Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

AGAMBEN’DE İNSAN HAKLARI ELEŞTİRİSİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.9, no.2, pp.251-269, 2019 (National Refreed University Journal)

DEMOKRATİK TOPLUMDA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAVRAMI, İÇERİĞİ VE SINIRLARININ BELİRLENMESİ SORUNU

Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.9, no.2, pp.117-130, 2019 (National Refreed University Journal)

Human Rights in Films: A Thought Experiment on a Theoretical Basis. Human Rights Review

Human Rights Review, vol.15, no.1, pp.49-61, 2018 (International Refereed University Journal)

The Dynamics of Constitution Making: The Example of Constitution of Tunusia (Arapça)

Medeniyet Law Review, vol.2, no.3, pp.33-42, 2017 (International Refereed University Journal)

Avrupadaki Müslümanların Yeni Kimliği: Rawls’ün veya Schmitt’in Perspektifi

Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.7, no.2, pp.93-112, 2017 (National Refreed University Journal)

Kişilik Hakları ve Basın Hürriyeti Çatışmasında İfade Hürriyeti Dengesi

Anayasa Yargısı, no.1, pp.50-80, 2015 (National Refreed University Journal)

Alexis De Tocqueville’ye göre Sivil Toplum

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , vol.19, no.3, pp.321-340, 2015 (National Refreed University Journal)

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Gunes V. Turkey Kararının Türk Anayasa Hukuku Açısından Tahlili

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.33, pp.167-180, 2015 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Yaygın İnsan Hakları İhlallerini Önleme Kapasitesi

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.31, pp.167-180, 2014 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

The Role of European Court of Human Rights in preventing mass human rights violations

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.31, pp.120-140, 2014 (National Refreed University Journal)

The Role of OSCE in Protection of Human Rights

Selçuk üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.21, no.2, pp.15-40, 2013 (National Refreed University Journal)

The Analyse of Nature and Implementation of Economic, Social and Cultural Rights in International Human Rights Law

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.21, no.1, pp.15-40, 2013 (National Refreed University Journal)

The Treatment of Anti-Democratic Expressions in Democracy in the Light of ECHR Case Law

International Journal of Arts & Sciences, vol.5, no.3, pp.50-75, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

M. Herri Batasuna ve Batasuna İspanya’ya karşi, Avrupa İnsan Haklari Mahkemesi, Daire karari, 30 Haziran 2009, Karar Değenlendirmesi

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.17, no.2, pp.40-65, 2009 (National Refreed University Journal)

European Court of Human Rights’ response to dissolution of Political Parties

Kazanci Hakemli Dergi, no.43, pp.40-60, 2008 (National Refreed University Journal)

Dissolution of Political Parties in a Democracy: The case of Turkey

Kazancı Hakemli Dergi, no.41, pp.60-80, 2008 (National Refreed University Journal)

The Margin of Appreciation Doctrine Established by the Case Law of the European Court of Human Rights

Ankara Law Review, vol.5, no.2, pp.200-234, 2008 (Other Refereed National Journals)

AB E-Ticaret Direktifi Üzerine Bir Değerlendirme

Vergi Dünyası, no.315, pp.56-70, 2007 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İnsan Haklarını Feda Etmeden Cornavirus ile Mücadele Etmek

İbn-i Haldun Üniversitesi- Koronavirüs Döneminde Güncel Hukuki Meseleler Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 29 - 30 May 2020

Protection Of The Right To Respect For Private And Family Life In Cases Of European Court Of Human Rights

II. ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI SEMPOZYUMU İNSAN HAKLARI BAĞLAMINDA AİLENİN KORUNMASI HAKKI , İstanbul, Turkey, 8 - 12 July 2019, no.6029510, pp.12-30

The Role of International Human Rights Law in the Protection of Privacy

3rd ISTANBUL BOSPHORUS INTERNATIONAL CONFERENCE ONCYBER POLITICS AND CYBER SECURITY , İstanbul, Turkey, 27 - 30 June 2019, no.6029497, pp.54-78

International Cybersecurity Norm Development

3rd ISTANBUL BOSPHORUS INTERNATIONAL CONFERENCE ONCYBER POLITICS AND CYBER SECURITY , İstanbul, Turkey, 27 - 30 June 2019, no.6029506, pp.70-84

Protection of Human Rights of Menthal Health Patients

III. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 10 May 2019, no.6029526, pp.50-65 Sustainable Development

ARAP BAHARI SÜRECİNDE BAŞARILI BİR ANAYASA YAPIMINDA TEK ÖRNEK OLARAK TUNUS ANAYASASI

The Second International Conference On Current Trends In The Middle East, Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Turkey, 3 - 17 September 2018, no.4785951, pp.25-50

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Gereklilik Testinin Geliştirilmesi İhtiyacı ve Metodu

TİHEK 1. Uluslarası İnsan Hakları Sempozyumu , İstanbul, Turkey, 4 - 08 June 2018, no.4785972, pp.25-50 Sustainable Development

Refugees in International Law, Europe and Turkey: Recent Issues

Uluslararası Avrasya Göç Sempozyumu, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa , Şanlıurfa, Turkey, 5 - 08 March 2018, no.4433732, pp.25-50 Sustainable Development

Legal Regulation Internet in Turkey

2nd İSTANBUL BOSPHORUS INTERNATIONAL CONFERENCE ONCYBER POLITICS AND CEYBER SECURITY , İstanbul, Turkey, 5 - 09 February 2018, no.4785905, pp.25-50

Türkiye 2016-2019 Ulusal Siber Güvenlik Strateji ve Eylem Planı Ana Parametreleri

2nd İSTANBUL BOSPHORUSINTERNATIONAL CONFERENCE ONCYBERPOLITICS AND CEYBERSECURITY, İstanbul, Turkey, 8 - 12 January 2018, no.4785916, pp.25-50

A rights based Cyber Security in National Action Plans

I. International Cyber Politics Cyber Security Conference, İstanbul, Turkey, 8 - 12 May 2017, no.4139985, pp.25-50

2017 Constitutional Reform in Turkey: What the Constitutional Ammendment Draft will Change

6.International Conference on Law and Society, Ambon, Indonesia, 6 - 10 March 2017, no.4139821, pp.25-50

İHAM İçtihatlarında Kimyasal Kastrasyon

II. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 10 March 2017, no.4140145, pp.25-50

Rule of Law and Human Rights in Turkey

International Congress of Management and Policy , İstanbul, Turkey, 7 - 11 March 2016, no.3349214, pp.25-50 Sustainable Development

Individual Application to Constitutional Court System and its Impcat on Protection of Human Rights in Turkey

2nd Annual International Conference on Social Sciences, İstanbul, Turkey, 1 - 05 February 2016, no.3345908, pp.339-344

The principles of Human Rights Education at Higher Education

International Conference on New Horizons in Education, Barcelona, Spain, 8 - 12 June 2015, no.1652521, pp.15-25

Freedom of Expression and Terorism The Standards of the Council of Europe and Legal Regulations in Turkey

University of Houston Criminal Justice Institute Seminar, Texas, United States Of America, 4 - 08 May 2015

The Role of OSCE in Protecting Human Rights

International Global Academic Network Conference, Tokyo, Japan, 9 - 12 June 2014, no.1459058, pp.25-50

The Analysis of Gunes V. Turkey Decision of European Court of Human Rights in Terms of Turkish Law

10th International Academic Conference, Vienna, Austria, 3 - 06 June 2014

The University and Civilization

International Konya Symposium, Civilization, Urban and University , Konya, Turkey, 12 - 16 May 2014, pp.25-30

Law Peace and Human Rights

2. International Religion and Human Rights Workshop, Konya, Turkey, 5 - 09 May 2014, no.1459032, pp.25-40

Regulation on Patient Rights in Turkish Legal System

4th World Congress on Diabetes and Metabolism, Chicago USA, Illinois, United States Of America, 9 - 13 September 2013, no.1459062, pp.25-35

Warsaw, Poland Universal and Regional Dimension of the Protection of Human Rights New Challenges New Solutions

Sejm RP (Polish Parliament) , Warszawa, Poland, 6 - 10 May 2013, no.1459079, pp.25-35

Islam, Human Rights and Democracy

International Conference for Academic Disciplines, Florence, Italy, 22 - 29 June 2012, pp.25-40

Temel Hak ve Hürriyetlerin sınırlandırılmasında Demokratik bir Toplumda Gereklilik konsepti Avrupa İnsan hakları Sözleşmesinden bir Yansıma

Hukuk Biliminin Güncel Sorunları, 3. Uluslararası Kongre, Samsun, Turkey, 15 - 22 May 2012, no.1459143, pp.25-40 Sustainable Development

The Treatment Of Anti Democratic Expressions In Democracy In The Light Of E C H R Case Law

Euroepan Conference for Academic Disciplines, İnetrnational Journal of Art and Science, Berlin, Germany, 7 - 11 May 2012, no.1459117, pp.25-40

Dilemma Of Pluralist And Majoritarian Democracy And Human Rights

Euroepan Conference for Academic Disciplines, İnetrnational Journal of Art and Science,, Berlin, Germany, 13 - 16 June 2011, vol.5, no.1459096, pp.79-81

Effects of 2010 Constitutional Referandum on Human Rights in Turkey

Society of Legal Scolars Conference, Human Rights Act, Southampton University, İngiltere , Southampton, United Kingdom, 10 - 14 May 2010, no.1459157, pp.25-40

Secularism and Religious Freedoms

Society of Legal Scolars Centenary Conference, Keele University, İngiltere , Birmingham, United Kingdom, 4 - 07 May 2009, pp.25-40

Freedom of Religion and Secular Values in Turkey

Law and Religion Conference, Cardiff University, İngiltere, Cardiff, United Kingdom, 4 - 05 March 2009, no.1459176, pp.25-40

Islam Democracy and Human Rights

Socio-Legal Studies Association Annual Conference, University of Manchester, İngiltere , Manchester, United Kingdom, 2 - 05 June 2008, no.1459265, pp.15-25

Dissolving Political Parties in a Democracy The Case of Turkey

The Society of Legal Scholars Annual Conference, LSE, London School of Economics, London, United Kingdom, 12 - 14 May 2008, no.1459247, pp.15-25

Islam Democracy and Human Rights

Socio-Legal Studies Association Annual Conference, Manchester, United Kingdom, 18 - 20 March 2008, pp.25-29

Books & Book Chapters

Judicial Changes and Interactions

in: TÜBA COVID–19 GLOBAL OUTBREAK, Ferna Kayalı İpekel,Murat Tumay, Editor, Tüba Basın Yayın, İstanbul, pp.0-150, 2020

Human Rights Protection from the Perspective of the 1982 Constitution

in: Turkish Public Law, Prof. Dr. M. Refik Korkusuz,Doç. Dr. Ferna İpekel Kayalı, Editor, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, pp.53-65, 2019

Human Rights Protection from the Perspective of the 1982 Constitution

in: Turkish Public Law, Prof. Dr. M. Refik Korkusuz,Doç. Dr. Ferna İpekel Kayalı, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.53-65, 2019

Fundamental Elements of Turkish Constitutional Law

in: Turkish Public Law, Prof. Dr. M. Refik Korkusuz,Doç. Dr. Ferna İpekel Kayalı, Editor, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, pp.25-50, 2019

Fundamental Elements of Turkish Constitutional Law

in: Turkish Public Law, Prof. Dr. M. Refik Korkusuz,Doç. Dr. Ferna İpekel Kayalı, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.25-50, 2019

Human Rights Protection from the Perspective of 1982 Constitution

in: Turkish Public Law, M. Refik Korkusuz,Ferna İpekel Kayalı, Editor, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, pp.53-66, 2018

Fundamental Elements of Turkish Constitutional Law

in: Turkish Public Law, M. Refik Korkusuz,Ferna İpekel Kayalı, Editor, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, pp.25-52, 2018

Uyuşturucu Bağımlılığı ile Mücadelenin Hukuki Boyutu

in: Bir Kamu Politikası olarak Bağımlılıkla Mücadele, Hamza Ateş,Ahmet Koçak, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.0-325, 2018

FETÖ Medyasına Nasıl Kayyum Atandı

in: 15 Temmuz’da Medya, İsmail Çağlar,Mehmet Akif Memmi,Fahrettun Altun, Editor, SETA, İstanbul, pp.52-75, 2017

Human Rights Protection from the Perspective of the 1982 Constitution

in: Introduction to Turkish Law, KORKUSUZ M. Refik., İPEKEL KAYALI Ferna, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.53-60, 2016

State and Its Subdivisions

in: Turkey, IEL Constitutional Law, Arslan Z., Bıçak V., Editor, Kluwer Law International Law, Alphen Aan Den Rijn, pp.119-152, 2016

Citizenship and the Administration of Justice

in: Turkey, IEL Constitutional Law, Arslan Z. Bıçak V., Editor, Kluwer Law International Publishers, Alphen Aan Den Rijn, pp.153-208, 2016

İnsan hakları, Hukuk ve Barış

in: Din ve İnsan Hakları Perspektifinden İnsan Hakları, Akyeşilmen N., Sambur B., Editor, Selçuk Üniversitesi Yayınları, Konya, pp.307-312, 2015 Sustainable Development

Din ve İnsan Hakları’

Selçuk Üniversitesi Yayınları, Konya, 2014

MATRA - İfade Özgürlüğü Ders Kitabı

Türkiye Adalet Akademisi Yayınları, Ankara, 2013