Education Information

Education Information

 • 1994 - 1999 Doctorate

  Inonu University, Tıp Fakültesi, Biyokimya, Turkey

 • 1981 - 1988 Postgraduate

  Cukurova University, Tıp Fakültesi, Turkey

 • 1981 - 1988 Undergraduate

  Cukurova University, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 1999 Doctorate

  PREEKLAMPTİK GEBELER VE DOĞAN BEBEKLERİNİN; NİTRİK OKSİT, SÜPEROKSİT DİSMUTAZ, GLUTATYON PEROKSİDAZ VE KATALAZ DÜZEYLERİ AÇISINDAN İNCELENMELERİ

  İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2015Doku Tipleme Lab Eğitimi

  Health&Medicine , Haydarpaşa Eğitim Hst, DT. Laboratuvarı

 • 2014Doku Tipleme Lab Eğitimi

  Health&Medicine , Başkent Üniversitesi Istanbul arşt. uygulama hst. DT. Laboratuvarı

 • 2010Doku Tipleme Lab Eğitimi

  Health&Medicine , Uludağ üniv. Tıp fakültesi Doku Tipleme Laboratuvarı