Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Shortened desensitization leading to a 2-year enzyme replacement therapy with elosulfase alfa

ANNALS OF ALLERGY ASTHMA & IMMUNOLOGY, vol.127, no.2, pp.261-262, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier

A randomized controlled trial of adding antihistamines in patients with acute urticaria

AMERICAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, vol.45, pp.592-593, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Epidemiological and Clinical Features of Anaphylaxis: Single Center Experience with 109 Children

PEDIATRIC ALLERGY IMMUNOLOGY AND PULMONOLOGY, vol.26, no.2, pp.88-92, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier

Eosinophilic esophagitis and anaphylaxis due to cow's milk in an infant

TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, vol.55, no.2, pp.222-225, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier

Effect of epinephrine autoinjector design on unintentional injection injury

ALLERGY AND ASTHMA PROCEEDINGS, vol.33, no.6, pp.488-492, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Anaphylaxis: Turkish National Guideline 2018

ASTIM ALLERJI IMMUNOLOJI, vol.16, pp.1-62, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Atopic Dermatitis and Genetics

ASTIM ALLERJI IMMUNOLOJI, vol.16, no.3, pp.119-131, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Allerjik Konjonktivitler

Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi, vol.10, no.2, pp.91-103, 2014 (Other Refereed National Journals)

Ürtiker ve Anjiyoödem

Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği Özel Sayısı, vol.3, no.3, pp.85-98, 2012 (Other Refereed National Journals)

Tanısı Gecikmiş Bir Kronik Öksürük Vakası

Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi, vol.21, no.3, pp.201-204, 2012 (Other Refereed National Journals)

Adrenalin otoenjektörlerin dünü, bugünü ve yarını. Astım Allerji İmmünoloji Dergisi

Astım Allerji İmmünoloji, vol.9, pp.115-122, 2011 (Other Refereed National Journals)

Pediatri asistan ve uzmanları adrenalin otoenjektör kullanımını biliyor mu?

Astım Allerji İmmünoloji, vol.7, pp.26-31, 2009 (Other Refereed National Journals)

Çocuklarda boy kısalığında etiyolojik etmenler

Türk Pediatri Arşivi, vol.40, pp.39-43, 2005 (Other Refereed National Journals)

Bening geçici hiperfosfatazemili bir olgu

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi STED, vol.13, no.4, pp.147, 2004 (Other Refereed National Journals)

Books & Book Chapters

Eozinofil Biyolojisi

in: Çocukluk Çağında Allerji Astım İmmünoloji, Şekerel B.E., Editor, Ada Yayıncılık, İstanbul, pp.247-259, 2015

Çocukluk Çağı Astımında Tanı

in: Çocukluk Çağında Astım, Güler N, Editor, Akademi Kitabevi Yayınları, İstanbul, pp.231-254, 2015

Allerjik Rinit Tedavi, Mast Hücre Stabilizatörleri

in: Türkiye Ulusal Allerji ve İmmünoloji Derneği Allerjik Rinit Tanı ve Tedavi Rehberi, Tuncer A., Yüksel H., Editor, Bilimsel Pelikan Tıp & Teknik Kitapçılık, Ankara, pp.79-81, 2012

Kronik Ürtiker

in: Çocuklarda Alerji Tanıdan Tedaviye, Güler N, Editor, Selen Map Medya Yayınları, İstanbul, pp.173-188, 2012