Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Anayasal Birikime Sivil Katkının Ortak Paydaları

Anayasal Kazanımlar Bilançosu Çalıştayı, İstanbul, Türkiye, 21 Ekim 2017, cilt.7, no.12, ss.707-714

Kitap & Kitap Bölümleri

Fundamental Elements of Turkish Constitutional Law

Turkish Public Law, Prof. Dr. M. Refik Korkusuz,Doç. Dr. Ferna İpekel Kayalı, Editör, Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.25-50, 2019

Human Rights Protection from the Perspective of the 1982 Constitution

Turkish Public Law, Prof. Dr. M. Refik Korkusuz,Doç. Dr. Ferna İpekel Kayalı, Editör, Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.53-65, 2019