Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Volatility Spillover Effects in Interregional Equity Markets: Empirical Evidence from Brazil and Turkey

EMERGING MARKETS FINANCE AND TRADE, cilt.50, ss.190-202, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Estimating monthly GDP for Turkey using state space methods

International Research Journal of Finance and Economics, ss.144-151, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de İnşaat Sektörü ve Para Politikaları Arasındaki Nedensellik İlişkileri

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.9, ss.115-132, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Lead-lag Relations of GDP with Residential and Non-residential Construction in Turkey

The Empirical Economics Letters, cilt.7, no.12, ss.1195-1202, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Risk Altında Zamanlararası Tercihler: Alternatif Bir Fayda Fonksiyonu

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.7, ss.84-109, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Reel Değişkenler, Zamanlararası İkame ve Riskten Kaçınma

Süleyman Demirel Üniver-sitesi İİBF Dergisi, no.1, ss.391-409, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dinamik Genel Denge Modellerinde Zamanlararası Tercihler: İndirgenmiş Fayda Teorisi ve Yetersizlikleri

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, cilt.6, ss.115-129, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bütçe Açıklarının Sürdürülebilirliği: Türkiye’nin Zamanlararası Borçlanma Kısıtının Testi (1980-2004)

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, cilt.20, no.2, ss.35-45, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sözleşme İktisadında Etkinlik Sorunu ve Eksik Sözleşmeler Teorisi

İktisat İşletme ve Finans Dergisi, cilt.21, no.244, ss.115-132, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Consumption and the Risk Free Rates in Turkey: An Empirical Analysis

Dumlupınar University Journal of Social Sciences, no.15, ss.35-45, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Time spent studying out of school and student achievement

ICE-TEA 2nd International Congress in Economics, Türkiye, 01 Ekim 2012, ss.211

Public Employment and Skill and Skill Distribution

2nd International Congress on Economics, Kıbrıs (Kktc), 01 Ocak 2011

Uncertainty spillovers between inflation and exchange rates: Evidence from Turkey

Anadolu International Conference in Economics, Türkiye, 01 Temmuz 2009

Kitap & Kitap Bölümleri

Makroekonomi

Seçkin Yayınevi, Ankara, 2012

Gelişmekte Olan Ülkelerin Özellikleri

Kalkınma Ekonomisi-Seçme Konular, Taban S., Kar M., Editör, Ekin Yayınevi, Bursa, ss.7-33, 2008

Diğer Yayınlar