113

Edirne Yeni Saray Kazısı 2009 Yılı Çalışmaları

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 32. Uluslar arası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Bildirileri Kazı Sonuçları Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 24 Mayıs 2010, ss.225-244

The Architectural and Ornemantel Studies of Murad Hudavendigar Mosque with the Recent Restorations, Plovdiv- Bulgaria

Filibe (Plovdiv) Cuma Mosque Conference Papers, Plovdiv/Filibe, Bulgaristan, 07 Haziran 2008, ss.47-90

Edirne’deki Osmanlı Dönemi Mezarlıkları- Hazireler, Mezar Taşları ve Türbeler

Uluslararası Türk Sanatı ve Arkeolojisi Sempozyumu, Rüçhan Arık ve M.Oluş Arık’a Armağan, Konya, Türkiye, 25 Nisan 2007, ss.507-527

Edirne Müzesi'ndeki Osmanlı Dönemi Mezar Taşları- I

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 23.Araştırma Sonuçları Toplantısı Bildirileri, Antalya, Türkiye, 30 Mayıs 2005, ss.355-366

Bulgaristan- Haskovo (Hasköy)'deki Türk Devri Eserleri

Uluslararası Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Türk- Bulgar İlişkileri Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 11 Mayıs 2005, ss.355-366

Erken Osmanlı Mimarisi’nin Edirne’de Tipik Bir Örneği: Emir Hüseyin Mescidi

VIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 26 Nisan 2004, cilt.7, no.1, ss.308-320

Turhanoğulları’nın Balkanlar’daki İmar Faaliyetleri

Balkanlar’da İslam Medeniyeti II. Milletlerarası Sempozyumu Tebliğleri, Tiran, Arnavutluk, 04 Aralık 2003, ss.247-279

Edirne’de Mihaloğulları’nın İmar Faaliyetleri ve Bu Aileye Ait Mezar Taşlarının Değerlendirilmesi

Trakya Üniversitesi I. Edirne Kültür Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, Edirne, Türkiye, 23 Ekim 2003, ss.311-349

Mihaloğulları’nın Anadolu ve Balkanlar’daki İmar Faaliyetleri

Doğu-Batı Bağlamında Uluslararası Türk Dili ve Türk Kültürü Kongresi, Şumnu, Bulgaristan, 26 Ekim 2002, ss.344-364

Üsküp'te Osmanlı Döneminde İnşa edilen Hanlar: Anadolu İle Mukayeseli Bir Değerlendirme

Balkanlarda Kültürel Etkileşim ve Türk Mimarisi Uluslar arası Sempozyumu Bildirileri, Şumnu, Bulgaristan, 17 Mayıs 2000, cilt.2, ss.543-572

Kitap & Kitap Bölümleri

The Ottoman Imperial Palace in Edirne

Bahçeşehir Üniversitesi Yayınlar, İstanbul, 2014

Edirne Sarayı (Saray-ı Cedid-i Amire)

Bahçeşehir Üniversitesi Yayınlar, İstanbul, 2014

Edirne Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

Osmanlı Dönemi’nde Edirne ve Mimarlık Mirası, A. A., Editör, Edirne Valiliği, İstanbul, ss.14-25, 2013

Edirne Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

Edirne Sarayı ve Mimarisi, A. A., Editör, Edirne Valiliği, İstanbul, ss.474-488, 2013

Hersekzade Ahmed Paşa Camii’nin 500. Yılı

Edirne- Keşan Hersekzade Ahmed Paşa Camisi, A. A., Editör, İstanbul, İstanbul, ss.9-17, 2011

Kırklareli- Pınarhisar Sadullah Koloğlu İlkokulu

Yöre Dergisi Yayınları, İstanbul, 2009

Edirne Selçuk Hatun Camisi

Yöre Dergisi Yayınları, İstanbul, 2007

Sanat Tarihi Araştırmaları, Prof. Dr. Haşim Karpuz’a Armağan

Edirne Çakır Ağa Camisi, M. Denktaş, O. Eravşar, Editör, Konya, Konya, ss.314-324, 2007

Üsküp'te Türk Mimarisi (XIV.-XIX Yüzyıl)

Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2006
Link

Osmanlı

Osmanlı Dönemi Balkan Şehirlerinde İmar Faaliyetleri ve Fiziki Yapı: Üsküp Örneği, Eren G., Editör, Tc. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, ss.309-330, 1999

Trabzon İl Yıllığı 1997

Trabzon'un Osmanlı Dönemi Ticaret Yapıları: Genel Bir Değerlendirme, A. A., Editör, Trabzon Valiliği, Ankara, ss.85-100, 1997

Ansiklopedide Bölümler

İslam Ansiklopedisi

İsam, ss.502-503, 2001

Osmanlı

Yeni Türkiye Yayınları, ss.309-330, 1999

Diğer Yayınlar