Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Regülasyon' u Çerçevesinde Türkiye' de ve Avrupa Birliği'nde Kişisel Verilerin Korunması

Uluslararası Hukuk Sempozyumu (International Symposium on Law), Antalya, Türkiye, 03 Mayıs 2018, ss.30

Kitap & Kitap Bölümleri

Selected Contracts in Turkish Law of Obligations

TURKISH PRIVATE LAW, Prof. Dr. M.Refik Korkukuz, Doç. Dr. Ferna İpekel Kayalı, Editör, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, ss.77-108, 2018