Genel Bilgiler

Biyografi

Prof. Dr. Mustafa Özer

 İlk, Orta ve Lise öğrenimini Trabzon’da tamamlayan Mustafa Özer, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü'nde başladığı lisans öğrenimini, “Trabzon’da Osmanlı Dönemi Hanları” başlıklı tezi ile tamamladı (1985-1989). Aynı üniversitede başladığı Yüksek Lisans öğrenimini, “İzmir- Tire’deki Osmanlı Dönemi Ticaret Yapıları” başlıklı tezi ile 1992 yılında; doktora öğrenimini ise, “Makedonya- Üsküp’te Osmanlı Mimarisi” başlıklı tezi ile 1998 yılında tamamladı.

2010 yılında doçent, 2016 yılında profesör olan Özer, akademik yaşamını Ocak 2016 yılından bu yana İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde sürdürmektedir.

Osmanlı arkeolojisi, şehirleri ve mimarlık mirası alanında uzmanlaşan Özer, özellikle Balkan coğrafyasındaki taşınmaz kültür varlıkları ve şehirleri üzerine yoğunlaştırdığı araştırmalarının sonuçlarını; kitap, makale, bildiri, konferans, belgesel, vb. etkinliklere bilim dünyası ile paylaşmıştır.

Almış olduğu burslar ve hazırlamış olduğu projeler kapsamında, 1994 yılından bu yana; başta Makedonya olmak üzere hemen bütün Balkan ülkelerindeki Osmanlı şehirlerini ve yapılarını inceleme fırsatı bulmuştur. Osmanlı arkeolojisi,  mimarlık mirası ve şehirciliği üzerine pek çok araştırma ve yayını bulunan Özer’in yayınlanmış çok sayıda makalesi, sempozyum- kongre bildirisi, kitapları ile pek çok belgeselde danışmanlıkları bulunmaktadır. Yayınlanmış kitapları arasında; “Makedonya- Üsküp’te Türk Mimarisi”, “Edirne Selçuk Hatun Camii”, “Kırklareli- Pınarhisar Sadullah Koloğlu İlkokulu” , “Edirne Sarayı (Saray-ı Cedid-i Amire)“ ve “The Ottoman Imperial Palace in Edirne yer almaktadır.

Kültürel mirasın korunmasına yönelik pek çok projede (restorasyon, konservasyon, arkeolojik kazı, vb.) ekip üyesi, danışman olarak görev alan Özer, yaklaşık 15 yıldır, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarında başkan, başkan yardımcısı, üye olarak görev yapmıştır.

Ülkemizdeki Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait taşınmaz kültür varlıklarında yürütülen arkeolojik kazılara (Konya-Beyşehir, Kubad- Abad Sarayı, Alanya Kalesi, Konya Dokuzun Derbent Hanı, Kırklareli- Demirköy Fatih Top Dökümhanesi, vd.), öğrenciliğinden bu yana heyet üyesi olarak katılan Özer, 2009-2017 yılları arasında, Osmanlı Arkeolojisi’nin en önemli araştırma ve uygulama alanlarından olan Edirne Sarayı’nda; arkeolojik kazı- koruma ve restorasyon çalışmaları yürütmüştür.

Mustafa Özer, halen görev yaptığı İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde; Selçuklu ve Osmanlı arkeolojisi, mimarlık mirası ve şehirciliği üzerine lisans ve lisansüstü dersler vermekte, araştırma ve yayınlar yapmaktadır.

Kurum Bilgileri

Birim
Edebiyat Fakültesi
Bölüm
Sanat Tarihi Bölümü
Ana Bilim Dalı
Türk ve islam Sanatı Anabilim Dalı

İletişim

E-posta
mustafa.ozer@medeniyet.edu.tr
Web Sayfası
https://avesis.medeniyet.edu.tr/mustafa.ozer
İş Telefonu
+90 216 280 2663
Fax Telefonu
+90 216 280 2717
Posta Adresi
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Kuzey Yerleşke, D 100 Karayolu Üzeri, Ünalan Mah., E Blok, Üsküdar/İstanbul