Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1994 - 1999Doktora

  İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya, Türkiye

 • 1981 - 1988Yüksek Lisans

  Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

 • 1981 - 1988Lisans

  Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1999Doktora

  PREEKLAMPTİK GEBELER VE DOĞAN BEBEKLERİNİN; NİTRİK OKSİT, SÜPEROKSİT DİSMUTAZ, GLUTATYON PEROKSİDAZ VE KATALAZ DÜZEYLERİ AÇISINDAN İNCELENMELERİ

  İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstüİngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2015Sağlık ve Tıp

  Doku Tipleme Lab Eğitimi , Haydarpaşa Eğitim Hst, DT. Laboratuvarı

 • 2014Sağlık ve Tıp

  Doku Tipleme Lab Eğitimi , Başkent Üniversitesi Istanbul arşt. uygulama hst. DT. Laboratuvarı

 • 2010Sağlık ve Tıp

  Doku Tipleme Lab Eğitimi , Uludağ üniv. Tıp fakültesi Doku Tipleme Laboratuvarı