Education Information

Education Information

 • 2010 - 2011 Doctorate

  University Of California, Irvine, Tıp Fakültesi, Temel Ve Klinik İmmünoloji Bölümü, United States Of America

 • 2008 - 2011 Post Doctorate of Medicine

  Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Allerji Ve Astım Bilim Dalı, Turkey

 • 2002 - 2007 Expertise In Medicine

  Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Abd, Turkey

 • 1995 - 2001 Under Graduate

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2009 Doctorate

  Adrenalin Otoenjektör Kullanımında Eğiticilerin Eğitimi

  Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Allerji Ve Astım Bilim Dalı

 • 2004 Expertise In Medicine

  Çocukluk Çağı Solid Tümörlü Olgularda Nefrotoksisitenin Belirlenmesi

  Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Abd

Certificates, Courses and Trainings

 • 2011The International Course on Pediatric Pulmonology

  Health&Medicine , The International Course on Pediatric Pulmonology

 • 2007Türk Pediatri Yeterlilik Belgesi

  Health&Medicine , Türk Pediatri Yeterlilik Kurulu