Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1994 - 1999 Doktora

  İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya, Türkiye

 • 1981 - 1988 Yüksek Lisans

  Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

 • 1981 - 1988 Lisans

  Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1999 Doktora

  PREEKLAMPTİK GEBELER VE DOĞAN BEBEKLERİNİN; NİTRİK OKSİT, SÜPEROKSİT DİSMUTAZ, GLUTATYON PEROKSİDAZ VE KATALAZ DÜZEYLERİ AÇISINDAN İNCELENMELERİ

  İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2015Doku Tipleme Lab Eğitimi

  Sağlık ve Tıp , Haydarpaşa Eğitim Hst, DT. Laboratuvarı

 • 2014Doku Tipleme Lab Eğitimi

  Sağlık ve Tıp , Başkent Üniversitesi Istanbul arşt. uygulama hst. DT. Laboratuvarı

 • 2010Doku Tipleme Lab Eğitimi

  Sağlık ve Tıp , Uludağ üniv. Tıp fakültesi Doku Tipleme Laboratuvarı