Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Water Buildings of the Edirne Palace

Belleten, no.303, pp.615-643, 2021 (Journal Indexed in AHCI) Creative Commons License Sustainable Development

Edirne- Karaağaç- Timurtaş Köyü Timurtaş Paşa Camisi

Belleten, no.254, pp.145-160, 2005 (Journal Indexed in AHCI) Creative Commons License

Articles Published in Other Journals

Ottoman Cities and Architecture in Balkans

YÖK, Yüksek Öğretim Dergisi, no.20, pp.53-59, 2021 (National Non-Refereed Journal)

Balkanlar'da Osmanlı Kenti ve Mimarlık Mirası

Vakıf Restorasyon Yıllığı, no.13, pp.120-133, 2016 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Edirne Yeni Saray(Saray-ı Cedid-i Amire)’nin Mevcut Durumu, Sorunları ve Yapılması Gerekenler

T. Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol.1, no.2, pp.37-56, 2011 (National Refreed University Journal)

Tekirdağ- Saray'daki Osmanlı Dönemi Yapıları

Yöre Aylık Kültür Dergisi, vol.8, pp.57-85, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Kırklareli-Pınarhisar ve Çevresindeki Osmanlı Dönemi Yapıları

Yöre Aylık Kültür Dergisi, vol.8, pp.40-59, 2007 (National Non-Refereed Journal)

Edirne'nin Tarihi Mezarlıkları-1

Yöre Aylık Kültür Dergisi, vol.8, no.93, pp.3-36, 2007 (National Non-Refereed Journal)

Kırklareli-Vize'de Türk Mimarisi

Yöre Aylık Kültür Dergisi, vol.7, no.80, pp.20-35, 2006 (National Non-Refereed Journal)

Kosova’da Türk Mimarisi

Yöre Aylık Kültür Dergisi, vol.7, no.77, pp.5-11, 2006 (National Non-Refereed Journal)

Edirne- Lalapaşa'daki Türk Devri Eserleri

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.8, no.1, pp.54-72, 2006 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Sitti Şah Sultan’ın Edirne’deki Eserleri ve Mezarına Ait Taşlar

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.4, no.1, pp.50-62, 2004 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Edirne- Süloğlu Tatarlar Köyü Türbesi

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.4, no.1, pp.50-62, 2004 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Edirne Sarayı (Saray-I Cedîd- İ Âmire) Kazısı 2014 Yılı Çalışmaları

37. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 11 May 2016, vol.3, pp.595-622

Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedid-i Amire) Kazısı 2012 Yılı Çalışmaları

35. Uluslar arası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Kazı Sonuçları Toplantısı, Muğla, Turkey, 27 May 2013, pp.383-399

Edirne Yeni Saray Kazısı 2009- 2010 Yılı Çalışmaları

Uluslar arası Katılımlı XV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 19 October 2011, pp.615-626

Edirne Yeni Saray’ın Avadis Benliyan Tarafından Hazırlanan 1905 Tarihli Vaziyet Planı Hakkında Düşünceler

14th International Congress of Turkish Art Proceedings, Paris, France, 19 - 25 September 2011, pp.559-566 Creative Commons License

Yeni Dönem Kazılarına Başlarken Edirne Yeni Sarayı’nın Sorunları ve Yapılması Gerekenler

XIV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, Konya, Turkey, 20 October 2010, pp.463-482

The Complex of Ayas Pasha in Tekirdag- Saray in context of the contrubitions of his building activities in Ottoman cities

16th- 17th Centuries Otoman Art and Arch– itecture in Hungary and in the Centre of the Empire, International Symposium, Pecs, Hungary, 02 October 2010, pp.112-113

Edirne Yeni Saray Kazısı 2009 Yılı Çalışmaları

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 32. Uluslar arası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Bildirileri Kazı Sonuçları Toplantısı, İstanbul, Turkey, 24 May 2010, pp.225-244

The Architectural and Ornemantel Studies of Murad Hudavendigar Mosque with the Recent Restorations, Plovdiv- Bulgaria

Filibe (Plovdiv) Cuma Mosque Conference Papers, Plovdiv, Bulgaria, 07 June 2008, pp.47-90 Creative Commons License

Edirne’deki Osmanlı Dönemi Mezarlıkları- Hazireler, Mezar Taşları ve Türbeler

Uluslararası Türk Sanatı ve Arkeolojisi Sempozyumu, Rüçhan Arık ve M.Oluş Arık’a Armağan, Konya, Turkey, 25 April 2007, pp.507-527 Creative Commons License

Edirne Müzesi'ndeki Osmanlı Dönemi Mezar Taşları- I

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 23.Araştırma Sonuçları Toplantısı Bildirileri, Antalya, Turkey, 30 May 2005, pp.355-366 Creative Commons License

Bulgaristan- Haskovo (Hasköy)'deki Türk Devri Eserleri

Uluslararası Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Türk- Bulgar İlişkileri Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 11 May 2005, pp.355-366 Creative Commons License

Erken Osmanlı Mimarisi’nin Edirne’de Tipik Bir Örneği: Emir Hüseyin Mescidi

VIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 26 April 2004, vol.7, no.1, pp.308-320

Turhanoğulları’nın Balkanlar’daki İmar Faaliyetleri

Balkanlar’da İslam Medeniyeti II. Milletlerarası Sempozyumu Tebliğleri, Tirane, Albania, 04 December 2003, pp.247-279 Creative Commons License

Edirne’de Mihaloğulları’nın İmar Faaliyetleri ve Bu Aileye Ait Mezar Taşlarının Değerlendirilmesi

Trakya Üniversitesi I. Edirne Kültür Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, Edirne, Turkey, 23 October 2003, pp.311-349

Mihaloğulları’nın Anadolu ve Balkanlar’daki İmar Faaliyetleri

Doğu-Batı Bağlamında Uluslararası Türk Dili ve Türk Kültürü Kongresi, Shumen, Bulgaria, 26 October 2002, pp.344-364 Creative Commons License

Üsküp'te Osmanlı Döneminde İnşa edilen Hanlar: Anadolu İle Mukayeseli Bir Değerlendirme

Balkanlarda Kültürel Etkileşim ve Türk Mimarisi Uluslar arası Sempozyumu Bildirileri, Shumen, Bulgaria, 17 May 2000, vol.2, pp.543-572 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Architectural Heritage of the Ottoman Period in Macedonia

in: Prof. Dr. İlker Alp'e Armağan Kitabı, Yavuz Güner,Erhan Vatansever,Hakan Şallı, Editor, Paradigm Press Ltd., Çanakkale, pp.239-264, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

The Ottoman Imperial Palace in Edirne

Bahçeşehir Üniversitesi Yayınlar, İstanbul, 2014

Edirne Sarayı (Saray-ı Cedid-i Amire)

Bahçeşehir Üniversitesi Yayınlar, İstanbul, 2014

Edirne Sarayı ve Mimarisi

in: Edirne Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri, A. A., Editor, Edirne Valiliği, İstanbul, pp.474-488, 2013

Osmanlı Dönemi’nde Edirne ve Mimarlık Mirası

in: Edirne Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri, A. A., Editor, Edirne Valiliği, İstanbul, pp.14-25, 2013 Creative Commons License

Edirne- Keşan Hersekzade Ahmed Paşa Camisi

in: Hersekzade Ahmed Paşa Camii’nin 500. Yılı, A. A., Editor, İstanbul, İstanbul, pp.9-17, 2011

Kırklareli- Pınarhisar Sadullah Koloğlu İlkokulu

Yöre Dergisi Yayınları, İstanbul, 2009

Edirne Selçuk Hatun Camisi

Yöre Dergisi Yayınları, İstanbul, 2007

Edirne Çakır Ağa Camisi

in: Sanat Tarihi Araştırmaları, Prof. Dr. Haşim Karpuz’a Armağan, M. Denktaş, O. Eravşar, Editor, Konya, Konya, pp.314-324, 2007

Üsküp'te Türk Mimarisi (XIV.-XIX Yüzyıl)

Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2006

Edirne-Uzunköprü-Kırkkavak Köyü Gazi Turhan Bey Külliyesi

in: Sanatta Asya Anadolu İlişkileri (Beyhan Karamağaralı'ya Armağan), Günseli Renda-Filiz Yenişehirlioğlu, Editor, Hacettepe Üniversitesi Yayını, Ankara, pp.367-388, 2006 Creative Commons License

Osmanlı Dönemi Balkan Şehirlerinde İmar Faaliyetleri ve Fiziki Yapı: Üsküp Örneği

in: Osmanlı, Eren G., Editor, Tc. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, pp.309-330, 1999

Trabzon'un Osmanlı Dönemi Ticaret Yapıları: Genel Bir Değerlendirme

in: Trabzon İl Yıllığı 1997, A. A., Editor, Trabzon Valiliği, Ankara, pp.85-100, 1997

Episodes in the Encyclopedia

İslam Ansiklopedisi

İsam, pp.502-503, 2001

Osmanlı

Yeni Türkiye Yayınları, pp.309-330, 1999

Other Publications