Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Do females behave differently in COPD exacerbation?

INTERNATIONAL JOURNAL OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE, vol.10, pp.823-829, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

The Relationship Between Blood Groups and COVID-19 Patients

Erciyes Med J, vol.43, no.2, pp.142-145, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

Working Environments and Health Behaviors of Barbers

Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, vol.40, no.3, pp.306-312, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bir Devlet Hastanesinde Çalışan Hemşirelerde İş Kazası Geçirme Durumları

Akdeniz Tıp Dergisi, vol.6, no.3, pp.406-411, 2020 (International Refereed University Journal)

OCCUPATIONAL PHYSICIANS AND JOB SATISFACTION IN ANKARA

NOBEL MEDICUS, vol.14, no.1, pp.14-22, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Hekimlerde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Yaşam Kalitesi: Tıp Fakültesi Tabanlı Kesitsel Bir Çalışma

Ankara Medical Journal, vol.15, no.4, pp.209-219, 2015 (International Refereed University Journal)

Akılcı olmayan ilaç kullanım davranışları: Ankara’da üç ilçe örneği

Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, vol.12, no.3, pp.188-200, 2014 (Other Refereed National Journals)

Toplum Gözüyle Sağlık Çalışanlarına Şiddet: Nedenler, Tutumlar, Davranışlar

Gazi Medical Journal, vol.24, no.1, pp.5-10, 2013 (International Refereed University Journal)