Prof.Dr.

MUSTAFA ÖZER


Edebiyat Fakültesi

Sanat Tarihi Bölümü

Türk ve islam Sanatı Anabilim Dalı

Biyografi

                                               Prof. Dr. Mustafa Özer

İlk, Orta ve Lise öğrenimini Trabzon’da tamamlayan Mustafa Özer, Ankara Üniversitesi Dil  ve  Tarih-  Coğrafya  Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü'nde1985 yılında başladığı lisans öğrenimini,  1989 yılında, “Trabzon Hanları” başlıklı tezi ile tamamladı. Aynı üniversitede başladığı Yüksek Lisans öğrenimini, “İzmir- Tire’deki Ticaret Yapıları” tezi ile 1992 yılında; doktora öğrenimini ise, “Makedonya- Üsküp’te Osmanlı Mimarisi” tezi ile 1998 yılında tamamladı. Özer, 2010 yılında, Türk- İslam Sanatları alanında doçent ünvanı almıştır.

2016 yılında Profesör olan Özer, 1992 yılında Selçuk Üniversitesi’nde başladığı akademik yaşamını, Ocak 2016 tarihinden bu yana İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde sürdürmektedir. Özer, almış olduğu burslar kapsamında 1 yıl boyunca (1994), başta Makedonya olmak üzere hemen bütün Balkan ülkelerindeki Osmanlı şehirlerini ve yapılarını inceleme fırsatı buldu. Osmanlı Mimarisi ve özellikle Balkan  coğrafyasındaki Osmanlı mimarlık  mirası  üzerine  pek  çok  araştırma  ve yayını bulunan Özer’in yayınlanmış çok sayıda makalesi, sempozyum- kongre bildirisi, kitapları ile Osmanlı kültür mirası ile ilgili pek çok belgeselde danışmanlıkları, vd. bulunmaktadır. Yayınlanmış kitapları arasında; “Üsküp’te Türk Mimarisi”, “Edirne Selçuk Hatun Camii”,  Kırklareli- Pınarhisar Sadullah Koloğlu İlkokulu” , “Edirne Sarayı (Saray-ı Cedid-i Amire)“ ve “The Ottoman Imperial Palace in Edirne” yer almaktadır.

Kültürel mirasın korunmasına yönelik pek çok projede (restorasyon, konservasyon, arkeolojik kazı, vb.) ekip üyesi, danışman olarak görev alan Özer, yaklaşık 12 yıldır, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarında üye olarak görev yapmaktadır.

Ülkemizdeki Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait kültür varlıklarında yürütülen arkeolojik kazılara (Kubad- Abad Sarayı, Alanya Kalesi, Konya Dokuzun Hanı, Demirköy Fatih Top Dökümhanesi, vd.), öğrenciliğinden bu yana heyet üyesi olarak katılan Özer, 2009-2017 yılları arasında, Osmanlı Arkeolojisi’nin en önemli araştırma ve uygulama alanlarından olan Edirne Sarayı’nda; Bakanlar Kurulu kararı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izinleri ile arkeolojik kazı- koruma ve restorasyon çalışmaları yürütmüştür.

Eğitim Bilgileri

1993 - 1998

1993 - 1998

Doktora

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Ve Sanat Tarihi/Sanat Tarihi, Türkiye

1989 - 1993

1989 - 1993

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Ve Sanat Tarihi/Sanat Tarihi, Türkiye

1985 - 1989

1985 - 1989

Lisans

Ankara Üniversitesi, Dil Ve Tarih- Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Ve Sanat Tarihi/Sanat Tarihi, Türkiye

Yaptığı Tezler

1998

1998

Doktora

Makedonya- Üsküp’te Osmanlı Mimarisi (XIV.- XIX. Yüzyıl)

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Ve Sanat Tarihi

1993

1993

Yüksek Lisans

İzmir- Tire’deki Osmanlı Dönemi Ticaret Yapıları

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Ve Sanat Tarihi

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

1993

1993

Yabancı Dil

Ankara Devlet Lisan Okulu

Ankara Devlet Lisan Okulu/İngilizce Proğramı

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Tarih, Anadolu Medeniyetleri Ve Kültür Mirası Yönetimi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi , Sanat Tarihi, Türk-İslam Sanatı, Mimarlık, Mimarlık Tarihi ve Restorasyon, Restorasyon, Mimarlık Tarihi, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü

2011 - 2016

2011 - 2016

Doç.Dr.

Bahçeşehir Üniversitesi, Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü

2001 - 2010

2001 - 2010

Yrd.Doç.Dr.

Trakya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi

1992 - 1999

1992 - 1999

Araştırma Görevlisi

Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Ve Sanat Tarihi

Yönetimsel Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

2016 - 2019

2016 - 2019

Bölüm Başkanı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sanat Tarihi, Sanat Tarihi

2016 - 2019

2016 - 2019

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı

2010 - 2010

2010 - 2010

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

2005 - 2010

2005 - 2010

Merkez Müdürü

Trakya Üniversitesi, Trakya Araştırmaları Merkezi Müdürlüğü

2004 - 2010

2004 - 2010

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Trakya Üniversitesi, Balkan Araştırma Ve Uygulama Merkezi

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Balkanlar’da Osmanlı Şehri ve Mimarlığı

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Osmanlı Mimarisi'nin Oluşumunda Saray- Bani- Mimar Etkisi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Seminer

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Osmanlı Şehirleri ve Mimarlığı

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İstanbul'da Osmanlı Mimarisi ve Şehircilik

Lisans

Lisans

Anadolu Öncesi Türk Mimarisi

Lisans

Lisans

Klasik Devir Osmanlı Mimarisi- II

Lisans

Lisans

Ortaçağ Türk Mimarisi- II

Lisans

Lisans

Batılılaşma Dönemi Osmanlı Mimarisi- II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Trakya’da Türk Mimarisi’nin Tarihsel Gelişimi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İstanbul Mimarisi Üzerine Araştırmalar

Lisans

Lisans

Beylikler ve Erken Osmanlı Devri Mimarisi- II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Kültürel Mirasın Korunması: Yöntem ve Uygulamalar

Lisans

Lisans

Ortaçağ Türk Mimarisi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Anadolu Selçuklu ve Beylikler Devri Sanatı’nın Kaynak ve Sorunları

Lisans

Lisans

Klasik Devir Osmanlı Mimarisi- I

Lisans

Lisans

Batılılaşma Dönemi Osmanlı Mimarisi- I

Lisans

Lisans

Türk Arkeolojisi'ne Giriş ve Kazı Teknikleri

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Osmanlı Mimarisi’nde Bölgesel Üsluplar

Lisans

Lisans

Beylikler ve Erken Osmanlı Devri Mimarisİ

Yönetilen Tezler

2010

2010

Yüksek Lisans

Kırklareli Müzesi’ndeki Osmanlı Dönemi Sikkeleri

ÖZER M.

E.Tuzkaya(Öğrenci)

2009

2009

Yüksek Lisans

Bulgaristan Haskovo (Hasköy)’deki Osmanlı Yapıları

ÖZER M.

B.Güray(Öğrenci)

2009

2009

Yüksek Lisans

Edirne Gazi Mihal Camii Haziresindeki Mezar Taşları

ÖZER M.

B.Doğan(Öğrenci)

2009

2009

Yüksek Lisans

Edirne Beylerbeyi Camii Haziresindeki Mezar Taşları

ÖZER M.

E.Baş(Öğrenci)

2005

2005

Yüksek Lisans

Edirne ve Çevresinde Osmanlı Dönemi Askeri Mimari

ÖZER M.

S.Ünkazan(Öğrenci)

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2014

2014

Edirne Sarayı (Saray-ı Cedid-i Amire)’ndan Günümüze Ulaşabilen Yapılar Hakkında

Özer M.

Turkish Studies, cilt.9, ss.809-836, 2014 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

2005

2005

Edirne- Karaağaç- Timurtaş Köyü Timurtaş Paşa Camisi

Özer M.

Belleten, cilt.59, ss.145-160, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016

2016

Balkanlar'da Osmanlı Kenti ve Mimarlık Mirası

ÖZER M.

Vakıf Restorasyon Yıllığı, ss.120-133, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2011

2011

Edirne Yeni Saray(Saray-ı Cedid-i Amire)’nin Mevcut Durumu, Sorunları ve Yapılması Gerekenler

ÖZER M.

T. Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.37-56, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2008

2008

Tekirdağ- Saray'daki Osmanlı Dönemi Yapıları

ÖZER M.

Yöre Aylık Kültür Dergisi, cilt.8, ss.57-85, 2008 (Hakemsiz Dergi)

2007

2007

Kırklareli-Pınarhisar ve Çevresindeki Osmanlı Dönemi Yapıları

ÖZER M.

Yöre Aylık Kültür Dergisi, cilt.8, ss.40-59, 2007 (Hakemsiz Dergi)

2007

2007

Edirne'nin Tarihi Mezarlıkları-1

ÖZER M.

Yöre Aylık Kültür Dergisi, cilt.8, ss.3-36, 2007 (Hakemsiz Dergi)

2006

2006

Kırklareli-Vize'de Türk Mimarisi

ÖZER M.

Yöre Aylık Kültür Dergisi, cilt.7, ss.20-35, 2006 (Hakemsiz Dergi)

2006

2006

Kosova’da Türk Mimarisi

ÖZER M.

Yöre Aylık Kültür Dergisi, cilt.7, ss.5-11, 2006 (Hakemsiz Dergi)

2006

2006

Edirne- Lalapaşa'daki Türk Devri Eserleri

Özer M.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.8, ss.54-72, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2004

2004

Sitti Şah Sultan’ın Edirne’deki Eserleri ve Mezarına Ait Taşlar

Özer M.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.4, ss.50-62, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2004

2004

Edirne- Süloğlu Tatarlar Köyü Türbesi

Özer M.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.4, ss.50-62, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2016

2016

Edirne Sarayı (Saray-I Cedîd- İ Âmire) Kazısı 2014 Yılı Çalışmaları

ÖZER M. , Dündar M., Ayhan G., Uçar H., Güner Y.

37. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 11 Mayıs 2016, cilt.3, ss.595-622

2013

2013

Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedid-i Amire) Kazısı 2012 Yılı Çalışmaları

ÖZER M.

35. Uluslar arası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Kazı Sonuçları Toplantısı, Muğla, Türkiye, 27 Mayıs 2013, ss.383-399

2011

2011

Edirne Yeni Saray Kazısı 2009- 2010 Yılı Çalışmaları

ÖZER M.

Uluslar arası Katılımlı XV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 19 Ekim 2011, ss.615-626

2011

2011

Edirne Yeni Saray’ın Avadis Benliyan Tarafından Hazırlanan 1905 Tarihli Vaziyet Planı Hakkında Düşünceler

Özer M.

14th International Congress of Turkish Art Proceedings, Paris, Fransa, 19 - 25 Eylül 2011, ss.559-566 Creative Commons License

2010

2010

Yeni Dönem Kazılarına Başlarken Edirne Yeni Sarayı’nın Sorunları ve Yapılması Gerekenler

ÖZER M.

XIV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, Konya, Türkiye, 20 Ekim 2010, ss.463-482

2010

2010

The Complex of Ayas Pasha in Tekirdag- Saray in context of the contrubitions of his building activities in Ottoman cities

ÖZER M.

16th- 17th Centuries Otoman Art and Arch– itecture in Hungary and in the Centre of the Empire, International Symposium, Pecs, Macaristan, 02 Ekim 2010, ss.112-113

2010

2010

Edirne Yeni Saray Kazısı 2009 Yılı Çalışmaları

ÖZER M.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 32. Uluslar arası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Bildirileri Kazı Sonuçları Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 24 Mayıs 2010, ss.225-244

2008

2008

The Architectural and Ornemantel Studies of Murad Hudavendigar Mosque with the Recent Restorations, Plovdiv- Bulgaria

Özer M.

Filibe (Plovdiv) Cuma Mosque Conference Papers, Plovdiv, Bulgaristan, 07 Haziran 2008, ss.47-90 Creative Commons License

2007

2007

Edirne’deki Osmanlı Dönemi Mezarlıkları- Hazireler, Mezar Taşları ve Türbeler

Özer M.

Uluslararası Türk Sanatı ve Arkeolojisi Sempozyumu, Rüçhan Arık ve M.Oluş Arık’a Armağan, Konya, Türkiye, 25 Nisan 2007, ss.507-527 Creative Commons License

2005

2005

Edirne Müzesi'ndeki Osmanlı Dönemi Mezar Taşları- I

Özer M.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 23.Araştırma Sonuçları Toplantısı Bildirileri, Antalya, Türkiye, 30 Mayıs 2005, ss.355-366 Creative Commons License

2005

2005

Bulgaristan- Haskovo (Hasköy)'deki Türk Devri Eserleri

Özer M.

Uluslararası Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Türk- Bulgar İlişkileri Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 11 Mayıs 2005, ss.355-366 Creative Commons License

2004

2004

Erken Osmanlı Mimarisi’nin Edirne’de Tipik Bir Örneği: Emir Hüseyin Mescidi

ÖZER M.

VIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 26 Nisan 2004, cilt.7, no.1, ss.308-320

2003

2003

Turhanoğulları’nın Balkanlar’daki İmar Faaliyetleri

Özer M.

Balkanlar’da İslam Medeniyeti II. Milletlerarası Sempozyumu Tebliğleri, Tirane, Arnavutluk, 04 Aralık 2003, ss.247-279 Creative Commons License

2003

2003

Edirne’de Mihaloğulları’nın İmar Faaliyetleri ve Bu Aileye Ait Mezar Taşlarının Değerlendirilmesi

ÖZER M.

Trakya Üniversitesi I. Edirne Kültür Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, Edirne, Türkiye, 23 Ekim 2003, ss.311-349

2002

2002

Mihaloğulları’nın Anadolu ve Balkanlar’daki İmar Faaliyetleri

Özer M.

Doğu-Batı Bağlamında Uluslararası Türk Dili ve Türk Kültürü Kongresi, Shumen, Bulgaristan, 26 Ekim 2002, ss.344-364 Creative Commons License

2000

2000

Üsküp'te Osmanlı Döneminde İnşa edilen Hanlar: Anadolu İle Mukayeseli Bir Değerlendirme

Özer M.

Balkanlarda Kültürel Etkileşim ve Türk Mimarisi Uluslar arası Sempozyumu Bildirileri, Shumen, Bulgaristan, 17 Mayıs 2000, cilt.2, ss.543-572 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

2014

2014

The Ottoman Imperial Palace in Edirne

ÖZER M.

Bahçeşehir Üniversitesi Yayınlar, İstanbul, 2014

2014

2014

Edirne Sarayı (Saray-ı Cedid-i Amire)

ÖZER M.

Bahçeşehir Üniversitesi Yayınlar, İstanbul, 2014

2013

2013

Edirne Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

ÖZER M.

Edirne Sarayı ve Mimarisi, A. A., Editör, Edirne Valiliği, İstanbul, ss.474-488, 2013

2013

2013

Edirne Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

ÖZER M.

Osmanlı Dönemi’nde Edirne ve Mimarlık Mirası, A. A., Editör, Edirne Valiliği, İstanbul, ss.14-25, 2013 Creative Commons License

2011

2011

Hersekzade Ahmed Paşa Camii’nin 500. Yılı

ÖZER M.

Edirne- Keşan Hersekzade Ahmed Paşa Camisi, A. A., Editör, İstanbul, İstanbul, ss.9-17, 2011

2009

2009

Kırklareli- Pınarhisar Sadullah Koloğlu İlkokulu

ÖZER M.

Yöre Dergisi Yayınları, İstanbul, 2009

2007

2007

Edirne Selçuk Hatun Camisi

ÖZER M.

Yöre Dergisi Yayınları, İstanbul, 2007

2007

2007

Sanat Tarihi Araştırmaları, Prof. Dr. Haşim Karpuz’a Armağan

ÖZER M.

Edirne Çakır Ağa Camisi, M. Denktaş, O. Eravşar, Editör, Konya, Konya, ss.314-324, 2007

2006

2006

Üsküp'te Türk Mimarisi (XIV.-XIX Yüzyıl)

ÖZER M.

Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2006

2006

2006

Sanatta Asya Anadolu İlişkileri (Beyhan Karamağaralı'ya Armağan)

Özer M.

Edirne-Uzunköprü-Kırkkavak Köyü Gazi Turhan Bey Külliyesi, Günseli Renda-Filiz Yenişehirlioğlu, Editör, Hacettepe Üniversitesi Yayını, Ankara, ss.367-388, 2006 Creative Commons License

1999

1999

Osmanlı

ÖZER M.

Osmanlı Dönemi Balkan Şehirlerinde İmar Faaliyetleri ve Fiziki Yapı: Üsküp Örneği, Eren G., Editör, Tc. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, ss.309-330, 1999

1997

1997

Trabzon İl Yıllığı 1997

ÖZER M.

Trabzon'un Osmanlı Dönemi Ticaret Yapıları: Genel Bir Değerlendirme, A. A., Editör, Trabzon Valiliği, Ankara, ss.85-100, 1997

Ansiklopedide Bölümler

2001

2001

İslam Ansiklopedisi

ÖZER M.

İsam, ss.502-503, 2001

2001

2001

İslam Ansiklopedisi

ÖZER M.

İsam, ss.50, 2001

1999

1999

Osmanlı

ÖZER M.

Yeni Türkiye Yayınları, ss.309-330, 1999

Diğer Yayınlar

Desteklenen Projeler

2009 - 2016

2009 - 2016

Edirne Sarayı Kazısı

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

ÖZER M. (Yürütücü)

2001 - 2009

2001 - 2009

Kırklareli- Demirköy Fatih Dökümhane Kazısı

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

ÖZER M.

2004 - 2004

2004 - 2004

Edirne Müzesi'ndeki Osmanlı Dönemi Mezar Taşları

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

ÖZER M. (Yürütücü)

1993 - 1995

1993 - 1995

Isparta- Atabey, Ertokuş Medresesi Kazı ve Restorasyon Çalışmaları

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

ÖZER M.

1992 - 1994

1992 - 1994

Konya -Dokuzun Derbent Hanı Kazısı ve Restorasyon Çalışmaları Projesi

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

ÖZER M.

1984 - 1992

1984 - 1992

Konya- Beyşehir Kubad- Abad Sarayı Kazısı ve Restorasyon Çalışmaları

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

ÖZER M.

1986 - 1989

1986 - 1989

Antalya- Alanya Kale Kazısı ve Restorasyon Çalışmaları

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

ÖZER M.

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Vakıflar Genel Müdürlüğü/Vakıflar Dergisi

Değerlendirme Kurul Üyesi

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

TÜBA, TÜBA KED

Yayın Kurul Üyesi

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Turkish Studies

Değerlendirme Kurul Üyesi

2018 - 2019

2018 - 2019

ÇOMÜ Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Değerlendirme Kurul Üyesi

2018 - 2019

2018 - 2019

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BALKAN ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

Değerlendirme Kurul Üyesi

2016 - 2019

2016 - 2019

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Dergisi

Değerlendirme Kurul Üyesi

2011 - 2019

2011 - 2019

Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi

Değerlendirme Kurul Üyesi

2010 - 2019

2010 - 2019

Türk Tarih Kurumu/Belleten

Değerlendirme Kurul Üyesi

2014 - 2017

2014 - 2017

TÜBA, TÜBA- AR

Değerlendirme Kurul Üyesi

Bilimsel, Dernek Organizasyon ve Kuruluşlarındaki Üyelikler / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

İstanbul VI No.lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

Başkan Yardımcısı

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Üye

2010 - 2017

2010 - 2017

İstanbul IV No.lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu (Fatih- Eminönü- Zeytinburnu)

Üye

2008 - 2016

2008 - 2016

Üye

2002 - 2007

2002 - 2007

Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu (Edirne- Tekirdağ- Kırklareli)

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Kasım 2019

Kasım 2019

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi

Diğer Dergiler

Kasım 2019

Kasım 2019

TÜBA KÜLTÜR ENVANTERİ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Ekim 2019

Ekim 2019

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Ekim 2019

Ekim 2019

VAKIFLAR DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Ekim 2019

Ekim 2019

TTK Belleten

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2019

Haziran 2019

KARADENİZ İNCELEMELERİ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Mayıs 2019

Mayıs 2019

VAKIFLAR DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Kasım 2018

Kasım 2018

Akdeniz Üniversitesi İnsani Bilimler Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ekim 2018

Ekim 2018

ÇOMÜ Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Temmuz 2018

Temmuz 2018

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BALKAN ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Temmuz 2018

Temmuz 2018

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Haziran 2018

Haziran 2018

TÜBİTAK Uluslararası İkili İşbirliği Projesi

2525 - Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF) İkili İşbirliği Programı, Anadolu Üniversitesi, Türkiye

Haziran 2018

Haziran 2018

TÜBİTAK Uluslararası İkili İşbirliği Projesi

2525 - Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF) İkili İşbirliği Programı, Ankara Üniversitesi, Türkiye

Haziran 2018

Haziran 2018

TÜBİTAK Uluslararası İkili İşbirliği Projesi

2527 - Almanya Eğt. ve Arş. Bakanlığı (BMBF) IntenC Programı, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye

Mayıs 2017

Mayıs 2017

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Mayıs 2017

Mayıs 2017

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Nisan 2016

Nisan 2016

Ege Üniversitesi Sanat Tarihi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Eylül 2015

Eylül 2015

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Haziran 2015

Haziran 2015

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Mayıs 2015

Mayıs 2015

Ege Üniversitesi Sanat Tarihi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2015

Ocak 2015

TUBA-AR

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Temmuz 2014

Temmuz 2014

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Nisan 2014

Nisan 2014

TTK Belleten

Hakemli Bilimsel Dergi

Mart 2010

Mart 2010

TTK Belleten

Hakemli Bilimsel Dergi

Ekim 2009

Ekim 2009

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Bilimsel Danışmalıklar

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Diğer

Vakıflar Genel Müdürlüğü/Babaeski Cedid Ali Paşa Camii Restorasyonu

2014 - 2017

2014 - 2017

Diğer

Kocaeli/Körfez Belediyesi-Hereke Kalesi Restorasyonu

2006 - 2008

2006 - 2008

Diğer

İBB/Bulgaristan-Filibe Hüdavendigar Camii restorasyonuDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2019 - 2019

2019 - 2019

Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi

Davetli Konuşmacı

Konya-Türkiye

2018 - 2018

2018 - 2018

22. Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2017 - 2017

2017 - 2017

21.Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2016 - 2016

2016 - 2016

20. Uluslararası Ortaçağ Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, (02- 05 Kasım 2016, Sakarya)

Oturum Başkanı

Sakarya-Türkiye

2016 - 2016

2016 - 2016

20. Uluslararası Ortaçağ Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (02- 05 Kasım 2016 Sakarya)

Katılımcı

Sakarya-Türkiye

2016 - 2016

2016 - 2016

Beyoğlu Belediyesi Antika Festivali Söyleşileri

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2016 - 2016

2016 - 2016

Karabük Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi 3. Arkeoloji ve Sanat Günleri, Konferans Dizisi

Davetli Konuşmacı

Karabük-Türkiye

2016 - 2016

2016 - 2016

38. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu (23- 27 Mayıs 2016, Edirne)

Katılımcı

Edirne-Türkiye

2016 - 2016

2016 - 2016

Uluslararası Saraybosna Kitap Fuarı

Davetli Konuşmacı

Sarajevo-Bosna-Hersek

2015 - 2015

2015 - 2015

37. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu

Katılımcı

Erzurum-Türkiye

2014 - 2014

2014 - 2014

XVIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu

Katılımcı

Aydın-Türkiye

2014 - 2014

2014 - 2014

36. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu

Katılımcı

Gaziantep-Türkiye

2013 - 2013

2013 - 2013

XVII. Ortaçağ-Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2013 - 2013

2013 - 2013

35. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu

Katılımcı

Muğla-Türkiye

2012 - 2012

2012 - 2012

34. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu

Katılımcı

Çorum-Türkiye

2011 - 2011

2011 - 2011

14. Uluslararası Türk Sanatları Kongresi

Katılımcı

Paris-Fransa

2011 - 2011

2011 - 2011

33. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu

Katılımcı

Malatya-Türkiye

2010 - 2010

2010 - 2010

32. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2007 - 2007

2007 - 2007

Uluslararası Türk Sanatı ve Arkeolojisi Sempozyumu

Katılımcı

Konya-Türkiye

2005 - 2005

2005 - 2005

VIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu

Katılımcı

Sakarya-Türkiye

2003 - 2003

2003 - 2003

II. Balkanlar'da İslam Medeniyeti Sempozyumu

Katılımcı

Tiranë-Arnavutluk

2000 - 2000

2000 - 2000

Balkanlarda Kültürel Etkileşim ve Türk Mimarisi Uluslararası Sempozyumu

Katılımcı

Shumen-Bulgaristan

Burslar

1999 - 1999

1999 - 1999

Max von Berchem Vakfı, Türk Sanatı Araştırmaları

Yabancı Ülkelerin Resmi Kurumları

1994 - 1995

1994 - 1995

Makedonya'daki Osmanlı Mimarisi ve Şehirleri Üzerine Araştırma Bursu

Yabancı Ülkelerin Resmi Kurumları

Jüri Üyelikleri

Kasım-2019

Kasım 2019

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Mardin Artuklu Üniversitesi

Temmuz-2019

Temmuz 2019

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Mart-2019

Mart 2019

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınav Jürisi - 19 Mayıs Üniversitesi

Kasım-2018

Kasım 2018

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Savunması - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Haziran-2018

Haziran 2018

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınav Jürisi - Mardin Artuklu Üniversitesi

Haziran-2018

Haziran 2018

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınav Jürisi - Van 100. Yıl Üniversitesi

Haziran-2018

Haziran 2018

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınav Jürisi - Uşak Üniversitesi

Mayıs-2018

Mayıs 2018

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Savunma Jürisi - Trakya Üniversitesi

Mayıs-2018

Mayıs 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Nisan-2018

Nisan 2018

Akademik Kadroya Atama

Dr. Öğr. Üyesi Ataması - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Mart-2018

Mart 2018

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınav Jürisi - Süleyman Demirel Üniversitesi

Kasım-2017

Kasım 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Sakarya Üniversitesi

Ekim-2017

Ekim 2017

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınav Jürisi - İstanbul Şehir Üniversitesi

Mayıs-2017

Mayıs 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tanzimat'tan Cumhuriyete Hatay'daki Kamu Yapıları - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Şubat-2017

Şubat 2017

Akademik Kadroya Atama

Yrd.Doç.Dr. Ataması - Trakya Üniversitesi

Haziran-2016

Haziran 2016

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Savunma Jürisi - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Mayıs-2016

Mayıs 2016

Akademik Kadroya Atama

Profesörlük ATaması - Uşak Üniversitesi

Nisan-2016

Nisan 2016

Akademik Kadroya Atama

Yrd.Doç.Dr. Ataması - Sakarya Üniversitesi

Mayıs-2015

Mayıs 2015

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunması/ Jüri Üyesi - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Şubat-2015

Şubat 2015

Akademik Kadroya Atama

Artuklu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Evindar Yeşilbaş'ın yrd.doç.dr. atanması - Mardin Artuklu Üniversitesi

Mayıs-2014

Mayıs 2014

Tez Savunma (Doktora)

Ege Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hasan Uçar'ın tez savunması - Ege Üniversitesi

Nisan-2014

Nisan 2014

Akademik Kadroya Atama

Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Gülay Apa'nın yrd.doç. kadrosuna atanması - Trakya Üniversitesi

Nisan-2014

Nisan 2014

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Doktora Tez Savunması/Jüri Üyesi - Trakya Üniversitesi

Mart-2013

Mart 2013

Tez Savunma (Doktora)

Ege Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aygül Uçar'ın tez savunması - Ege Üniversitesi

Yayıncılık Etkinlikleri

2014 - 2016

2014 - 2016

Belgesel Film

ÖZER M.

2013 - 2014

2013 - 2014

Belgesel Film

ÖZER M.

2010 - 2010

2010 - 2010

TV Programı

ÖZER M.

2009 - 2009

2009 - 2009

Belgesel Film

ÖZER M.

2009 - 2009

2009 - 2009

Radyo Programı

ÖZER M.

2007 - 2007

2007 - 2007

Belgesel Film

ÖZER M.

2006 - 2006

2006 - 2006

Belgesel Film

ÖZER M.